Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прозора полива, що містить SiO2, Аl2О3, CaO, BaO, Na2O, K2О, В2О3, яка відрізняється тим, що додатково містить MgO при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 48,5-50,3; Аl2О3 8,70-9,70; СаО 14,20-15,30; MgO 6,0-6,80; BaO 6,20-7,0; Na2O 2,80-3,40; K2О 0,40-0,70; В2О3 9,20-10,80.

Текст

Реферат: Прозора полива містить SiO2, Аl2О3, CaO, BaO, Na2O, K2О, В2О3 та додатково - MgO. UA 110369 U (12) UA 110369 U UA 110369 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до складів поливи в керамічній промисловості і може бути використана для одержання полив'яних лицювальних плиток. Відомий склад поливи, що містить мас. %: SiO2 49,6-54,04; Аl2О3 9,43-10,21; СаО 1,87-3,05; MgO 0,59-0,65; Na2O 7,93-8,47; K2О 3,40-3,69; В2О3 9,15-14,16; SrO 10,31-12,22; Fe2O3 0,47-0,52 (1). Недоліком цієї поливи є вміст дорогої дефіцитної сировини, а саме SrO (до 12 %). Найбільш близьким до складу, який заявляється, є такий, що містить, мас. %: SiO2 50,753,80; Аl2O3 6,38-6,74; СаО 2,72-7,92; ВаО 4,0-8,7; ZnO 1,29-6,20; Na2O 2,24-2,90; K2О 1,64-1,90; В2О3 19,8-23,1 (2). Недоліком цієї поливи є підвищений вміст В2О3 (до 23 %). Задачею корисної моделі є підвищення значень теплового коефіцієнта лінійного розширення поливи. Поставлена задача вирішується тим, що полива, яка містить у своєму хімічному складі оксиди SiO2, Аl2О3, СаО, ВаО, Na2O, K2O, В2О3, ZnO, згідно з корисною моделлю, додатково містить MgO при такому співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 48,5-50,3; Аl2О3 8,70-9,70; СаО 14,20-15,30; MgO 6,0-6,80; ВаО 6,20-7,0; Na2O 2,80-3,40; KК2О 0,40-0,70; В2О3 9,20-10,80. Позитивний ефект корисної моделі пояснюється нижче. Завдяки додатковому вмісту оксиду MgO та підвищеному вмісту оксиду СаО збільшуються -6 -1 показники теплового коефіцієнта лінійного розширення поливи - (7,0-7,06)×10 град . Приклад. Як похідна сировина використані такі сировинні матеріали: сода, поташ, каолін просянівський, пісок кварцовий, крейда, оксид магнію технічний, борна кислота, карбонат барію. Шихтовий (матеріальний) склад, який відповідає оптимальному складу склокристалічної поливи № 2 (див. таблицю), у масових відсотках наведено нижче: Сода 1,38 Поташ 0,59 Пісок кварцовий 31,33 Каолін просянівський 16,35 Крейда 24,30 Оксид магнію технічний 5,19 Карбонат барію 6,64 Борна кислота 14,22. Поливу готують мокрим помелом сировинних матеріалів у кульовому млині до залишку на 3 решітці 0056 0,1-0,15 %. Вологість шлікеру складає 38-40 %, щільність 1,68-1,70 г/см . Отриману суспензію наносять на поверхню зразків методом наливання чи пульверизації і випалюють при максимальній температурі 1100 °C. Конкретні склади склокристалічної поливи та їх властивості наведено у таблиці. Як витікає з таблиці, запропоновані склади склокристалічної поливи дозволять підвищити значення теплового коефіцієнта лінійного розширення поливи. Джерела інформації: 1. А.С. СССР № 977423, Б.И. № 44, 1982. 2. А.С. СССР № 1184828, Б.И. № 38, 1985. Таблиця Хімічний склад та властивості прозорої поливи, яка заявляється Оксиди SiO2 Аl2О3 СаО MgO ВаО Na2O K2О В2О3 ZnO Властивості: Температура варки, °C Температура випалу, °C Масовий вміст оксидів, мас. % прототип замежовий 1 2 3 50,70-53,80 51,0 50,30 49,50 48,50 6,35-6,74 7,50 8,70 9,0 9,70 2,72-7,92 16,30 15,30 15,0 14,20 5,0 6,0 6,50 6,80 4,0-8,7 8,20 7,0 6,50 6,20 2,24-2,90 2,0 2,80 3,0 3,40 1,64-1,90 1,0 0,70 0,5 0,40 19,8-23,1 9,0 9,20 10,0 10,80 1,29-6,20 1300-1350 1040-1080 1350 1100 35 1 1350 1100 1350 1100 1350 1100 замежовий 47,0 10,80 13,0 7,20 5,80 3,80 0,30 12,10 1350 1100 UA 110369 U Продовження таблиці Оксиди Термостійкість, теплозміни . -6 -1 ТКЛР, α 10 град прототип 10 4,92-5,40 Масовий вміст оксидів, мас. % замежовий 1 2 3 10 10 10 10 7,01 7,06 7,02 7,0 замежовий 10 6,98 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Прозора полива, що містить SiO2, Аl2О3, CaO, BaO, Na2O, K2О, В2О3, яка відрізняється тим, що додатково містить MgO при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 48,5-50,3; Аl2О3 8,70-9,70; СаО 14,20-15,30; MgO 6,0-6,80; BaO 6,20-7,0; Na2O 2,80-3,40; K2О 0,40-0,70; В2О3 9,20-10,80. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C04B 41/86, C03C 8/00

Мітки: полива, прозора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110369-prozora-poliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прозора полива</a>

Подібні патенти