Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, mg, fe, co

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co, який відрізняється тим, що додатково додають аквахелат нанометалу Mg, Fe та Со перорально щоденно, одноразово по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного).

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co, у якому перорально щоденно, одноразово додають аквахелат нанометалу Mg, Fe та Со по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного). UA 110440 U (12) UA 110440 U UA 110440 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області нанотехнологій і може бути використана в травматології та ортопедії для стимуляції регенерації кісткової тканинах при травмах і переломах. Відомий спосіб полягає в стимуляції регенеративних процесів в кістковій тканині за допомогою застосування суміші наночастин металів та молекул води в якості лігандів, комбінація яких утворює наноаквахелати. Аквахелати застосовуються в якості транспортних систем для перенесення металів крізь клітинні мембрани тканин. Так як кісткова тканина є прикладом нанокомпозиту, регенерацію кісткової системи у вищезгаданому способі стимулюють застосовуючи наноаквахелати металів Ag, Cu, Zn [1]. Недоліком даного способу є те, що для стимуляції обмінних процесів та регенерації кісткової тканини не застосовують аквахелати нанометалів Mg, Fe та Co, як однієї з необхідних складових частин процесу регенерації кістки. Fe - відіграє значну роль в процесі росту організму та в процесі побудови кісткової тканини, приймає участь в транспорті кисню, стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са. Залізо необхідне для утворення гемоглобіну, а входячи до складу ферментів (пероксидаза, циохромоксидаза та ін.) є каталізатором окисних процесів, стимулюючи таким чином обмінні процеси та процеси осифікації безпосередньо. Mg відіграє значну роль в ряді пластичних процесів побудови кісткової тканини, стимулює обмінні процеси та знижує проникність кровоносних судин, покращує засвоєння Са та вітамінів групи В. Mg підтримує нормальний перебіг білкового обміну, він необхідний для адекватного засвоєння глюкози, синтезу білків і передачі нервового імпульсу. В організмі Mg допомагає знизити поріг збудливості нервової системи, стимулює імунітет і має протизапальні та протиалергічні властивості. Co відіграє значну роль в процесі росту організму та в процесі побудови кісткової тканини, він необхідний для нормальної діяльності підшлункової залози, покращує всмоктування заліза в кишечнику та активізує перехід депонованого заліза в гемоглобін еритроцитів, сприяє їх росту. Co - збільшує швидкість засвоєнню білка та прискорює синтез м'язевих волокон, стимулює процеси кровотворення, білковий, жировий та вуглеводневий обмін, він входить до складу вітаміну В12 і приймає участь в синтезі амінокислот та ДНК. В основу корисної моделі поставлена задача - вдосконалити відомий спосіб, в якому регенерацію кісткової тканини при травмах та переломах стимулюють застосовуючи, окрім наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn, аквахелати нанометалів Mg, Fe та Co. Поставлена задача вирішується шляхом перорального застосування водного розчину наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn та додавання до них розчину аквахелату нанометалу Mg, Fe та Co перорально в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного). Приклад. Досліди проводили на білих статевозрілих щурах (п=72) масою 200-220 грам, яких утримували на стандартному раціоні віварію. Піддослідних тварин поділили на три групи: І інтактні, II контрольна група (тварини із травматичним кістковим дефектом), III - - тварини із травмою, ліковані сумішшю наноаквахелатів. Тваринам другої та третьої груп за допомогою стоматологічного бору було створено кістковий дефект розміром 2,0 мм в діаметрі у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Рану пошарово ушивали, тваринам проводили антибактеріальну та знеболюючу терапії. Наноаквахелати Ag, Cu, Zn, Mg, Fe та Co вводились перорально за допомогою зонду в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом всього експерименту (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного). Тварин декапітували під тіопенталовим наркозом на 3-ю, 7-у, 14-у та 28-у добу після створення експериментального кісткового дефекту. Утримання тварин та експерименти проводились у відповідності до положень "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей" (Страсбург, 1986) та Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". У сироватці крові вивчали вміст кальцію (за допомогою стандартних наборів реактивів). Математична обробка отриманих даних проводилась у відділі статистичних досліджень Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з використанням статистичних прикладних програм Microsoft Excel 2007 іSTATISTICA vlO. Достовірність отриманих результатів визначали за критерієм Манна-Уітні. Відмічали подальше лінійне зростання рівня Са на 14-у (+163 %) та 28-у (+168 %) добу у групі лікованих тварин, порівняно з інтактними тваринами. Дані зміни були статистичне достовірними у порівнянні і з контрольною групою (див. таблицю). 1 UA 110440 U Таблиця Біохімічні зміни репарації кісткової тканини Показники Са (ммоль/л) 5 10 15 20 Інтактні тварини 2,2±0,13 3-й день 7-день 14-й день Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані 3,48±0,17 3,3±0, 3,1±0,2 3,5±0,22 2,4±0,11 3,6±0,19 28-й день Контроль Ліковані 2,8±0,1І 3,7±0,21 Отримані результати свідчать про те, що застосування аквахелатів нанометалів Mg, Fe та Co дозволяє збільшити засвоєння Са в організмі тварин за рахунок щоденного перорального введення. Пропонований спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами нанометалів Ag, Cu, Zn, Mg, Fe та Со забезпечує суттєві переваги над відомим, адже додавання аквахелату нанометалу Mg покращує засвоєння Са та вітамінів групи В, він необхідний для адекватного засвоєння глюкози, синтезу білків. Fe прискорює процеси росту та побудови кісткової тканини, приймає участь в транспорті кисню, стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са. Залізо сприяє утворенню гемоглобіну, та стимулює окисні процеси, a Co прискорює процеси росту та побудови кісткової тканини, збільшує швидкість засвоєнню білка та прискорює синтез м'язових волокон, приймає участь в синтезі амінокислот та ДНК, що в свою чергу забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. Джерело інформації: 1. Нанотехнологія у ветеринарній медицині /[В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, В.Г. Каплуненко та ін.]. Київ: Поліграфцент "Ліра", 2009 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co, який відрізняється тим, що додатково додають аквахелат нанометалу Mg, Fe та Со перорально щоденно, одноразово по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного). 25 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00

Мітки: регенерації, кісткової, стимуляції, аквахелатами, спосіб, тканини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110440-sposib-stimulyaci-regeneraci-kistkovo-tkanini-akvakhelatami-ag-cu-zn-mg-fe-co.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, mg, fe, co</a>

Подібні патенти