Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Полива, яка складається з оксидів SiО2, A12O3, СаО, К2О, В2О3, яка відрізняється тим, що містить вказані компоненти у наступному співвідношенні, мас. %: SiO2 53,9-55,0; А12О3 8,0-9,7; СаО 11,7-12,6; К2О 3,5-4,5; В2О3 20,2-20,9.

Текст

Реферат: Полива складається з оксидів SiО2, Al2O3, СаО, K2О, В2О3. Містить вказані компоненти у наступному співвідношенні, мас. %: SiO2 53,9-55,0; Аl2О3 8,0-9,7; СаО 11,7-12,6; K2О 3,5-4,5; В2О3 20,2-20,9. UA 110483 U (54) ПОЛИВА UA 110483 U UA 110483 U 5 10 15 20 25 Корисна модель, що заявляється, належить до складів поливи в керамічній промисловості і може бути використана для одержання полив'яних лицювальних плиток, в тому числі монопорози. Відомий склад поливи, що містить мас. %: SiO2 45,0-48,0; Аl2О 7,5-9,0; СаО 5,0-7,5; MgO 3,55,5; Na2O 7,0-8,5; В2О3 22,5-27,5; Li20 0,5-3,0. (1). Недоліком цієї поливи є вміст дорогої дефіцитної сировини, а саме (Li2O до 3 %). Найбільш близьким до складу, який заявляється, є такий, що містить, мас. %: SiO2 44,0-48,5; Аl2О3 8,0-12,0; СаО 6,0-8,0; ВаО 3,1-6,5; К2О 4,4-6,0; В2О3 25,5-28,0. (2) Недоліком цієї поливи є підвищений вміст В2Оз (до 28 %), та підвищені значення поверхневого натягу. Задачею корисної моделі, що заявляється, є зниження значень поверхневого натягу. Поставлена задача корисної моделі вирішується тим, що на відміну від відомої поливи, яка містить у своєму хімічному складі оксиди SiO2, Аl2О3, СаО, ВаО, К2О, В2О3, полива, що заявляється, містить вказані компоненти у наступному співвідношенні, мас. %: SiO2 53,9-55,0; Аl2О3 8,0-9,7; СаО 11,7-12,6; К2О 3,5-4,5; В2О3 20,2-20,9. Наведені компоненти у такому співвідношенні, яке заявляється, для виготовлення поливи не використовувались. Позитивний ефект запропонованої корисної моделі пояснюється нижче. Співвідношення Аl2О3: SiO2 забезпечує зниження значень поверхневого натягу розплаву скла, та сприяє утворенню рівної бездефектної поверхні покриття. Приклад. Як похідні сировини використані такі сировинні матеріали: поташ, каолін просянівський, пісок кварцовий, крейда, борна кислота. Шихтовий (матеріальний) склад, який відповідає оптимальному складу склокристалічної поливи № 2 (див. таблицю), у масових відсотках наведено нижче: поташ 4,45 пісок кварцовий 33,94 каолін просянівський 15,62 крейда 18,36 борна кислота 27,63. Поливу готують мокрим помелом сировинних матеріалів у кульовому млині до залишку на решітці 0056 0,1-0,15 %. Вологість шлікера складає 38-40 %, щільність 1,68-1,70 г/см. Отриману суспензію наносять на поверхню зразків методом наливання чи пульверизації і випалюють при максимальній температурі 1100 °C. Таблиця Хімічний склад та властивості поливи, яка заявляється Оксиди Масовий вміст оксидів, мас. % замежови 1 2 3 й 56,0 55,0 54,5 53,9 7,0 8,0 9,0 9,7 13,0 12,6 12,0 11,7 2,9 3,5 4,0 4,5 21,1 20,9 20,5 20,2 прототип SiO2 44,0-48,5 Al2O3 8,0-12,0 СаО 6,0-8,0 ВаО 3,1-6,5 К2О 4,4-6,0 В2О3 25,5-28,0 Властивості: Температура варки, °C 1350 Температура випалу, °C 940-980 Термостійкість, °C 250-270 -6 -1 5,68-5,98 ТКЛР, 10 град 2 Мікротвердість, кг/мм 596-626 Блиск, % 90-91 3 Щільність, г/см 1,68-1,70 -3 Поверхневий натяг, 10 н/м 284,81-296,05 Хімстійкість, %: В 1 н (3,66 % 99,87-99,99 HCL) замежови й 53,0 10,7 11,0 5,3 20,0 1350 1100 250 5,22 610 86 1,68 272,27 1350 1100 270 5,34 623 88, 1,68 268,84 1350 1100 270 5,40 620 89 1,70 268,24 1350 1100 270 5,50 622 90 1,70 268,04 1350 1100 250 5,64 590 85 1,68 270,13 99,80 99,90 99,89 99,87 99,92 30 Конкретні склади склокристалічної поливи та їх властивості наведено у таблиці. 1 UA 110483 U 5 10 Як витікає з таблиці, запропоновані склади поливи дозволять знизити значення поверхневого натягу. В замежових складах поливи стається зрив ефекту, що досягається, а саме - підвищуються показники поверхневого натягу. Таким чином, корисна модель, що заявляється, має перевагу у порівнянні з відомими складами полив. Джерела інформації: 1. А.С. СССР № 977423, Б.И. № 44, 1982. 2. Пат. № 63597 А, Бюл. № 1, 2004. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Полива, яка складається з оксидів SiО2, Al2O3, СаО, K2О, В2О3, яка відрізняється тим, що містить вказані компоненти у наступному співвідношенні, мас. %: SiO2 53,9-55,0; Аl2О3 8,0-9,7; СаО 11,7-12,6; K2О 3,5-4,5; В2О3 20,2-20,9. 15 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C03C 8/00

Мітки: полива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110483-poliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Полива</a>

Подібні патенти