Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування грибів-лігноксилотрофів, який включає виготовлення посівного зернового міцелію на основі районованих штамів маточних культур грибів; інокуляцію посівним міцелієм отворів, які розташовані по периметру та на торці відпилу деревини листяних порід; інкубацію відпилів для проходження вегетативної стадії в приміщенні при t 12-16°С, відносній вологості 80-90 %, перенесення відпилів в природні умови для плодоношення, який відрізняється тим, що гриби вирощують у збірних блоках, які складаються з основного та додаткових відпилів деревини з фіксацією їх один на одному, а інокуляцію міцелієм здійснюють в отвори основного відпилу та пошарово на торцях кожного додаткового відпилу.

Текст

Спосіб вирощування грибів-лігноксилотрофів, який включає виготовлення посівного зернового міцелію на основі районованих штамів маточних культур грибів; інокуляцію посівним міцелієм отворів, які розташовані по периметру та на торці відпилу деревини листяних порід; інкубацію відпилів для проходження вегетативної стадії в приміщенні при t 12-16°C, відносній вологості 80-90%, перенесення відпилів в природні умови для плодоношення, який відрізняється тим, що гриби вирощують у збірних блоках, які складаються з основного та додаткових відпилів деревини з фіксацією їх один на одному, а інокуляцію міцелієм здійснюють в отвори основного відпилу та пошарово на торцях кожного додаткового відпилу. Корисна модель належить до біології та сільського господарства, а саме до біотехнології вищих базидіоміцетів при грибництві і стосується підвищення врожайності грибів-лігноксилотрофів. Відомий спосіб екстенсивної біотехнології вирощування грибів-лігноксилотрофів на пеньках дерев листяних порід, які залишаються після санітарних та промислових вирубок дерев [Шевченко СВ., Бисько Н.А. "Сукцессии грибов при экстенсивном выращивании Pleurotus ostreatus (Китт) на пнях" // Микология и фитопатология. - 1987. - Т.21, вып 3, - С.216-220], який включає виготовлення посівного зернового міцелію на основі районованого штаму маточної культури гливи, підготовку отворів з торця та по периметру деревини, інокуляцію отворів посівним міцелієм, вирощування грибів у природних умовах. Спільними із запропонованим рішенням ознаками є: - виготовлення на основі районованого штаму маточної культури гриба посівного зернового міцелію; - виготовлення отворів у деревині листяних порід; - інокуляцію отворів посівним міцелієм; - плодоношення грибів у природних умовах. Недоліками способу є недостатня врожайність грибів. Причинами, що перешкоджають досягненню результату, є: потреба вирубки лісних насаджень; різна товщина і висота оставлених пеньків після вирубки, що затруднюють стандартизацію методу, залежність вегетативної стадії зародка міцелія від природних умов; труднощі контролю за збором врожаю, тому що його можуть зібрати сторонні люди та знищити тварини. Відомий також спосіб вирощування гливи екстенсивним способом [Дудка И.А., Вассер С П . Грибы. Справочник миколога и грибника. К.: Наук, думка. - 1987, 535с, С.409-410], який включає виготовлення посівного зернового міцелію на основі районованого штаму гливи; заготовку відпилів дерев листяних порід (висотою 40-45см); підготовку отворів на торці і по периметру відпилів; інокуляцію відпилів посівним зерновим міцелієм; їх інкубацію в приміщеннях при t 12-16°C та відносній вологості 80-90%, де міцелій проходить вегетативну стадію до появи примордіїв; переміщення інокульованих відпилів на відкриту ділянку з підтриманням ґрунту вологим та розміщення відпилів в ями глибиною 25-ЗОсм, де гриби проходять стадію плодоношення. Ознаками, спільними з рішенням, що заявляється, є: - виготовлення посівного зернового міцелію на основі районованого штаму маточної культури грибів-лігноксилотрофів; - підготовку отворів на торці і по периметру відпилів дерев листяних порід; - інокуляція отворів посівним міцелієм; - інкубація інокульованих відпилів у приміщенні при t 12-16°C і відносній вологості 80-90% до появи примордіїв; - перенесення зарослих міцелієм відпилів у природні умови для проходження стадії плодоношення. (24)15.12.2005 ю CM о> 11025 Недоліками способу є недостатня продуктивність врожайності грибів. Причинами, що перешкоджають досягненню результатів, є: - недостатня довжина відпилів (40-45см); - низька швидкість заростання відпилу міцелієм; - підсихання торцевої частини відпилу на відкритій ділянці. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб вирощування грибівлігноксилотрофів, який шляхом інокуляції посівним міцелієм збірних блоків з деревини листяних порід, дозволяє підвищити економічну ефективність за рахунок прискорення обростання відпилів гіфами міцелію, покращення транспірації вологи, скорочення терміну до початку плодоношення, підвищення врожайності, а також розширити можливості використання залишків деревини з їх наступною утилізацією. Суттєвими ознаками запропонованого рішення є: - виготовлення посівного зернового міцелію на основі районованих штамів маточних культур грибів-лігноксилотрофів; - підготовку отворів на торці і по периметру основного відпилу дерев листяних порід; - інокуляція посівним міцелієм збірних блоків, які складаються з основного та декількох додаткових відпилів деревини листяних порід із фіксацією відпилів один на одному, причому інокуляцію виконують в отворах основного відпилу та пошарово на торцях кожного додаткового відпилу; - інкубація збірного блоку для проходження вегетативної стадії в приміщені при 112-16°С, відносній вологості 80-90%; - перенесення збірних блоків у природні умови для плодоношення. Відмінними від прототипу ознаками є: - вирощування грибів у збірних блоках, які складаються з основного та декількох додаткових відпилів деревини листяних порід із фіксацією відпилів один на одному; - інокуляція міцелію в отвори основного відпилу та пошарово на торцях кожного додаткового відпилу. Спосіб здійснюють таким чином. Виготовляють посівний зерновий міцелій на основі районованого штаму грибалігноксилотрофа. З нещодавно зрубленої деревини неошкурених листяних порід готують складові блоку для вирощування грибів: основний відпил, діаметром не менше 25-30см і висотою 35-45см, та 3-5 додаткових висотою 9-10см з однаковими з основним відпилом діаметром. Якщо деревина, з якої готують відпили, суха (менше 60% вологості), то останню замочують на 2-3 доби у відстояній водопровідній воді. По периметру та на торці основного відпилу готують отвори діаметром 8-10мм і глибиною 8-10см. Інокулюм вносять в отвори основного та на торці додаткових відпилів. Додаткові відпили послідовно збирають на основному відпилі з їх фіксацією. Отвори після інокуляції замощують вологою тирсою, а останній торець збірного блоку накривають підручним матеріалом (дошкою, ши фером) для попередження підсихання. Отримані таким чином інокульовані збірні блоки висотою 6295см інкубують у приміщеннях з регульованими температурою 12-16°С та відносною вологістю 8090% до появи примордіїв (зародків плодових тіл). Потім блоки переміщують на відкриті затемнені ділянки з вологим ґрунтом для плодоношення, де ставлять їх у ями глибиною 25-30см. На дні ями розміщують зволожену тирсу, а під кожним збірним блоком - 50-70г зернового міцелію. Ґрунт біля ями щільно утрамбовують та при необхідності зволожують. Одним із головних прийомів підвищення врожайності грибів є вирощування їх у збірних блоках, де посівний міцелій розміщують не тільки в отворах основного відпилу, а також пошарове між 9-10 сантиметровими додатковими відпилами. Така пошарова інокуляція прискорює засвоєння деревини збірного блоку міцелієм по всій його довжині. При цьому у блоках між їх кріпленням утворюються анастомози, що підвищує життєздатність міцелію завдяки функціонуванню міцелію як одного цілого в збірному блоці, що покращує транспорт води з вологої ґрунтової частини блоку до його зовнішнього торця, який у цих умовах не підсихає, та оптимальному перерозподілу поживних речовин і регуляції вегетативної та генеративної стадії розвитку гриба. Другою складовою успішності запропонованого способу є підвищення довжини блоку. Згідно з прототипом оптимальна довжина дорівнює 4045см, при збільшенні якої буде мати місце природне підсихання зовнішньої торцевої частини відпилу, що затримуватиме ріст у ньому міцелію. Запропонований збірний блок дорівнює 62-95см, його зовнішня торцева частина, яка складається з 9-10 сантиметрових додаткових відпилів, уже повністю засвоюється міцелієм у період вегетативної стадії його росту в приміщенні з регульованими температурою і вологістю. Завдяки анастомозам між гіфами міцелію створюється загальна судинна система з транспортом ґрунтової води до верху збірного блоку, тому він не страждає від недостатності вологи. У свою чергу, підвищення можливої довжини збірного блоку і його засвоєння міцелієм підвищує трофічні можливості міцелію, що призводить до прискорення плодоношення та підвищення його врожайності. Прискорення засвоєння міцелієм грибів деревини збірних блоків і підвищення врожайності робить економічно вигідним запропонований метод. Прискорення утилізації деревини, яка не застосовується у виробництві, також покращує екологічний стан довкілля. Приклад конкретного виконання. Виготовлення на основі районованого штаму маточної культури Гливи звичайної посівного зернового міцелію. З метою порівняння біологічної продуктивності Гливи звичайної її вирощували за прототипом та запропонованим способом. Зі свіжо зрубленої та неошкуреної тополі готовили відпили згідно з прототипом - діаметром 2530см та висотою 35-45см, та згідно із запропонованим способом - основний відпил висотою 3545см та від 3 до 5 додаткових висотою 9-10см. За 11025 прототипом на торці та по периметру вщпилів робили отвори, які інокулювали посівним зерновимміцелієм Згідно ІЗ запропонованим способом отвори діаметром 10мм, глибиною 8-10см та КІЛЬКІСТЮ не більше 2-3 на 10см2 робили на торці та по периметру основного відпилу Інокуляцію основних та додаткових вщпилів проводили на початку весни спочатку в отвори основного відпилу щільно закладали зерновий міцелій і замощували вологою тирсою При збиранні блоку проводили інокуляцію додаткових вщпилів На торці основного відпилу розміщували 50-70г міцелію, а зверху ставили перший додатковий відпил, який фіксували трьома цвяхами На вільному торці першого додаткового відпилу розміщували 50-70г міцелію і міцелій верхнього торця одного відпилу автоматично ставав міцелієм нижнього торця іншого відпилу Таким чином інокулювали та фіксували від 3 до 5 додаткових вщпилів Торець останнього зафіксованого додаткового відпилу накривали дошкою (товщиною 3-4см) та рогожею (або соломою злакових) для періодичного зволоження, так щоб вода прямо не попадала на відпили Усього було заготовлено та інокульовано, згідно з прототипом, 8 зразків поодиноких вщпилів та 8 збірних блоків згідно із запропонованим рішенням Відпили за способом-прототипом та збірні блоки розміщували в підвальному приміщенні на попередньо покладені на підлогу дошки товщиною 2-Зсм У підвалі підтримували оптимальні мезобютичні умови температуру 12-16°С, відносну вологість 80-90% При зниженні відносної вологості проводили періодичне зволоження рогожі, підлоги та стін підвалу Через 7-8 тижнів з початку інкубації міцелій гливи добре освоював збірні блоки тополі - з торців додаткових та отворів основного вщпилів рясно виступили скупчення гіфів міцелію Кора на основних та додаткових вщпилах місцями відшаровувалась, набуваючи білого кольору До інокуляції кора мала світло-зелений колір Засвоєння міцелієм тополевих вщпилів за прототипом було помітне через 11-12 тижнів після початку інкубації, тобто майже на 3-4 тижні пізніше ніж за запропонованим способом В КІНЦІ серпня поодинокі відпили та збірні блоки перенесли для плодоношення на відкриту ділянку, захищену від прямих сонячних променів (у ТІНІ дерев з додатково висланим навісом) Поодинокі відпили та збірні блоки ставили у додатково виготовлені ями на глибину 25-30см (збірні блоки ставили основним вщпилом донизу), на дні ями розміщували зволожену тирсу, а під кожним вщпилом та збірним блоком - 50-70г зернового міцелію Відпили та блоки розміщували на відстані 40-50см один від одного Грунт біля ями щільно утрамбовували Слідкували, щоб ґрунт під вщпилами та збірними блоками був завжди вологим Результати проведених експериментів наведені в таблиці №1 Аналіз часу плодоношення та біологічної продуктивності Гливи звичайної на першій хвилі плодоношення переконливо свідчить про переваги запропонованого способу В збірних блоках плодоношення починається на 28-30 діб раніше, ніж за способом-прототипом Врожайність грибів першої хвилі в одному зростку була вищою в запропонованому нами способі майже ВДВІЧІ у порівнянні з прототипом (ВІДПОВІДНО 434±45,3 та 248±41,21г) Майже в 5 разів переважала і загальна врожайність збірних блоків над поодинокими вщпилами (4774 та 992г, ВІДПОВІДНО) КІЛЬКІСТЬ зростків грибів на поодиноких вщпилах та збірних блоках також відрізняються Так, з восьми поодиноких вщпилів на першій хвилі ми зняли 4 розвинених зростки, а з восьми збірних блоків - 11 Як правило, в збірних тополевих блоках в зростках домінували 1-2 гриби, в яких діаметр капелюшка був більше 15см Карпофори на поодиноких тополевих вщпилах рідко досягають таких розмірів Запропонований спосіб дозволяє значно збільшити врожайність грибів-лігноксилотрофів, наприклад Гливи звичайної, Шиїтаке, та ін , скоротити час до збору першого врожаю, економніше використовувати деревину та покращити її утилізацію Все це дозволяє підвищити економічність даного способу Таблиця Біологічна продуктивність Гливи звичайної першої хвилі плодоношення Спосіб вирощування За прототипом Запропоноване рішення КІЛЬКІСТЬ зразків 8 8 Біологічна продуктивність Час до появи Середня врожайЗагальна врозростків, доба КІЛЬКІСТЬ зростність зростка г ків жайність, г 56-63 248±41,2 4 992 26-35* 11* 434±45,3* 4774* Примітка * - результати достовірно відрізняються від таких, що на поодиноких вщпилах при р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of growing lygnoxylotrophic fungi

Автори англійською

Frolov Oleksandr Kyrylovych, Kyrychenko Valentyna Vasylivna, Kopiika Vira Viktorivna, Fedotov Yevhen Rudolfovych

Назва патенту російською

Способ выращивания грибов-лигноксилотрофов

Автори російською

Фролов Александр Кириллович, Кириченко Валентина Васильевна, Копейка Вера Викторовна, Федотов Евгений Рудольфович

МПК / Мітки

МПК: A01G 1/04

Мітки: спосіб, вирощування, грибів-лігноксилотрофів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-11025-sposib-viroshhuvannya-gribiv-lignoksilotrofiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування грибів-лігноксилотрофів</a>

Подібні патенти