Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо, що включає використання в годівлі нових преміксів Інтермікс, який відрізняється тим, що вони розраховані для малоінгредієнтних зернових раціонів із дерті ячменю і пшениці, містять тридцять елементів живлення, серед яких вітаміни К, В6, С, холін, ніацин, пантотенова та фолієва кислоти, що сприяє підвищенню середньодобових приростів на 141 г, або 21 %, а також зменшенню витрат корму на 1 кг приросту на 0,75 енергетичних кормових одиниць, або на 17,9 %.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо включає використання в годівлі нових преміксів Інтермікс, які розраховані для малоінгредієнтних зернових раціонів із дерті ячменю і пшениці і які містять тридцять елементів живлення, серед яких вітаміни K, В6, С, холін, ніацин, пантотенова та фолієва кислоти. UA 110107 U (12) UA 110107 U UA 110107 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі тваринництва, зокрема до годівлі тварин. Для збільшення виробництва свинини важливе значення має забезпечення раціонів тварин регламентованими в нормах поживними та біологічно активними речовинами. А це можливо здійснити за рахунок преміксів - спеціальних добавок, які розробляються з врахуванням даних про потребу тварин в окремих елементах живлення і наявності їх в кормах раціону [2]. Реальні умови виробництва свинини зумовлюють необхідність вдосконалення рецептури існуючих і розробки нових видів преміксів, враховуючи генетичний фон сучасних порід свиней, екологічний аспект та природно-кліматичну зону розведення свиней [2]. Так, для умов Вінницької області, яка належить до правобережного Лісостепу, зернові раціони з ячменю, пшениці та кукурудзи неможливо збалансувати за вмістом лізину, метіоніну, триптофану, міді, йоду, кобальту, селену та багатьох вітамінів. Тому їх необхідно вводити в раціони у вигляді преміксів. Необхідність використання преміксів особливо актуальна в сучасних умовах ведення свинарства, коли перейшли на сухий зерновий тип годівлі при малій кількості інгредієнтів. Задачею корисної моделі є вдосконалення рецептури нових видів преміксів досягається підвищення продуктивності молодняку свиней. Поставлена задача вирішується у способі підвищення продуктивності молодняку свиней завдяки використанню нових преміксів Інтермікс ВС-1 % та Інтермікс ВС-3 %, в сухому вигляді, як доповнювача до малоінгредієнтного зернового раціону. До складу преміксів Інтермікс входить тридцять елементів живлення, з них 10 енергетичного, мінерального і вітамінного, серед них основні: вітаміни К, В6,С, холін, ніацин, пантотенова та фолієва кислоти. Відомо ряд способів підвищення продуктивності молодняку свиней, що включають згодовування преміксів. Так, використання міновіту та мінази в годівлі свиней мало позитивний продуктивний ефект на всіх статево-вікових групах свиней. Зокрема на відгодівельному поголів'ї введення в раціони міновіту сприяло збільшенню середньодобових приростів на 13,3-15,8 %, забійної маси на 7,6-9,3 % [1]. А міназа в раціоні відлучених поросят зумовлювала збільшення середньодобових приростів на 20 %, при споживанні супоросними свиноматками збільшувалась їх жива маса за період поросності, а також маса приплоду і покращувались показники його наступного розвитку та збереженості [3,5]. У найближчому аналогу корисної моделі використовують премікс Євромікс піг корпорації "Єврокорм сучасна годівля", призначений відповідно до вимог кожної фази годівлі [4]. Однак цей премікс не забезпечує високої біологічної цінності внаслідок відсутності підбору взаємозбалансованих компонентів. Ефективність заявленого способу і його переваги в порівнянні з найближчим аналогом підтверджено науково-господарським дослідом, наведеним нижче. Приклад. Науково-господарський дослід проводили в науково-дослідному господарстві ДП ДГ "Артеміда", Калинівського району, Вінницької області, методом аналогічних груп [6]. Для дослідження відбирали молодняк свиней живою масою 14,5 кг. Науково-господарський дослід проведено на двох групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 12 голів в кожній, відібраних після відлучення від свиноматок у 45добовому віці. Протягом досліду, який тривав 123 доби вивчали ваговий ріст молодняку свиней та витрати корму на 1 кг приросту. Перша група була контрольною. Після 15-добового зрівняльного періоду, в раціони тварин другої групи за фази годівлі основного періоду досліду одержував премікс відповідно Інтермікс ПВ-4 %, Інтермікс ВС-3 % та Інтермікс ВС-2,5 %. Тварини першої (контрольної) групи у різні фази основного періоду досліду в основному раціоні споживали премікс Євромікс піг корпорації "Єврокорм сучасна годівля", призначений відповідно до вимог кожної фази годівлі. У відповідності до фаз годівлі, тварин зважували, щодобово проводили облік спожитих кормів. Утримання групове, в станках типового приміщення для вирощування молодняку свиней, обладнаних сосковими водонапувалками. Годували свиней кормом в сухому вигляді двічі на добу. Добовий набір кормів тварин другої групи складався із дерті ячменю (44 %), пшениці (38 %) та соєвого шроту (18 %) і збагачувався преміксами, згідно зі схемою досліду. Загальна поживність раціону у всі фази росту в енергетичних кормових одиницях (ЕКО) відповідала нормі. Результати досліджень приведено у таблиці. 1 UA 110107 U Таблиця Продуктивність молодняку свиней за основний період досліду, від 20 до 110 кг живої маси, М±m, n=12 Групи Показник 1 (контрольна) Жива маса, кг: на початок періоду на кінець періоду Приріст: абсолютний, кг середньодобовий, г ± до контролю, г ± до контролю, % Витрати корму на 1 кг приросту, ЕКО ± до контролю, ЕКО ± до контролю, % 5 10 15 20 2 20,4±0,28 103±0,28 20,0±0,3 120±0,28*** 82,6±0,28 672±10 100±0,37*** 813±20*** +141 +21,0 4,19 3,44 -0,75 -17,9 Аналіз одержаних результатів дослідження, показує перевагу запропонованого способу над найближчим аналогом. Показано, що при вирощуванні молодняку свиней на м'ясо на раціонах з новими преміксами Інтермікс, одержано позитивний продуктивний ефект. Узагальнені дані за всі фази годівлі свідчать про те, що середньодобові прирости тварин другої групи переважають їх значення у контрольної відповідно на 141 г, або на 21,0 % (Р < 0,001), при їх рівні 709 та 813 г на добу. При 123-добовому періоді вирощування жива маса свиней другої групи була на 17 кг більшою, ніж у контрольних тварин (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 50/30, A23K 10/00, A23K 20/174

Мітки: підвищення, спосіб, продуктивності, молодняку, свиней

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110107-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-molodnyaku-svinejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней</a>

Подібні патенти