Спосіб визначення кута відхилення груднино-реберної ділянки при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення кута відхилення груднино-реберної ділянки при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей, який полягає в тому, що у пацієнта, вкладеного на вивірену маятниковим кутоміром горизонтальну поверхню з кутом нахилу нуль градусів, за допомогою маятникового кутоміра, встановленого на нижній третині грудини та по пригруднинних лініях з обох боків на тому ж рівні, вимірюють величину кута між віссю площини груднини та пригруднинних ділянок і горизонтальним рівнем, і при показниках більше 8,62±1,90º визначають патологічний кут відхилення груднини та пригруднинних ділянок.

Текст

Реферат: Винахід належить до медицини, а саме до дитячої хірургії зокрема, і може бути використаний для діагностики ступеню кільоподібної деформації грудної клітки у дітей. Спосіб полягає у визначенні кута відхилення груднино-реберної ділянки при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей шляхом вимірювання за допомогою маятникового кутоміра величини кута між віссю площини груднини та пригруднинних ділянок і горизонтальним рівнем. UA 110290 C2 (12) UA 110290 C2 UA 110290 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Винахід належить до медицини, а саме до дитячої хірургії зокрема, і може бути використаний для діагностики ступеню кільоподібної деформації грудної клітки у дітей. Відомий спосіб діагностики кільоподібної деформації полягає у визначенні індексу деформації (ІK), який був отриманий відношенням найбільшої груднино-хребтової відстані в проекції верхівки кільоподібного випинання до найменшого. Індекс кільоподібної деформації визначають за формулою: L max , IK  L min де IK - індекс кільоподібної деформації, L max - найбільша груднино-хребтова відстань, L min - найменша груднино-хребтова відстань. Груднино-хребтову відстань вимірюють за боковими рентгенограмами грудної клітки (Шамик В.Б. О классификации и исходах торакопластики врожденной килевидной деформации грудной клетки / В.Б. Шамик // Грудная и сердечнососудистая хирургия. -2002. -№ 1. -С. 52-56). Недоліками відомого способу є променеве навантаження на дитячий організм при проведенні рентгенологічного обстеження для діагностики кільоподібної деформації та в подальшому для динамічного контролю ефективності лікування даної патології, неточність отриманих результатів при незначному повороті тулуба пацієнта під час виконання бокової рентгенографії грудної клітки, необхідність в наявності складного апаратного забезпечення та кваліфікованого персоналу, затрата досить тривалого часу на проведення обстеження, що значно зменшує можливості проведення скринінгу, неможливість використання даного методу при визначенні положення груднини безпосередньо під час оперативної корекції деформації. В основу винаходу "Спосіб визначення кута відхилення груднино-реберної ділянки при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей" поставлено задачу шляхом виміру величини кута між віссю площини груднини та пригруднинних ділянок і горизонтальним рівнем визначити патологічний кут відхилення груднини та пригруднинних ділянок. Поставлена задача досягається способом, що передбачає визначення величини патологічного відхилення площини груднини та пригруднинних ділянок відносно горизонтального рівня за допомогою маятникового кутоміру при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей. Спосіб здійснюється таким чином. Пацієнту, який вкладений на вивірену маятниковим кутоміром горизонтальну поверхню, кут нахилу якої дорівнює нулю градусів, безпосередньо на шкіру в ділянці середньої та нижньої третини груднини та по пригруднинних лініях з обох боків на тому ж рівні встановлюють маятниковий кутомір. Визначають показник відхилення маятникового кутоміра, який становить величину відхилення груднини та пригруднинних ділянок в градусах. При проведенні оперативної корекції кільоподібної деформації грудної клітки перед втручанням поверхня операційного стола виставляється в положення нуль градусів (за допомогою маятникового кутоміру). Під час проведення корекції деформації шляхом натискання на найбільш виступаючу точку її деформації, маятниковий кутомір встановлюється на ділянку деформації, що дає змогу зафіксувати передню грудну стінку в її фізіологічному положенні, повністю усунувши деформацію. Приклад Дитина М., 13 років, МКСХ № 3548 госпіталізована на стаціонарне лікування 02.04.2013 р. з діагнозом: вроджена асиметрична справа кільоподібна деформація грудної клітки III-го ступеню, костостернальний тип, пірамідальна форма, пряма груднина, стадія компенсації. При визначенні кута відхилення груднини він склав 25°. Кут відхилення груднино-реберної ділянки у здорових дітей становить 8,62°±1,90°. Дитині виконана оперативна корекція деформації грудної клітки з використанням малоінвазивного способу передньої пластики. З метою визначення правильного положення груднино-реберної ділянки був використаний маятниковий кутомір. Положення груднини та обох пригруднинних ділянок було відкориговане до значення 9° та на такому рівні зафіксоване металевою корегуючою пластиною. Через 9 місяців корегуюча пластина була видалена. При визначенні кута відхилення груднино-реберної ділянки він склав 9°. При контрольних оглядах дитини через 1 місяць, 3 місяці та 5 місяців кут відхилення груднино-реберної ділянки зберігав стабільне значення на рівні 9°. 1 UA 110290 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 Спосіб визначення кута відхилення груднино-реберної ділянки при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей, який полягає в тому, що у пацієнта, вкладеного на вивірену маятниковим кутоміром горизонтальну поверхню з кутом нахилу нуль градусів, за допомогою маятникового кутоміра, встановленого на нижній третині груднини та по пригруднинних лініях з обох боків на тому ж рівні, вимірюють величину кута між віссю площини груднини та пригруднинних ділянок і горизонтальним рівнем, і при показниках більше 8,62±1,90° визначають патологічний кут відхилення груднини та пригруднинних ділянок. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining the angle of deflection of thoraco-costal area in children funnel chest

Автори англійською

Pohorilyi Vasyl Vasyliovych, Sasiuk Anatolii Ivanovych, Loiko Yevhen Yevhenovych, Konoplitskyi Viktor Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ определения угла отклонения грудно-реберной области при воронкообразной деформации грудной клетки у детей

Автори російською

Погорелый Василий Васильевич, Сасюк Анатолий Иванович, Лойко Евгений Евгеньевич, Коноплицкий Виктор Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/107

Мітки: деформації, грудної, спосіб, кута, визначення, клітки, кільоподібній, ділянки, груднино-реберної, дітей, відхілення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110290-sposib-viznachennya-kuta-vidkhilennya-grudnino-reberno-dilyanki-pri-kilopodibnijj-deformaci-grudno-klitki-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення кута відхилення груднино-реберної ділянки при кільоподібній деформації грудної клітки у дітей</a>

Подібні патенти