Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для піднімання та переміщення вантажів, що складається з ланцюгового контуру з тягою, штовхача з напрямними, опорної площини для вантажів, кулачкового механізму та стояка, який відрізняється тим, що напрямна штовхача виконана з консольно защемлених пружних елементів, змонтованих з безперервним контактуванням з тягою ланцюгового контуру.

Текст

Реферат: Пристрій для піднімання та переміщення вантажів складається з ланцюгового контуру з тягою, штовхача з напрямними, опорної площини для вантажів, кулачкового механізму та стояка. Напрямна штовхача виконана з консольно защемлених пружних елементів, змонтованих з безперервним контактуванням з тягою ланцюгового контуру. UA 110354 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНІМАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ UA 110354 U UA 110354 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Пристрій належить до технологічного обладнання, яке призначене для піднімання та переміщення вантажів, і може бути використана в харчовій, хімічній, фармацевтичній галузях промисловості, машинобудуванні та будівництві. Відомий пристрій для піднімання та переміщення вантажів [Патент № 62351, МПК B65G 65/00 від 25.08.2011 р., Бюл. № 16], що складається з ланцюгового контуру з тягою, штовхача з напрямними, опорної площини для вантажів, кулачкового механізму та стояка. Але вказаний пристрій не гарантує нульової швидкості контактування тяги з штовхачем і можливості уникнення режимів ударних навантажень, за яких ведуча маса має стале значення швидкості ведучої маси. Окрім цього важливим недоліком вказаного пристрою є жорстке контактування тяги і штовхача, що супроводжується додатковим динамічним навантаженням. В основу корисної моделі поставлена задача - удосконалення пристрою для піднімання та переміщення вантажів шляхом зміни конструкції, що забезпечує гарантовану роботу, уникнення режимів ударних навантажень і обмеження додаткових динамічних навантажень в перехідних процесах розгону і гальмування. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для піднімання та переміщення вантажів складається з ланцюгового контуру з тягою, штовхача з напрямними, опорної площини для вантажів, кулачкового механізму та стояка, згідно з корисною моделлю, напрямна штовхача виконана з консольно защемлених пружних елементів, змонтованих з безперервним контактуванням з тягою ланцюгового контуру. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом наступний. Виконання напрямної штовхача з консольно защемлених пружних елементів, змонтованих з безперервним контактуванням з тягою ланцюгового контуру, дає можливість гарантованої роботи, уникнення режимів ударного навантаження штовхача і вантажів, обмеження жорсткої взаємодії тяги і штовхана та додаткових динамічних навантажень. Таким чином, сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний технічний результат. На кресленні показано схему пристрою для піднімання та переміщення вантажів. Пристрій складається з ланцюгового контуру в ведучою зірочкою 1, веденою зірочкою 2, ланцюга 3 з тягою 4, вертикальної напрямної штовхача 5 з консольно защемленими пружними елементами 6 і 7, горизонтальної напрямної 8, приймальної площини 9 для вантажів 10 та стояка 11. Пристрій працює наступним чином. Обертання ведучої зірочки 1 ланцюгового контуру супроводжується відповідним обертанням веденої зірочки 2, переміщенням ланцюга 3 з тягою 4 і синхронним переміщенням напрямної штовхача з консольно защемленими пружними елементами 6 і 7. При положенні тяги в точці А контуру розпочинається переміщення штовхача 5 з початковою швидкістю, рівною 0. Складова переміщення тяги на траєкторії А-В контуру відображується залежністю x  r(1  cos t ) , де r радіус встановлення тяги (на ділильному колі зірочки), м;  - кутова швидкість веденої зірочки 1 2, с- ; t - час процесу, с. При цьому швидкість переміщення штовхача визначається залежністю x  r sint . Це  означає, що початкова швидкість контактування тяги і штовхача при переміщенні x дорівнює нулю, наслідком чого ліквідується режим ударного навантаження. Консольно защемлені пружні елементи вертикальної напрямної штовхача приводять до подальшого обмеження динамічних навантажень на нього і на вантажі. Перехідний динамічний процес завершується при переході тяги в точку В контуру, переміщення тяги до точки С супроводжується переміщенням штовхача зі сталою швидкістю, а на ділянці C-D переміщення тяги і штовхача сповільнюється. В точці D досягається зупинка штовхача, а в ділянці D-E-F відбувається зворотне переміщення штовхача. В точці А тяга зупиняється разом зі штовхачем, подаються вантажі 10, після чого вони в робочому ході виконують задане переміщення і цикл повторюється. Рухомі і нерухомі елементи пристрою поєднуються стояком 11. Технічний результат полягає в можливості удосконалення пристроїв для піднімання та переміщення вантажів і обмеженнями динамічних навантажень і повного виключення режимів ударних навантажень. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для піднімання та переміщення вантажів, що складається з ланцюгового контуру з тягою, штовхача з напрямними, опорної площини для вантажів, кулачкового механізму та 1 UA 110354 U стояка, який відрізняється тим, що напрямна штовхача виконана з консольно защемлених пружних елементів, змонтованих з безперервним контактуванням з тягою ланцюгового контуру. Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 5/10

Мітки: переміщення, вантажів, піднімання, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110354-pristrijj-dlya-pidnimannya-ta-peremishhennya-vantazhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для піднімання та переміщення вантажів</a>

Подібні патенти