Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування валка зі стебел конопель, який включає операції згрібання стебел у валки роторними граблями, прикочування рифленими котками, який відрізняється тим, що валок після операції згрібання піддається операції звуження колісно-пальцевими граблями, а після операції прикочування піддається операції відривання від ґрунту та спушування пальцевими колесами.

Текст

Реферат: Спосіб формування валка зі стебел конопель включає операції згрібання стебел у валки роторними граблями та прикочування рифленими котками. Валок після операції згрібання піддається операції звуження колісно-пальцевими граблями, а після операції прикочування піддається операції відривання від фунту та спушування пальцевими колесами. UA 109960 U (12) UA 109960 U UA 109960 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до сільськогосподарського виробництва, а саме до технології збирання конопель. Одна з відомих технологій збирання конопель включає операції обмолочування верхівок, зрізування стебел, формування валка, приготування трести шляхом росяного мочіння та операцію змотування в рулони. Відомий спосіб формування валка зі стебел конопель, який включає операції згрібання стебел у валок роторними граблями та прикочування валка рифленими котками (Вестник ХНТУ. - №3(36), 2009. - с. 86). Відомий спосіб реалізується за допомогою модернізованих сільськогосподарських машин загального призначення: роторних грабель та котків. Слід зазначити, що стебла конопель, у порівнянні зі стеблами інших сільськогосподарських культур, мають суттєво більшу жорсткість та міцність, тому преспідбирачі не всіх марок можуть стабільно виконувати операцію змотування. Наприклад, найбільш розповсюджений в господарствах прес-підбирач марки ПРП-1,6, може забезпечити стабільне виконання технологічного процесу, якщо маса стебел у валку не перевищує значення 2,5-2,7 кг на 1 м.п., а ширина валка - 1,3 м. Такі параметри валка можна забезпечити тільки за умови, якщо густина стеблостою не перевищує 850-900 тис. шт./га (тобто при збиранні стебел з насіннєвих (широкорядних) посівів), а ширина ділянки поля, з якої виконують згрібання за один прохід роторних грабель, не більша за 6 м. На зеленцевих (суцільних) посівах густота стеблостою може досягати значень 2000-2200 тис. шт./га. Тобто прес-підбирач вищезгаданої марки на збиранні зеленцевих посівів не завжди зможе забезпечити стабільне виконання технологічного процесу. Відомий спосіб може бути вибраний за найближчий аналог. Відомий спосіб можна застосувати й для збирання посівів конопель з густиною стеблостою понад 850-900 тис. шт./га. Одним із шляхів для досягнення вищезгаданої мети є зменшення ширини валка, підвищення інтенсивності процесу руйнування стебел. Задача корисної моделі - удосконалення відомого способу з метою розширення сфери його застосування, підвищення продуктивності праці та зменшення собівартості продукції. Поставлена задача вирішується тим, що у способі формування валка зі стебел конопель, який включає операції згрібання стебел у валки роторними граблями, прикочування рифленими котками, згідно з корисною моделлю, валок після операції згрібання піддається операції звуження колісно-пальцевими граблями, а після операції прикочування піддається операції відривання від ґрунту та спушування пальцевими колесами. Застосування операції звуження валка колісно-пальцевими граблями дозволяє зменшити ширину валка. Завдяки цьому збільшується тиск котків на стебла під час виконання операції прикочування, що призводить до більш інтенсивного руйнування зв'язків між деревиною та волокнами стебел, зменшенню жорсткості стебел. Все це полегшує операцію змотування. Крім цього, місця на стеблах, в яких відбулось руйнування більш активно зволожуються та заселяються спорами грибів й бактеріями, що прискорює процес приготування трести. Застосування операції відривання від ґрунту та операції спушування пальцевими колесами забезпечує більш рівномірне та більш швидке протікання процесу приготування трести. На фіг. 1, фіг. 2 наведено схему, що пояснює яким чином спосіб здійснюється на практиці. Для здійснення способу використовують причіпний агрегат (фіг.1), до складу якого входять колісно-пальцеві граблі 1, рифлені котки 2 та пальцеві колеса 3. Валок 4, що попередньо був сформований роторними граблями, піддається додатковому звуженню колісно-пальцевими граблями 1. Після цього виконується операція прикочування рифленими катками 2 та операція спушування за допомогою пальцевих коліс 3. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб формування валка зі стебел конопель, який включає операції згрібання стебел у валки роторними граблями, прикочування рифленими котками, який відрізняється тим, що валок після операції згрібання піддається операції звуження колісно-пальцевими граблями, а після операції прикочування піддається операції відривання від ґрунту та спушування пальцевими колесами. 1 UA 109960 U Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01D 43/02, A01D 43/10

Мітки: формування, конопель, валка, стебел, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109960-sposib-formuvannya-valka-zi-stebel-konopel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування валка зі стебел конопель</a>

Подібні патенти