Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мобільна система живлення сільськогосподарського агрегату, що містить тролей живлення, струмознімальний візок, каретку, електроколектор на агрегаті, силовий кабель, яка відрізняється тим, що тролей живлення закріплений між двома самохідними розмітниками, які переміщуються по краях поля перпендикулярно руху агрегату і на яких встановлені пристрої навігації агрегату на гоні, а сам агрегат має дві телескопічні штанги, які встановлені на тракторі і сільськогосподарській машині, для переміщення тролея живлення по полю на ширину захвату агрегату при кожному його проході.

Текст

Реферат: Мобільна система живлення сільськогосподарського агрегату містить тролей живлення, струмознімальний візок, каретку, електроколектор на агрегаті, силовий кабель. Тролей живлення закріплений між двома самохідними розмітниками, які переміщуються по краях поля перпендикулярно руху агрегату і на яких встановлені пристрої навігації агрегату на гоні. Сам агрегат має дві телескопічні штанги, які встановлені на тракторі і сільськогосподарській машині, для переміщення тролея живлення по полю на ширину захвату агрегату при кожному його проході. UA 110272 U (12) UA 110272 U UA 110272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до тролейного електротранспорту, що працює на землі, та може бути використана в сільському господарстві для обробітку поля. Відомим аналогом є система автоматичного водіння (деклараційний патент України № 71844, А01В 69/04, опубл. 15.12.2004), що містить самохідний сільськогосподарський агрегат з автоводієм і формувач координатної сітки, який являє собою два самохідних розмітники (переміщуються по краях поля перпендикулярно руху агрегату), кожний із них оснащений приймачем і двома синхронними скандувальними вузьконаправленими випромінювачами, розташованими по обидві сторони від приймача на відстані ширини захоплення самохідного сільськогосподарського агрегату. Недоліком аналога є те, що він не забезпечує підведення силової енергії для руху агрегату. Найближчим аналогом до корисної моделі є пристрій для живлення електротранспортного засобу (патент України № 5508, В60М 5/00, опубл. 29.05.1990), що містить тролей живлення, струмознімальний візок, каретку, електроколектор на агрегаті, силовий кабель, агрегат. Недолік найближчого аналога, є те що він не забезпечує переміщення тролея живлення для поступального паралельного руху агрегату. В основу корисної моделі поставлена задача створення мобільної системи живлення сільськогосподарського агрегату привода, яка забезпечить автоматичне водіння агрегату по всій ширині поля в повздовж тролею живлення. Поставлена задача вирішується тим, що у мобільній системі живлення сільськогосподарського агрегату, що містить тролей живлення, струмознімальний візок, каретку, електроколектор на агрегаті, силовий кабель, згідно з корисною моделлю, тролей живлення закріплений між двома самохідними розмітниками, що переміщуються по краях поля перпендикулярно руху агрегату і на яких встановлені пристрої навігації агрегату на гоні, а сам агрегат має дві телескопічні штанги, які встановлені на тракторі і сільськогосподарській машині, для переміщення тролея живлення по полю на ширину захвату агрегату при кожному його проході. Завдяки такому використанню мобільної системи забезпечується автоматичне водіння агрегату по всій ширині поля в повздовж тролея живлення, що дозволяє якісно виконувати обробіток сільськогосподарських угідь агрегатами на електроприводі. Корисна модель пояснюється кресленням, де зображена блок-схема мобільної системи живлення сільськогосподарського агрегату. Система містить лінію електромережі 1, тролей живлення 2, телескопічні штанги переміщення тролея 7 і 9, струмознімальний візок 11, каретку 12, електроколектор 8, силовий кабель 10, самохідні розмітчики 4 і 13, пристрої навігації 3 і 14, сільськогосподарську машину 5 та трактор 6, все це розміщується на полі 15. Корисна модель працює наступним чином. Розмітник 13 встановлюється на краю поля 15 у положення б, так, щоб пристрій навігації 14 забезпечував прямолінійний рух трактора 6 на гоні, а розмітник 4 у положення а, так, щоб пристрій навігації 3 забезпечував прямолінійний рух при зворотному ході трактора. Розмітник 4 підключається до електромережі 1 та з'єднує з розмітником 13 тролей 2, який прокладається по поверхні поля на заданій відстані від краю поля. Трактор 6, через електроколектор 8, силовий кабель 10 та струмознімальний візок 11, підключається до тролея живлення 2. При входженні трактора в загонку, телескопічна штанга 9 входить в зачеплення з кареткою 12, яка зв'язана з струмознімальним візком 11 та тролеєм живлення 2. В процесі руху агрегату, тролей живлення 2 піднімається та переміщається телескопічною штангою 9 в сторону необробленого поля, а потім телескопічною штангою 7, що встановлюється на сільськогосподарській машині 5, вкладається по поверхні поля на відстані необхідній для забезпечення зворотного ходу агрегату. Наприкінці гону трактористом подаються команди на від'єднання телескопічної штанги 9 від каретки 12, від'єднання телескопічної штанги 7 від тролея живлення 2 та переміщення штанг 9 і 7 з лівої сторони агрегату на праву по напрямку руху. В процесі розвороту сільськогосподарського агрегату синхронно проходить переміщення розмітника 13 у положення в і процес роботи агрегату повторюється. Використання корисної моделі забезпечує обробіток сільськогосподарських угідь агрегатами на електричному приводі. При цьому вартість енергоресурсів і технічного обслуговування може бути зменшена в 5-7 раз, відсутнє забруднення повітря та ґрунту, полегшується робота тракториста, підвищується продуктивність і якість виконання технологічних процесів. 60 1 UA 110272 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Мобільна система живлення сільськогосподарського агрегату, що містить тролей живлення, струмознімальний візок, каретку, електроколектор на агрегаті, силовий кабель, яка відрізняється тим, що тролей живлення закріплений між двома самохідними розмітниками, які переміщуються по краях поля перпендикулярно руху агрегату і на яких встановлені пристрої навігації агрегату на гоні, а сам агрегат має дві телескопічні штанги, які встановлені на тракторі і сільськогосподарській машині, для переміщення тролея живлення по полю на ширину захвату агрегату при кожному його проході. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60D 1/62, B60L 1/04, A01B 69/00, B60M 1/00

Мітки: мобільна, агрегату, сільськогосподарського, система, живлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110272-mobilna-sistema-zhivlennya-silskogospodarskogo-agregatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мобільна система живлення сільськогосподарського агрегату</a>

Подібні патенти