Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Випрямляч для волосся, що містить два шарнірно з'єднаних важелі та дві пластини, з яких щонайменше одна нагрівається, який відрізняється тим, що додатково оснащений пристроєм для зрізання волосся із ріжучим механізмом та фіксуючим елементом.

Текст

Реферат: Випрямляч для волосся містить два шарнірно з'єднаних важелі та дві пластини, з яких щонайменше одна нагрівається. Додатково оснащений пристроєм для зрізання волосся із ріжучим механізмом та фіксуючим елементом. UA 109751 U (12) UA 109751 U UA 109751 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до області задоволення життєвих потреб людини, зокрема до пристроїв для догляду за волоссям. Відомий пристрій - випрямляч для волосся з рукояткою, нагрівальною частиною для нагрівання волосся і утримуючою частиною, яка може бути приведена у відкритий і закритий стан, причому волосся при експлуатації випрямляча вкладають між нагрівальною частиною і утримуючою частиною [1]. Як найближчий аналог вибрано випрямляч для волосся з двома важелями, закріпленими з можливістю повороту один відносно одного, причому на кожному з обох важелів розташована розгладжуюча пластина, і щонайменше одна з пластин виконана з можливістю її нагрівання [2]. Недоліком відомого пристрою та найближчого аналога є те, що вони призначені лише для випрямляння волосся. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення функцій випрямляча для волосся в напрямку поєднання функцій випрямляння та стрижки. Вирішення поставленої задачі досягається тим у випрямлячі для волосся, що містить два шарнірно з'єднаних важелі та дві пластини, з яких щонайменше одна нагрівається, згідно з корисною моделлю, він додатково оснащений пристроєм для зрізання волосся із ріжучим механізмом та фіксуючим елементом. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 зображено вигляд збоку випрямляча для волосся з насадкою для зрізання посічених кінчиків волосся; на Фіг. 2 - вигляд спереду. Даний пристрій складається з верхнього 1 та нижнього 2 важелів, шарніра 3, пластини нагрівальної 6 верхнього важеля 1 і пластини 7 нижнього важеля 2, шнура живлення від електромережі, фіксуючого елемента 4, ріжучої головки 5. Шнур живлення від електромережі входить в корпус нижнього важеля 2 з торцевого боку того кінця, що має шарнір. Верхній 1 та нижній 2 важелі з'єднані між собою шарніром 3. На вільному від шарнірного з'єднання кінці кожного важеля в його корпус вмонтована нагрівальна пластина так, щоб при змиканні вільних від шарніра кінців важелів пласт нагрівальної пластини 6 верхнього важеля і пласт нагрівальної пластини 7 нижнього важеля стикалися, затискаючи при цьому пасмо волосся. Фіксуючий знімний елемент 4 кріпиться на зовнішній стороні вільного від шарнірного з'єднання кінця нижнього важеля 2, з іншого боку від нагрівальної пластини двома кінцями так, щоб один кінець мав постійне положення, а другий - можливість повороту від першого, який служить віссю обертання для другого кінця фіксуючого знімного елемента, затискаючи при цьому вільний кінець пасма волосся так, щоб воно приймало U-подібну форму, дозволяючи таким чином кінчикам волосся відхилятися від пасма. Ріжучий механізм (ріжуча головка) 5, закріплений в корпусі верхнього важеля 1 так, що може висуватися з його торцевого боку та фіксуватися так, щоб зубці ріжучої головки 5 були на невеликій відстані від місця, де стикаються нагрівальні пластини, та зрізали відхилені від пасма кінчики волосся. Ріжучий механізм 5 приводиться в рух двигуном (на кресленні не показано), зафіксованим стаціонарно в тілі верхнього важеля 1, який, в свою чергу, приводиться до руху електричним струмом, що підводиться шнуром живлення від електромережі. Таким чином запропонований випрямляч для волосся поєднує в собі функції випрямляння та стрижки, що дає можливість одночасно випрямляти волосся та зрізати їх кінчики. Джерела інформації: 1. Патент ЄПВ №0619088 А1, Спосіб обробки волосся і пристрій, МПК A45D1/06, 7/26, 4/10, 2/24; заявл. 05.04.1994, опубл. 12.10.94, бюл. № 94/41. 2. Патент РФ №2504314, Випрямляч для волосся, МПК A45D1/04; заявл. 14.02.11, опубл. 20.01.2014, бюл. № 2. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Випрямляч для волосся, що містить два шарнірно з'єднаних важелі та дві пластини, з яких щонайменше одна нагрівається, який відрізняється тим, що додатково оснащений пристроєм для зрізання волосся із ріжучим механізмом та фіксуючим елементом. 1 UA 109751 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B26B 19/20, A45D 7/02, A45D 1/06

Мітки: випрямляч, волосся

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109751-vipryamlyach-dlya-volossya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Випрямляч для волосся</a>

Подібні патенти