Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, яка відрізняється тим, що додатково обладнана двома відгинами, один з яких розташований на робочій ділянці, а другий розташований на другій робочій ділянці.

Текст

Реферат: Платина круглов'язальної машини містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою. Крім цього, додатково обладнана двома відгинами, один з яких розташований на робочій ділянці, а другий розташований на другій робочій ділянці. UA 109653 U (54) ПЛАТИНА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 109653 U UA 109653 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до платин круглов'язальних машин. Відома платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою [Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. - К.: КНУТД, 2012. - с. 261, рис. 4.29, б]. Малий радіус кривизни робочих ділянок платини, розташованих в зоні взаємодії з клинами механізму в'язання, не перевищує, наприклад для круглов'язальних машин типу КО, 0,1 мм, що викликає значні контактні напруження в парі платина-клин та зумовлює значні навантаження платини і як наслідок, зниження довговічності її роботи. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити таку платину круглов'язальної машини, в якій шляхом введення нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи платини. Поставлена задача вирішена тим, що платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, згідно з корисною моделлю, додатково обладнана двома відгинами, один з яких розташований на робочій ділянці, а другий розташований на другій робочій ділянці. Обладнання платини круглов'язальної машини двома відгинами, один з яких розташований на робочій ділянці, а другий розташований на другій робочій ділянці, дозволяє збільшити радіус кривизни робочих ділянок, що взаємодіють в процесі роботи круглов'язальної машини з клинами, і, тим самим, зменшити величину контактних напружень в парі платина-клин, що приводить до підвищення довговічності роботи платини круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлено загальний вигляд платини. На фіг. 2 представлено розріз А-А головки платини. На фіг. 3 представлено розріз Б-Б п'ятки платини. Платина круглов'язальної машини виконана у вигляді тонкої пластини, що містить головку 1 з борідкою 2, носиком 3, горловиною 4 і робочою ділянкою 5, хвостовик 6 з п'яткою 7 з другою робочою ділянкою 8 та два відгини 9, 10. Відгин 9 розташований на робочій ділянці 5 головки 1, а відгин 10 розташований на робочій ділянці 8 п'ятки 7. Принцип роботи платини такий. При вмиканні круглов'язальної машини платини, встановлені в платиновому кільці (на фіг. 1-3 не показано), починають обертатися. При цьому платина, взаємодіючи відгинами 9, 10 з клинами механізму в'язання (на фіг. 1-3 не показані), одержує зворотно-поступальний рух в радіальному напрямку. Носик 3 та горловина 4, взаємодіючи з петлями трикотажного полотна (на фіг. 1-3 не показано), забезпечують здійснення процесу петлетворення. Взаємодія відгинів 9, 10 з клинами за рахунок збільшеного радіуса кривизни відгинів зумовлює зменшення контактних напружень в парі платина-клин, що забезпечує підвищення довговічності роботи платини круглов'язальної машини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Платина круглов'язальної машини, що містить головку з борідкою, носиком, горловиною і робочою ділянкою, та хвостовик з п'яткою з другою робочою ділянкою, яка відрізняється тим, що додатково обладнана двома відгинами, один з яких розташований на робочій ділянці, а другий розташований на другій робочій ділянці. 1 UA 109653 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/06

Мітки: платина, машини, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109653-platina-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Платина круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти