Спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту, що включає проведення численних пенентрацій, котрі здійснюють під час хірургічного втручання, який відрізняється тим, що пенентрують періост і перед проведенням хірургічного втручання використовують стимулятор репаративних процесів у вигляді розчину N-(1-дезокси-D-глюцитол-1-iл.)-N-мeтилaмoнiю натрію сукцинату, який вводять хворим внутрішньовенно крапельно, щонайменше 2 ін'єкції через день, за тиждень до хірургічного втручання, після чого проводять численні пенентрації за визначеною стратегією хірургічного лікування.

Текст

Реферат: Винахід належить до способу стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми пародонтиту, що включає проведення численних пенентрацій при проведенні операційних втручань у стоматологічних хворих, причому перед проведенням хірургічного втручання використовують стимулятор репаративних процесів N-(1-дезокси-D-глюцитол-1-iл)-Nмeтилaмoнiю натрію сукцинату, який вводять хворим внутрішньовенно крапельно. UA 110451 C2 (12) UA 110451 C2 UA 110451 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до галузі медицини, зокрема до хірургічної стоматології, і може застосовуватися як спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми пародонтиту при проведенні операційних втручань стоматологічних хворих. Відомий спосіб модифікації В.П. Пюрика клаптевої операції Цешинського-Відмана-Неймана при хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту, який здійснюють при глибині пародонтального кармана понад 6 мм [Патент України на корисну модель № 34065, А61С7/00, Бюл. № 14, 2008]. Проте цей спосіб лікування не дозволяє запобігти розвитку травматичного остеомієліту і скоротити тривалість остеогенної регенерації, що звужує межі його застосування. Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, за технічною суттю, є спосіб стимуляції репаративних процесів у пародонті шляхом проведення численних кісткових пенентрацій, згідно з якими численні кісткові пенентрацї здійснюють підчас клаптевої операції після проведення відшарування слизово-окісного клаптя із заміщенням пенентраційних отворів остеогенним препаратом, при цьому проводять обробку операційного поля під місцевим знеболенням з наступним відшаруванням слизово-окісного клаптя, після проведення відповідних розрізів, після чого проводять численні кісткові пенентрацї на відкритій кістковій ділянці на товщину періосту гострим кулястим бором Патент України на корисну модель № 93799, А61В 17/24, Бюл. № 19, 2014]. Проте цей відомий спосіб стимуляції репаративних процесів у пародонті має недостатній ступінь ефективності у випадку оперативних втручань у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту, нерідко викликає ускладнення, пов'язані із значною тривалістю остеогенної регенерації у таких хворих, що звужує межі його застосування. В основу винаходу поставлено задачу винайти ефективний спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту при проведенні операційних втручань стоматологічним хворим шляхом застосування і поєднання дії ефективного препарату - стимулятора репаративних процесів і проведення основної операції по місцю хірургічного втручання забезпечити стимуляцію репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту з одночасним скороченням тривалості остеогенної регенерації, запобіганням можливих ускладнень і частковим відновленням кісткової тканини альвеолярних паростків. Поставлена задача вирішується тим, що за способом стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту, який включає проведення численних пенентрацій, котрі здійснюють під час хірургічного втручання, згідно з винаходом, пенентрують періост і перед проведенням хірургічного втручання використовують препарат "Реамберин" (N(1-дезоксі-D-глюцитол-1-iл.)-N-мeтилaмoнiю натрію сукцинату), як стимулятор репаративних процесів, який вводять хворим внутрішньовенно крапельно, щонайменше 2 ін'єкції через день, за тиждень до хірургічного втручання, після чого проводять численні пенентрацї за визначеною стратегією хірургічного лікування. Саме застосування, як стимулятора репаративних процесів, препарату "Реамберин" (N-(1дезокси-D-глюцитол-1-iл.)-N-мeтилaмoнiю натрію сукцинату), відомого у медичній практиці стимулятора репаративних процесів в постінфарктному періоді, і при ураженні тканин печінки, як препарату, що сприяє процесам репаративної регенерації гепатоцитів, експериментально виявлено позитивну дію цього препарату і у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту під час проведення хірургічних втручань, при цьому досліджено, що препарат найефективніше застосовувати за тиждень перед операційним втручанням за визначеною стратегією лікування, з оптимальним курсом внутрішньовенного крапельного введення, щонайменше 2 ін'єкції через день, що дозволяє забезпечити ефективну стимуляцію репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту з одночасним скороченням тривалості остеогенної регенерації, запобіганням можливих ускладнень і частковим відновленням кісткової тканини альвеолярних паростків. Таким чином, сукупністю відомих і пропонованих суттєвих ознак та їх причинно-наслідковим зв'язком маємо комплексне технічне рішення, яке забезпечує досягнення якісно нового технічного результату, достатнього для вирішення поставленої задачі пропонованого винаходу. Спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту здійснюють так. В передопераційний період, за тиждень до проведення хірургічного втручання хворому на тяжку форму генералізованого пародонтиту назначають курс внутрішньовенного крапельного введення препарату "Реамберин" (N-(1-дезоксі-D-глюцитол-1-iл.)-N-мeтилaмoнiю натрію сукцинату) - як приватний приклад, 3 ін'єкції через день. Дозування, 400-800 мл, і швидкість 1 UA 110451 C2 5 10 15 20 25 30 внутрішньовенної інфузії, не більше 90 крапель (1,0-1,5 мл.) на хвилину, визначають індивідуально, в залежності від тяжкості форми генералізованого пародонтиту хворого. Після цього, згідно з визначеною стратегією хірургічного лікування, під місцевою анестезією (знеболенням) проводять обробку операційного поля. Як приклад, проводять відповідні розрізи і відшарування слизово-окісного клаптя, після чого на відкритій кістковій ділянці проводять численні пенентрацї на товщину періосту гострим тонким кулястим бором, заміщуючи таким чином пенентраційні отвори за прототипом остеогенним препаратом. Приклад. Хворий А. 56 років. Направлений терапевтом-стоматологом для хірургічного лікування з приводу тяжкої форми генералізованого пародонтиту III ступеня. Об'єктивно: у ділянці 16-26 зубів наявні пародонтальні кармани глибиною більше 6 мм. Ознаки запального процесу та гноєтечі відсутні. На ортопантомограмі втрати висоти міжальвеолярних перетинок альвеолярного паростка більше 1/3 довжини коренів зубів. Пацієнту запропоновано операцію мукогінгівоостеопластики (Протокол операції № 207 від 04.12.2014 p.). В передопераційний період, за тиждень до хірургічного втручання, проведено курс внутрішньовенного крапельного введення препарату "Реамберин" - 3 ін'єкції через день. Вибране дозування, 500 мл, проводили зі швидкістю 60 крапель на хвилину. Далі провели хірургічне втручання з проведенням відповідного пенентрування періосту. На відкритій кістковій ділянці провели численні пенентрації на товщину періосту гострим тонким кулястим бором, заміщуючи таким чином пенентраційні отвори. Після лікування пропонованим способом, наступило швидке загоєння операційної рани, відмічалось часткове загоєння кісткової тканини альвеолярних паростків. Слизова оболонка порожнини рота у ділянці операційної рани блідо-рожева, чиста з тонким малопомітним рубцем. Клінічні дані підтверджені індексною оцінкою пародонта, клінічними та лабораторними дослідженнями. Застосування пропонованого способу стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту при проведенні операційних втручань стоматологічним хворим шляхом застосування і поєднання дії ефективного препарату - стимулятора репаративних процесів і проведення основної операції по місцю хірургічного втручання дозволяє забезпечити стимуляцію репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту з одночасним скороченням тривалості остеогенної регенерації, запобіганням можливих ускладнень і частковим відновленням кісткової тканини альвеолярних паростків. 35 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 Спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту, що включає проведення численних пенентрацій, котрі здійснюють під час хірургічного втручання, який відрізняється тим, що пенентрують періост і перед проведенням хірургічного втручання використовують стимулятор репаративних процесів у вигляді розчину N(1-дезокси-D-глюцитол-1-iл)-N-мeтилaмoнiю натрію сукцинату, який вводять хворим внутрішньовенно крапельно, щонайменше 2 ін'єкції через день, за тиждень до хірургічного втручання, після чого проводять численні пенентрації за визначеною стратегією хірургічного лікування. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Piuryk Vasyl Petrovych, Piuryk Yaroslav Vasyliovych

Автори російською

Пюрик Василий Петрович, Пюрик Ярослав Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/24

Мітки: спосіб, форми, генералізованого, стимуляції, тяжкі, хворих, процесів, репаративних, пародонтиту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110451-sposib-stimulyaci-reparativnikh-procesiv-u-khvorikh-na-tyazhki-formi-generalizovanogo-parodontitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції репаративних процесів у хворих на тяжкі форми генералізованого пародонтиту</a>

Подібні патенти