Машина для вирівнювання деталей низу взуття по товщині

Номер патенту: 11030

Опубліковано: 15.12.2005

Автори: Князєв Віталій Іванович, Макатьора Дмитро Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Машина для вирівнювання деталей низу взуття по товщині, що містить верхній та нижній транспортуючі валики, розміщені між ними два ножі, пару ексцентриків, кінематично зв’язаних з ножами за допомогою шатунів та встановлених на валу, електродвигун, кінематично зв’язаний з валом, привід, кінематично зв’язаний з верхнім та нижнім транспортуючими валиками з можливістю регулювання зазору між ними, і транспортер, привідний барабан якого кінематично зв’язаний з нижнім транспортуючим валиком, яка відрізняється тим, що оснащена парою пристроїв зміни ексцентриситету, кінематично зв’язаних з парою ексцентриків та валом.

2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен пристрій зміни ексцентриситету містить напрямну, регулювальний гвинт і повзун з радіальним пазом, закріплений на ексцентрикові і встановлений в напрямній, яка закріплена на валу, регулювальний гвинт встановлений в напрямній і кінематично зв’язаний з повзуном.

3. Машина за п. 1 і 2, яка відрізняється тим, що пара ексцентриків встановлена з можливістю регулювання зміщення по фазі відносно один одного.

Текст

1. Машина для вирівнювання деталей низу взуття по товщині, що містить верхній та нижній транспортуючі валики, розміщені між ними два ножі, пару ексцентриків, кінематично зв'язаних з ножами за допомогою шатунів та встановлених на валу, електродвигун, кінематично зв'язаний з валом, привід, кінематично зв'язаний з верхнім та нижнім транспортуючими валиками з можливістю регулювання зазору між ними, і транспортер, привідний барабан якого кінематично зв'язаний з нижнім транспортуючим валиком, яка відрізняється тим, що оснащена парою пристроїв зміни ексцентриситету, кінематично зв'язаних з парою ексцентриків та валом. 2. Машина за п.1, яка відрізняється тим, що кожен пристрій зміни ексцентриситету містить напрямну, регулювальний гвинт і повзун з радіальним пазом, закріплений на ексцентрикові і встановлений в напрямній, яка закріплена на валу, регулювальний гвинт встановлений в напрямній і кінематично зв'язаний з повзуном. 3. Машина за п.1 і 2, яка відрізняється тим, що пара ексцентриків встановлена з можливістю регулювання зміщення по фазі відносно один одного. Корисна модель відноситься до обробки матеріалів різанням і може бути використана в машинах для вирівнювання деталей низу взуття по товщині в взуттєвій галузі легкої промисловості. Відома машина для вирівнювання деталей низу взуття по товщині [Патент (СССР) 1792314 Машина для выравнивания деталей обуви по толщине / В.И. Князев, B.C. Черно-Иванов - Опубл. в бюл., 1993, №4], що містить установлені над станиною один над іншим пару підпружинених транспортуючих валиків, ніж, розміщений між транспортуючими валиками, і забезпечений механізмом зворотно-поступального переміщення в напрямі, перпендикулярному напряму подачі виробу, що містить шатун і ексцентрик закріплений на валу, привід, кінематично пов'язаний з транспортуючими валиками з можливістю регулювання зазору між ними, і транспортер, привідний барабан якого кінематично з'єднаний з нижнім транспортуючим валиком, для введення виробів, що обробляються в зазор між транспортуючими валиками на ніж. Механізм ножа також містить зубчату рейку, з'єднану одним кінцем з шатуном, а своїм корпусом з ножем, дві пари конічних коліс, закріплених на станині з двох сторін зубчатої рейки з можливістю взаємодії з нею і двох храпових механізмів, розміщених з двох сторін відносно зубчатої рейки і ви конаних у вигляді зубчатих сегментів з важелями, установлених на відповідних осях, двох пар конічних коліс зубчатої рейки і храпових собачок, установлених на відповідних осях двох пар конічних коліс. Транспортуючі валики за допомогою механізму зворотно-поступального переміщення, що містить ексцентрик, установлений на валу приводу в протифазі із ексцентриком ножа, шатун з'єднаний одним кінцем з ексцентриком, а другим з рамкою установленою з можливістю зворотнопоступального переміщення і з'єднану з транспортуючими валиками, установленими з можливістю переміщення в протифазі із зворотнопоступальним переміщенням ножа. У даній конструкції досягається ефект переривного ковзаючого різання, що позначається на якості поверхні зрізу деталі, що обробляється, оскільки транспортуючі валики за допомогою храпового механізму отримують переривний обертальний рух, який надалі приводить до переривного поступального руху виробу. А це, в свою чергу, спричиняє появу вібрації в площині подачі виробу через переривний обертальний рух привідних транспортуючих валиків, при якому відбувається складання кінетичних енергій циліндричних тіл, що переривно обертаються. Крім того, переривне обертання привідних транспортуючих валиків погі СО О) 11030 ршує динаміку роботи машини взагалі, оскільки призводить до необхідності постійної зупинки і розгону значної маси валиків по ходу виконання технологічного процесу, а також до збільшення енергетичних витрат на переривний рух валиків. Відома також машина для вирівнювання деталей по товщині [Деклараційний Патент (України) 47275А Машина для вирівнювання деталей взуття по товщині / В.І. Князев, B.C. Чорно-Іванов, Д.А. Макатьора, В.Ю. Кондрашов. - Опубл. в бюл. "Промислова Власність", 2002, №6], що містить верхній та нижній транспортуючі валики, розміщені між ними два ножі, пару ексцентриків, кінематично пов'язаних з ножами за допомогою шатунів, та встановлених на валу, електродвигун, кінематично пов'язаний з валом, привід, кінематично пов'язаний з верхнім та нижнім транспортуючими валиками з можливістю регулювання зазору між ними, і транспортер, привідний барабан якого кінематично пов'язаний з нижнім транспортуючим валиком. Однак, матеріали, які розрізаються на даних машинах мають різні фізико-механічні властивості, для яких необхідно використовувати різні режими різання. Але в даній конструкції машини ведучі ланки - ексцентрики мають постійний ексцентриситет, що приводить до неможливості регулювання швидкості різання. В основу корисної моделі поставлена задача створити таку машину для вирівнювання деталей взуття по товщині, в Якій шляхом введення нових елементів і їх зв'язків, забезпечилося б підвищення якості поверхні зрізу при зниженні енергетичних витрат на процес повздовжнього різання. Поставлена задача вирішена тим, що машина для вирівнювання деталей по товщині, що містить верхній та нижній транспортуючі валики, розміщені між ними два ножі, пару ексцентриків, кінематично пов'язаних з ножами за допомогою шатунів, та встановлених на валу, електродвигун, кінематично пов'язаний з валом, привід, кінематично пов'язаний з верхнім та нижнім транспортуючими валиками з можливістю регулювання зазору між ними, і транспортер, привідний барабан якого кінематично пов'язаний з нижнім транспортуючим валиком, згідно з корисною моделлю, оснащена парою пристроїв зміни ексцентриситету, кінематично пов'язаних з парою ексцентриків та валом. Доцільно, що пристрій зміни ексцентриситету містив напрямну, регулювальний гвинт і повзун з радіальним пазом, закріплений на ексцентрикові і встановлений в напрямну, яка закріплена на валі, регулювальний гвинт встановлений в напрямній і кінематично пов'язаний з повзуном. Доцільно, щоб пара ексцентриків була встановлена з можливістю регулювання зміщення по фазі відносно один одного. Введення в схему машини пари пристроїв зміни ексцентриситету і їх зв'язків з іншими елементами приводить до можливості регулювання швидкості ножів, тобто регулювання режимів різання, що дозволяє поліпшити якість зрізу деталі, при умові зменшення енергетичних витрат на процес повздовжнього різання. Поліпшення якості поверхні зрізу і зниження енергетичних витрат на процес повздовжнього різання досягається таким чином: Матеріали, які обробляються на даному типі машин це кожкартон, повсть, мікропориста гума вони мають різні фізико-механічні властивості, а одною з умов отримання якісної поверхні зрізу є вибір оптимального режиму різання, тобто вибір в машині певної швидкості ріжучого інструмента (швидкості різання матеріалу). У корисній моделі вибір оптимальної швидкості різання здійснюється за рахунок наявності регулювання ексцентриситету (регулювання довжини кривошипу). Крім того, оскільки руйнування матеріалу відбувається в оптимальному режимі різання (при оптимальній швидкості) при якому відпадає необхідність в сильному стисненні (в перетисканні) матеріалу в зіві транспортуючих валиків, це веде до зниження втрат на тертя, що в свою чергу, веде до зниження енергетичних витрат на процес повздовжнього різання матеріалу [Чорно-Іванов B.C. Розробка механізму повздовжнього різання деталей низу взуття: Автореф. дис... к-та техн. наук: 05.05.10 / ДАЛПУ-К., 1998.-18с]. Крім того, пристрої зміни ексцентриситету сприяють можливості отримання лезами ножів різної лінійної швидкості, а також при необхідності і зупинку будь-якого з ножів (отримання нерухомого ножа). Крім того, використання регулювання зміщення по фазі ексцентриків приводить до можливості регулювати напрям рухів лез ножів один відносно іншого. На фіг.1 - зображена кінематична схема машини, що пропонується; фіг.2 - зображена кінематична схема механізма ножів. Машина складається з станини 1 (фіг.1), приводу, що включає електродвигун 2, з'єднаний з муфтою 3 кінематично пов'язаної з головним валом машини 4, установлений в парі опор 5, зубчатих передач що включають зубчаті колеса 6 і 7, 8, 9 і 10 і зубчатих коліс 11. Зубчате колесо 6 кінематично пов'язане із зубчатим колесом 7, закріпленим на валу 12, і кінематично пов'язаним з нижнім транспортуючим валиком 13, несучим на своїй поверхні ріфлі. Транспортуючий валик 13 шарнірно установлений в парі підпружинених повзунів 14, установлених в парі вертикальних напрямних 15. Зубчате колесо 8 закріплене на валу 4 і кінематично пов'язано із зубчатим колесом 9 за допомогою коромисла 16, шарнірно установленим на осі 17 зубчатого колеса 9, яке, в свою чергу, кінематично пов'язане із зубчатим колесом 10, закріпленим на валу 18 за допомогою шатуна 19. На валу 18 закріплений верхній транспортуючий валик 20 шарнірно установлений в парі підпружинених клиноподібних повзунів 21, установлених в парі вертикальних напрямних 15. Над повзунами 21 установлена пара регулювальних клиноподібних повзунів: лівий 22 і правий 23, кінематично пов'язаних між собою регулювальною тягою 24 (для регулювання паралельності верхнього транспортуючого валика 20 відносно площини леза ножа). Регулювальний гвинт 25 (для регулювання відстані між нижньою твірною верхнього транспортуючого валика 20 і площиною ножа) кінематично пов'язаний з лівим регулювальним клиноподібним повзуном 22 і установлений в різьбовій опорі 26. 11030 в'язаних різьбовою тягою 24, яке веде за собою одночасне переміщення лівого і правого 21 підпружинених повзунів, а разом з цим і переміщення верхнього транспортуючого валика 20. Одночасно з включенням електродвигуна 2 відбувається запуск електродвигуна 56, який приводить в рух леза ножів 39, 40 в площині перпендикулярній до площини виробу 37, що обробляється. Коли виріб 37 захоплюється і подається транспортуючими валиками 13 і 20 на леза ножів 39, 40 різання матеріалу виробу відбувається в площині, перпендикулярній площині подачі виробу, при цьому леза ножів здійснюють прямолінійний зворотно-поступальний рух за рахунок обертання ротора електродвигуна 56, який передає обертання валу 52, встановленому в підшипниках 55, за допомогою муфти 57 і з яким кінематично пов'язана пара ексцентриків 42, 43 по засобах пристроїв зміни ексцентриситету (пари напрямних 46, 47, регулювальних гвинтів 48, 49 і пари повзунів 50, 51). Ексцентрики 39, 40 кінематично пов'язані за допомогою шатунів 44, 45, з лезами ножів 39, 40. Повздовжнє розрізання матеріалу виробу 37 лезами ножів 39, 40 відбувається у взаємно протилежних площинах, при якому волокна матеріалу руйнуються в протилежних напрямах. Після повного розрізання виробу 37 її верхня відокремлювана частина поступає у верхній ящик (не показано), а нижня відокремлювана частина виробу поступає в нижній ящик для відходів (не показано). Машина працює таким чином. Після включенРегулювання зміни ексцентриситету відбуваня електродвигуна 2 нижній виріб 37, відокремлюється таким чином: шляхом обертання регулювається від стопи і подається стрічкою транспортера льних гвинтів 48, 49, відбувається переміщення 31 в зазор між верхнім 20 і нижнім 13 транспортуповзунів 50, 51, по напрямним 46, 47, разом з повючими валиками, які захоплюють його і подають зунами 50, 51 відбувається переміщення ексцентна кромку леза ножа 39. При цьому зазор між нижриків 42, 43 (їх центрів) відносно вала 52, що сприньою твірною верхнього транспортуючого валика чиняє за собою зміну ексцентриситетів (зміна 20 і площиною леза 39 визначає товщину майбутдовжин кривошипів). ньої деталі. Для зміни її товщини обертанням реРегулювання зміщення фази руху ексцентригулювального гвинта 25 здійснюємо переміщення ків 42, 43 здійснюється за допомогою гвинтів лівого 22 і правого 23 регулювальних клинів, по53, 54. Ряд зубчатих коліс 11, кінематично пов'язаний з валом 12, віссю 27 і валом 28 ведучого барабана 29 стрічкового транспортера. Ведучий барабан 29 стрічкового транспортера установлений шарнірно в парі опор ЗО і за допомогою транспортної стрічки 31 кінематично пов'язаний з веденим барабаном 32. Ведений барабан 32 шарнірно установлений в парі натяжних повзунів 33, що установлені в напрямних 34 і кінематично пов'язаних з парою регулювальних гвинтів 35. Над стрічкою транспортера 31 установлена пластина - шибер 36 (для поштучного відділення деталей 37 від стопи) кінематично пов'язана з регулювальним гвинтом 38 (для установки товщини відокремлюваної деталі від стопки). Леза ножів 39, 40 (фіг.2) забезпечені механізмами зворотно-поступального переміщення, в напрямі перпендикулярному напряму подачі деталей 37 і установлені в напрямній 41 під кутом до площини подачі деталі 37. Механізми зворотнопоступального переміщення ножів містять ексцентрики 42, 43 кінематично пов'язані з ножами 39, 40 по засобах шатунів 44, 45. Пристрої зміни ексцентриситету містять пару напрямних 46, 47, регулювальних гвинтів 48, 49 і пару повзунів 50, 51 з радіальними пазами, закріпленими на ексцентриках 42, 43 і встановленими в напрямні 46, 47, які в свою чергу закріплені на валу 52 за допомогою гвинтів 53, 54, регулювальним гвинтам 48, 49 встановлені в напрямні 46, 47 і кінематично пов'язані з повзунами 50, 51. Вал 52 встановлений в підшипниках 55, і з'єднаний з електродвигуном 56 за допомогою муфти 57. Фіг. 1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Machine for splitting details of the bottom of footwear according to thickness

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Kniaziev Vitalii Ivanovych

Назва патенту російською

Машина для выравнивания деталей низа обуви по толщине

Автори російською

Макатера Дмитрий Анатольевич, Князев Виталий Иванович

МПК / Мітки

МПК: A43D 8/00

Мітки: товщини, взуття, машина, вирівнювання, низу, деталей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11030-mashina-dlya-virivnyuvannya-detalejj-nizu-vzuttya-po-tovshhini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машина для вирівнювання деталей низу взуття по товщині</a>

Подібні патенти