Номер патенту: 109695

Опубліковано: 25.08.2016

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки гігієни корів, який відрізняється тим, що використовують прямокутні трафаретки розміром 30 см ´ 30 см та 30 см ´ 15 см, в які встановлюються елементи з фільтрувального каліброваного паперу, якими контактують з поверхнею вимені та нижньою частиною задніх кінцівок (від суглобів вниз) з наступним розподіленням чистоти за категоріями, яка включає класифікацію за п'ятьма позиціями ступеня забруднення фільтрувального елемента.

Текст

Реферат: UA 109695 U UA 109695 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до способу оцінки гігієни корів. Існує спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану поверхні тіла корів, який включає розподілення тварин за ступенем забруднення окремих ділянок тіла й умовною оцінкою в балах від 1-го до 5-ти [Чехічин А.В. Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв'язним утриманням корів [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / А.В. Чехічин. - Харків, 2011. - 20 с.]. Даний спосіб включає отримання інформації про кількісні значення механічного забруднення окремих ділянок тіла тварин. Він не забезпечує визначення якості підготовки вимені корів до доїння та оцінку його чистоти. Існує спосіб оцінки чистоти вимені корів [Патент на корисну модель № 101862 Україна, МПК A01J 99/00, G01N 1/00. Спосіб оцінки чистоти вимені корів / Палій А.П. - № и201500376; Заявл. 19.01.2015; Опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19]. Недоліком даного способу є те, що він не включає конкретних кроків стосовно визначення оцінки гігієни корів, всі роботи виконуються із застосуванням спеціального обладнання. Відомий спосіб прогнозування чистоти молока по санітарно-гігієнічному стану сосків вимені [А. с. № 1748757 SU, A1J 7/00. Спосіб прогнозування чистоти по санітарно-гігієнічному стану сосків вимені / Соловьев С.А., Луценко М.М., Коровін Ю.І.; Заявл. 12.03.1990; Опубл. 23.07.1992, Бюл. № 27]. Недоліками цього способу є те, що отримані результати є відносними, адже даний спосіб не включає класифікації за категоріями чистоти вимені корів, а обладнання, яке при цьому застосовується, не забезпечує отримання достовірних даних, складне у використанні. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння [Патент на корисну модель № 82176 Україна, МПК A01J 7/00. Спосіб визначення якості підготовки вимені корів до доїння / Палій А.П., Палій А.П. № U201300917; Заявл. 25.01.2013; Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14]. Це рішення може бути прототипом. Суть способу полягає в тому, що після здійснення підготовчих операцій вимені до доїння (обмивання, витирання, масаж вимені, здоювання перших цівок молока) дійки вимені піддаються обробці дистильованою стерильною водою (t = 40±2,0 °С), яка наноситься з розпилювача (10 спрацьовувань по 1 мл). На стерильну вільну приймальну ємність встановлюють попередньо зважений фільтруючий елемент (ватний диск) та підносять його до оброблюваного місця так, щоб змив (дистильована вода) потрапляв на фільтр. Після цього фільтр висушують, знову зважують та порівнюють з еталоном. Показник визначають в балах. Недоліками цього способу є те, що він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його здійснення, а обладнання, яке при цьому застосовується, не забезпечує отримання достовірних даних, складне у використанні. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб оцінки гігієни корів, що включає застосування прямокутних трафареток розміром 30 см  30 см та 30 см  15 см, в які встановлюються елементи з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови] з наступним розподіленням чистоти за категоріями, яка включає класифікацію за п'ятьма позиціями ступеня забруднення фільтрувального елемента, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявленого способу та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для оцінки гігієни корів застосовують прямокутні трафаретки розміром 30 см  30 см та 30 см  15 см, в які встановлюються елементи з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови], якими контактують з поверхнею вимені та нижньою частиною задніх кінцівок (від суглобів вниз) з наступним розподіленням чистоти за категоріями, яка включає класифікацію за п'ятьма позиціями ступеня забруднення фільтрувального елемента, що дає змогу зменшити матеріальні затрати на здійснення досліджень, оперативно отримати достовірні дані та підвищити якість молока, що відповідає критерію «новизна». Спосіб оцінки гігієни корів виконується наступним чином: після надходження корів на доїння та займання ними відповідного місця в доїльному залі, до вимені підносять прямокутну трафаретку розміром 30 см  30 см, в яку встановлюється елемент з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови]. Потім цією трафареткою контактують з поверхнею вимені. На наступному етапі прямокутною трафареткою розміром 30 см  15 см, в яку встановлюється елемент з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір 1 UA 109695 U 5 10 15 20 фільтрувальний лабораторний. Технічні умови] контактують з нижньою частиною задніх кінцівок (від суглобів вниз). Потім за кількістю бруду, що залишається на фільтрувальних каліброваних паперах гігієну корів класифікують за п'ятьма позиціями ступеня забруднення. Інтерпретацію отриманих даних здійснюють, згідно з таблицею, використовуючи наступну класифікацію за категоріями забруднення елементів з фільтрувального каліброваного паперу: І категорія - бруд на фільтрувальному елементі, яким контактували з вименем, відсутній, а фільтрувальний елемент, який контактував з гомілкою має забруднення на площі < 20 %; II категорія - фільтрувальний елемент, який контактував з вименем чистий, а фільтрувальний елемент, який контактував з гомілкою має забруднення на 20 - 30 % площі; III категорія фільтрувальний елемент, який контактував з вименем має забруднення на площі < 25 %, а елемент, яким контактували з гомілкою має забруднення на 30 - 50 % площі; IV категорія фільтрувальний елемент, який контактував з вименем забруднений на 25 - 30 %, а елемент, яким контактували з гомілкою, забруднений на 50 - 70 %; V категорія фільтрувальний елемент, який контактував з вименем, забруднений на 30 - 40 %, а фільтрувальний елемент, який контактував з гомілкою має забруднення на 70 - 90 % площі. Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у застосуванні, дозволяє зменшити матеріальні затрати на здійснення досліджень та підвищити якість молока. Даний спосіб включає застосування дешевих засобів, розподілення гігієни корів за категоріями, забезпечує оперативне отримання достовірних даних. Таблиця Спосіб оцінки гігієни корів Площа забруднення поверхні елемента з Рівень забруднення вимені фільтрувального Категорія та гомілки каліброваного паперу, яким контактували з вименем, % І Бруду нема II Легкий ступінь забруднення Середній ступінь III

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00, G01N 33/00

Мітки: гігієни, корів, оцінки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109695-sposib-ocinki-gigiehni-koriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки гігієни корів</a>

Подібні патенти