Спосіб формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок, що базується на виділенні сафено-феморального співвустя, перев'язці та пересіченні великої підшкірної вени у місці її впадіння у стегнову вену, який відрізняється тим, що використовується пристрій для формування кукси великої підшкірної вени, у робочу поверхню якого заводиться сафено-феморальне співвустя, і накладається лігатура на чітко визначену відстань від анастомозу, постійно фіксуючи всі анатомічні структури для візуального контролю з найменшим ступенем інструментальної травматизації їх.

Текст

Реферат: Спосіб формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок базується на виділенні сафено-феморального співвустя, перев'язці та пересіченні великої підшкірної вени у місці її впадіння у стегнову вену. Крім цього, використовується пристрій для формування кукси великої підшкірної вени, у робочу поверхню якого заводиться сафено-феморальне співвустя, і накладається лігатура на чітко визначену відстань від анастомозу, постійно фіксуючи всі анатомічні структури для візуального контролю з найменшим ступенем інструментальної травматизації їх. UA 110411 U (12) UA 110411 U UA 110411 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонований спосіб належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використаний при формуванні кукси великої підшкірної вени під час кросектомії у хворих із венозними трофічними виразками нижніх кінцівок. Кросектомія - це оперативне втручання, яке спрямоване на усунення сафено-феморального співустя, що спрямоване на пересічення великої підшкірної вени на відстані 0,5-1,0 см від місця її впадіння у загальну стегнову вену, після перев'язки всіх приток. Внаслідок чого кров із поверхневих вен більше не зливається у глибоку магістраль у ділянці овального вікна. [Константинова Г.Д. Практикум по варикозной болезни/ Г.Д. Константинова, П.К. Воскресенский, О.В. Гордина и др.// Профиль. Москва, 2006. - 188 с]. Для запобігання утворення тромбів у куксі великої підшкірної вени її розмір не повинен бути більшим 0,5 см. За таких умов залишок вени - скорочується. Місце впадіння великої підшкірної вени у стегнову виповнюється стінками кукси не залишаючи помітного дефекту внутрішнього просвіту вени, що впливає на характер кровотоку. [Блеков Н.И. Ошибки, опасности и осложнения в хирургии/ Под ред. проф. Н.И. Блекова// Издательство "Медицина" Ленинградское отделение, - 1965, - 250с], [Шалимов А.А. Хирургия вен./ Шалимов А.А., Сухарев И.И.// К.: Здоров'я, - 1984, - 256 с]. За прототип взято загально прийнятий спосіб який найчастіше зустрічається у літературі коли для визначення місця пересічення великої підшкірної вени сафено-феморальний анастомоз підтягують догори, доки він не прийме вигляду "спідниці", розширена частина якої буде передня частина стегнової вени, а талія - лінія анастомозу. На, так звану, талію накладають дисектор, під який підводиться лігатура і одночасно відбувається її зав'язування та зняття затискача, таким чином, щоб лігатура лягла на талію. В наступному накладають, ще один вузол який фіксують до стінки кукси, та пересікають підшкірну вену відступивши від другого вузла. [Константинова Г.Д. Практикум по варикозной болезни/ Г.Д. Константинова, П.К. Воскресенский, О.В. Гордина и др.// Профиль. Москва, - 2006, - 188 с]. Недоліками даного способу є те, що: - визначення розміру кукси відбувається за методикою "на око", що є суб'єктивною і позбавленою науково обґрунтованого підґрунтя; - надмірні сили, які можуть бути прикладені до вени, яка не фіксована для постійного візуального контакту хірурга, можуть спричинити її травматизацію, з послідуючим розривом; - без постійного візуального контакту всіх елементів співвустя та оперуючого хірурга не можливо чітко оцінити розміри передбачуваної кукси; - лігатура накладається на місце, яке було заздалегідь травмоване стисканням дисектора, що може спричинити перерізання лігатурою стінки судини; - надмірне перерозтягнення підшкірної вени може спричинити до короткої кукси, яка в подальшому звузить просвіт стегнової вени. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб формування кукси великої підшкірної вени під час операції по її пересіченню, що буде позбавлений зазначених недоліків. Поставлена задача вирішується створенням способу формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок, що базується на виділенні сафено-феморального співвустя, перев'язці та пересіченні великої підшкірної вени у місці її впадіння у стегнову вену відрізняється тим, що використовується пристрій для формування кукси великої підшкірної вени [Пат. № 89090 Україна, МПК А61В 17/12. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУКСИ ВЕЛИКОЇ ПІДШКІРНОЇ ВЕНИ/ Ляховський В.І., Дем'янюк Д.Г., Рябушко P.M.; заявник і патентовласник: Ляховський В.І., Дем'янюк Д.Г., Рябушко P.M. - №u201312978; заявл. 08.11.2013; опубл. 10.04.2014, бюл. № 7/2014] у робочу поверхню якого заводиться сафено-феморальне співвустя, і накладається лігатура на чітко визначену відстань від анастомозу, постійно фіксуючи всі анатомічні структури для візуального контролю з найменшим ступенем інструментальної травматизації їх. Даний спосіб виконується наступним чином: - пацієнту з підтвердженим діагнозом трофічної виразки венозного ґенезу, за допомогою ультразвукового кольорового ангіосканування підтверджують вертикальний венозний рефлюкс; - здійснюється загальноприйнятий косий паховий доступ до сафено-феморального співвустя; - пристрій для формування кукси великої підшкірної вени накладається зверху на місце венозного анастомозу, при горизонтальній ротації якого у спеціальне місце на робочій поверхні якого потрапляє велика підшкірна вена; - по нижньому краю нижньої вертикальної частини пристрою на велику підшкірну вену накладається лігатура шляхом заведення під вену голкою Дешана; - сформована за допомогою пристрою кукса не перевищує довжину 0,5 см. 1 UA 110411 U 5 10 Спосіб формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок має наступні переваги, чим і обумовлює наступний позитивний ефект: - визначення розміру кукси великої підшкірної вени відбувається за допомогою чітко визначеного шаблону, що не дає можливості хірургу зробити її більшою, ніж 0,5 см; - всі анатомічні структури, на яких проводяться маніпуляції, чітко візуалізуються і перебувають під захистом робочої поверхні пристрою, що дає змогу запобігти надмірній та не потрібній травматизації вен та навколишніх тканин; - лігатура накладається на вену, яка не була нічим деформована і має форму циліндра, що дасть змогу її рівномірно зав'язати без утворення непотрібних складок; - використання даного способу скорочує час оперативного втручання та зменшує вірогідність інтраопераційних та післяопераційних ускладнень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок, що базується на виділенні сафено-феморального співвустя, перев'язці та пересіченні великої підшкірної вени у місці її впадіння у стегнову вену, який відрізняється тим, що використовується пристрій для формування кукси великої підшкірної вени, у робочу поверхню якого заводиться сафено-феморальне співвустя, і накладається лігатура на чітко визначену відстань від анастомозу, постійно фіксуючи всі анатомічні структури для візуального контролю з найменшим ступенем інструментальної травматизації їх. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/122

Мітки: формування, нижніх, етіології, виразки, великої, хворих, кукси, спосіб, вени, кросектомії, трофічні, венозної, кінцівок, підшкірної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110411-sposib-formuvannya-kuksi-veliko-pidshkirno-veni-pri-krosektomi-u-khvorikh-na-trofichni-virazki-venozno-etiologi-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування кукси великої підшкірної вени при кросектомії у хворих на трофічні виразки венозної етіології нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти