Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, який включає стрибкоподібний розігрів чутливого елемента термоперетворювача для створення ступінчастого тестового впливу, який відрізняється тим, що для визначення динамічних характеристик термоперетворювачів високочастотний змінний струм циклічно пропускають через термоперетворювач з поступовим збільшенням часу пропускання, до досягнення термоперетворювачем усталеного стану, виділяють сигнал термоЕРС фільтром нижніх частот та реєструють перехідну характеристику термоперетворювача.

Текст

Реферат: Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів включає стрибкоподібний розігрів чутливого елемента термоперетворювача для створення ступінчастого тестового впливу. При цьому високочастотний змінний струм циклічно пропускають через термоперетворювач з поступовим збільшенням часу пропускання, до досягнення термоперетворювачем усталеного стану, виділяють сигнал термо-ЕРС фільтром нижніх частот та реєструють перехідну характеристику термоперетворювача. UA 109832 U (12) UA 109832 U UA 109832 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі термометрії та метрології і може бути застосована для визначення динамічних характеристик термоперетворювачів. Відомий спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, який полягає в стрибкоподібному переміщенні термоперетворювача з однієї страти (шару) середовища в іншу для створення ступінчастого тестового впливу. Недоліком цього способу є низька точність визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, внаслідок конструктивних особливостей, пов'язаних із створенням ламінарного потоку і визначенням температури кожного шару [1]. Найбільш близьким до запропонованого способу є спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, який включає розігрів чутливого елемента термоперетворювача пропусканням електричного струму для створення стрибкоподібного тестового впливу і визначення сталої часу охолодження термоперетворювача. Недоліком цього способу є низька точність визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, внаслідок похибок визначення перехідної характеристики термоперетворювача [2]. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення точності визначення динамічних характеристик термоперетворювачів. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в способі визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, який включає стрибкоподібний розігрів чутливого елемента термоперетворювача для створення ступінчастого тестового впливу, згідно з корисною моделлю, для визначення динамічних характеристик термоперетворювачів високочастотний змінний струм циклічно пропускають через термоперетворювач з поступовим збільшенням часу пропускання, до досягнення термоперетворювачем усталеного стану, виділяють сигнал термоЕРС фільтром нижніх частот та реєструють перехідну характеристику термоперетворювача. Суть корисної моделі пояснюється схемою (фіг. 1). Генератор 1 високочастотного струму послідовно з'єднують з перемикачем 2, який послідовно з'єднаний з пристроєм 3 кріплення термоперетворювача. Паралельно до пристрою кріплення термоперетворювача приєднується фільтр нижніх частот 4, підсилювач 5, аналогоцифровий перетворювач 6 і персональний комп'ютер (ПК) 7. Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів реалізується наступним чином. Динамічні характеристики термоперетворювачів визначають на основі тестового впливу на його чутливий елемент у вигляді ступінчатої зміни температури для отримання перехідної характеристики. Оскільки температура чутливого елемента залежить від кількості теплоти і не залежить від способу підведення теплоти (за рахунок зовнішнього теплообміну або внутрішнього розігріву), для створення тестового впливу через термоперетворювач пропускають високочастотний змінний струм. Встановлюють мінімальні значення тривалості пропускання високочастотного струму та його амплітуди, в залежності від типу термоперетворювача, а також крок їх збільшення. Високочастотний струм генератора 1 пропускають через термоперетворювач циклічно із поступовим збільшенням часу пропускання. ПК 7 контролює тривалість пропускання струму через термоперетворювач за допомогою перемикача 2. Вихідний сигнал термоперетворювача (термоЕРС) виділяють фільтром 4 нижніх частот, підсилюють 5, переводять в цифровий сигнал 6 і передають на ПК 7 для аналізу. Разом з реєстрацією сигналу відбувається потоковий запис отриманих даних в файл на ПК. Перехідну функцію термоперетворювача реєструють безперервно, в тому числі і після закінчення дії стуму. Випробування повторюються, доки вихідний сигнал термоперетворювача не досягне усталеного значення. Наприклад, на фіг. 2 наведена перехідна характеристика термоперетворювача, яку отримують при циклічному пропусканні високочастотного струму через термоперетворювач. Збільшуючи час пропускання струму від t1 до t4 досягають усталеного значення термоЕРС Е0. За результатами досліджень можна зробити висновок, що за допомогою корисної моделі можна підвищити точність визначення динамічних характеристик термоперетворювачів. Джерела інформації: 1. Патент 95326U UA, МПК G01P21/00, G01K15/00 (2015.01) "Спосіб прямого визначення динамічних характеристик термоперетворювачів"; опубл. 25.12.2014. 2. Hashemian Н.М. Maintenance of process instrumentation in nuclear power plants / H.M. Hashemian. - Springer, 2006. - 308 p. 1 UA 109832 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів, який включає стрибкоподібний розігрів чутливого елемента термоперетворювача для створення ступінчастого тестового впливу, який відрізняється тим, що для визначення динамічних характеристик термоперетворювачів високочастотний змінний струм циклічно пропускають через термоперетворювач з поступовим збільшенням часу пропускання, до досягнення термоперетворювачем усталеного стану, виділяють сигнал термо-ЕРС фільтром нижніх частот та реєструють перехідну характеристику термоперетворювача. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01K 7/00, G01K 15/00

Мітки: характеристик, визначення, термоперетворювачів, динамічних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109832-sposib-viznachennya-dinamichnikh-kharakteristik-termoperetvoryuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів</a>

Подібні патенти