Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кореневикопувальний пристрій, що містить раму, на якій закріплений вилчатий копач у вигляді двох роторів, на носках яких шарнірно закріплені розпушувальні ножі, який відрізняється тим, що розпушувальні ножі мають сферичну форму, центр дії якої направлений на коренеплід.

2. Кореневикопувальний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ширина розпушувальних ножів збільшується від нижньої частини кріплення ножа до його верхньої частини.

3. Кореневикопувальний пристрій за будь яким з п. 1, 2, який відрізняється тим, що у верхній частині розпушувальних ножів розміщені пруткові елементи, які розташовані на задній частині ножів.

Текст

Дивитися

Реферат: Кореневикопувальний пристрій містить раму, на якій закріплений вилчатий копач у вигляді двох роторів, на носках яких шарнірно закріплені розпушувальні ножі. Розпушувальні ножі мають сферичну форму, центр дії якої направлений на коренеплід. UA 110053 U (54) КОРЕНЕВИКОПУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ UA 110053 U UA 110053 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до кореневикопувальних пристроїв, та може бути використана у коренезбиральних машинах та причіпних пристроях для фермерських господарств. Відомий робочий орган для викопування коренеплодів, що містить витискну вилку, виконану у вигляді конусоподібних наконечників, що зустрічно обертаються та встановлені під кутом до поздовжньо-вертикальної площини симетрії робочого органу [1]. Недоліком відомого органу є низький ступінь кришіння вирізаного ним пласта ґрунту та недостатня сепараційна здатність всього пристрою. Найбільш близьким до заявленої корисної моделі є пристрій, що містить раму, на якій закріплений вилчатий копач у вигляді двох роторів, на носках яких закріплений розпушувальний ніж та вилчатий копач, виконаний у вигляді ведучого конусоподібного ротора та веденого ротора із робочою конічною поверхнею. При цьому робоча частина розпушувального ножа виконана плоскою [2]. Недоліком даного пристрою є те, що він недостатньо концентрує дію пристрою на вирізаний пласт ґрунту та недостатньо кришить ґрунт під час роботи. Задачею корисної моделі є підвищення якості кришіння ґрунту при викопуванні з нього коренеклубнеплодів та покращення їх сепарації. Поставлена задача вирішується тим, що кореневикопувальний пристрій містить раму, на якій закріплений вилчатий копач у вигляді двох роторів, на носках яких шарнірно закріплені розпушувальні ножі. Новим є те, що розпушувальні ножі мають сферичну форму, центр дії якої направлений на сам коренеплід, крім того ширина розпушувальних ножів збільшується від нижньої частини кріплення до верхньої частини. Також новим є те, що на задній частині розпушувальних ножів розміщені сепараційні елементи циліндричної форми. Суть даної корисної моделі пояснюється кресленнями, де: - на фіг. 1 - зображено кореневикопувальний пристрій - вигляд зверху; - на фіг. 2 - фронтальний вигляд пристрою. Кореневикопувальний пристрій містить вилчатий копач 1, що складається з роторів 2, на яких закріплені сепараційні елементи 3, та через шарніри 4 з'єднані з ножами 5, встановленими на носках 6. Робочий орган для викопування коренеклубнеплодів працює наступним чином. Під час руху кореневикопувального пристрою вздовж рядка коренеплодів він заглиблюється у ґрунт та ножами вирізає ґрунтовий пласт. Виконання ножів сферичної форми дозволяє розширити русло викопування та до мінімуму звести травмування коренеплодів. А збільшення ширини розпушувальних ножів від нижньої частини кріплення до верхньої дозволяє покращити кришіння ґрунту та відокремлення коренеплодів. Після відокремлення пласт підтримується на необхідному рівні завдяки угнутості ножів та наявності на них пруткових елементів, що попередньо встановлюються на кут, який залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту. Далі пласт подрібнюється прутковими елементами циліндричної форми, які не тільки сприяють збільшенню коефіцієнта сепарації ґрунту від коренеплодів, а також служать як напрямні для переміщення та транспортування вверх коренеплодів. Джерела інформації: 1. Авторське свідоцтво СРСР № 491343 по М. Кл. A01D 25.04.1974. 2. Авторське свідоцтво СРСР № 1445604 А01D 23.12.1988. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Кореневикопувальний пристрій, що містить раму, на якій закріплений вилчатий копач у вигляді двох роторів, на носках яких шарнірно закріплені розпушувальні ножі, який відрізняється тим, що розпушувальні ножі мають сферичну форму, центр дії якої направлений на коренеплід. 2. Кореневикопувальний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ширина розпушувальних ножів збільшується від нижньої частини кріплення ножа до його верхньої частини. 3. Кореневикопувальний пристрій за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що у верхній частині розпушувальних ножів розміщені пруткові елементи, які розташовані на задній частині ножів. 1 UA 110053 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01D 25/04

Мітки: пристрій, кореневикопувальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-110053-korenevikopuvalnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кореневикопувальний пристрій</a>

Подібні патенти