Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, fe, ca

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, що включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують аквахелати нанометалів Fe та Са по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного) перорально, одноразово, щоденно.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn. Додатково застосовують аквахелати нанометалів Fe та Са по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного) перорально, одноразово, щоденно. UA 109881 U (12) UA 109881 U UA 109881 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до області нанотехнологій і може бути використана в травматології та ортопедії для стимуляції регенерації кісткової тканинах при травмах і переломах. Відомий спосіб полягає в стимуляції регенеративних процесів в кістковій тканині за допомогою застосування суміші наночасток металів та молекул води як лігандів, комбінація яких утворює наноаквахелати. Аквахелати застосовуються як транспортні системи для перенесення металів крізь клітинні мембрани тканин. Так як кісткова тканина є прикладом нанокомпозиту, регенерацію кісткової системи у вищезгаданому способі стимулюють застосовуючи наноаквахелати металів Ag, Cu, Zn [1]. Недоліком даного способу є те, що для стимуляції обмінних процесів та регенерації кісткової тканини не застосовують аквахелат нанометалу Fe та Са, як однієї з необхідних складових частин процесу регенерації кістки. Fe відіграє значну роль в процесі росту організму та в процесі побудови кісткової тканини, приймає участь в транспорті кисню, стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са. Залізо необхідне для утворення гемоглобіну, а входячи до складу ферментів (пероксидаза, циохромоксидаза та ін.) є каталізатором окисних процесів, стимулюючи таким чином обмінні процеси та процеси оксифікації безпосередньо. Са, як один з основних складових кістки відіграє значну роль в ряді пластичних процесів побудови кісткової тканини, стимулює обмінні процеси та знижує проникність кровоносних судин. Са підтримує фізіологічний перебіг вуглеводневого, білкового та жирового обмінів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відомий спосіб, в якому регенерацію кісткової тканини при травмах та переломах стимулюють застосовуючи, окрім наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn, аквахелат нанометалу Fe та Са. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини включає пероральне застосування водного розчину наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn та додавання до них розчину аквахелату нанометалу Fe та Са перорально в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного). Приклад. Досліди проводили на білих статевозрілих щурах (n=72) масою 200-220 грам, яких утримували на стандартному раціоні віварію. Піддослідних тварин поділили на три групи: І інтактні, II - контрольна група (тварини із травматичним кістковим дефектом), III - тварини із травмою, лікувалися сумішшю наноаквахелатів. Тваринам другої та третьої груп за допомогою стоматологічного бору було створено кістковий дефект розміром 2,0 мм в діаметрі у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Рану пошарово ушивали, тваринам проводили антибактеріальну та знеболюючу терапії. Наноаквахелати Ag, Cu, Zn, Fe та Са вводились перорально за допомогою зонду в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом всього експерименту (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного). Тварин декапітували під тіопенталовим наркозом на 3-ю, 7-у, 14-у та 28-у добу після створення експериментального кісткового дефекту. Утримання тварин та експерименти проводились у відповідності до положень "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей" (Страсбург, 1986) та Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". У сироватці крові вивчали вміст кальцію (за допомогою стандартних наборів реактивів). Математична обробка отриманих даних проводилась у відділі статистичних досліджень Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з використанням статистичних прикладних програм Microsoft Excel 2007 і STATISTICA v10. Достовірність отриманих результатів визначали за критерієм Манна-Уітні. Помітним є подальше лінійне зростання рівня Са на 14-у (+163 %) та 28-у (+168 %) добу у групі лікованих тварин, порівняно з інтактними тваринами. Дані зміни були статистичне достовірними у порівнянні і з контрольною групою (табл.). 50 Таблиця Біохімічні зміни репарації кісткової тканини Показники Са (ммоль/л) 3-й день 7-й день 14-й день 28-й день Інтактні тварини Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані 2,2±0,13 3,48±0,17 3,3±0, 3,1±0,2 3,5±0,22 2,4±0,11 3,6±0,19 2,8±0,11 3,7±0,21 1 UA 109881 U 5 10 15 Отримані результати свідчать про те, що застосування аквахелату нанометалу Fe та Са дозволяє збільшити засвоєння Са в організмі тварин за рахунок щоденного перорального введення. Пропонований спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами нанометалів Ag, Cu, Zn, Fe та Са забезпечує суттєві переваги над відомим, адже додавання аквахелату нанометалу Fe прискорює процеси росту та побудови кісткової тканини, приймає участь в транспорті кисню, стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са. Fe сприяє утворенню гемоглобіну, та прискорює окисні процеси, а Са є складовою кістки, він відіграє значну роль в ряді пластичних процесів побудови кісткової тканини, стимулює обмінні процеси та знижує проникність кровоносних судин, підтримує фізіологічний перебіг вуглеводневого, білкового та жирового обмінів, що в свою чергу забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах, скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. Джерело інформації: 1. Нанотехнологія у ветеринарній медицині /[В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, В.Г. Каплуненко та ін.]. - Київ: Поліграфцентр "Ліра", 2009. - 232с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини, що включає застосування аквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують аквахелати нанометалів Fe та Са по 0,02 мг (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного) перорально, одноразово, щоденно. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00, A61P 19/00

Мітки: аквахелатами, регенерації, стимуляції, тканини, спосіб, кісткової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109881-sposib-stimulyaci-regeneraci-kistkovo-tkanini-akvakhelatami-ag-cu-zn-fe-ca.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, fe, ca</a>

Подібні патенти