Спосіб одержання гранульованого фосфоровмісного добрива

Номер патенту: 109412

Опубліковано: 25.08.2016

Автор: Щіпановський Олександр Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання гранульованого фосфоровмісного добрива, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, при цьому шихту перемішують, зволожують, гранулюють і сушать готовий продукт, який відрізняється тим, що у шихту перед змішуванням додають бентоніт у кількості (2,5-5,0) мас. %, а перед гранулюванням додатково додають пластифікатор (15-21) мас. %, щільність якого становить (1,15-1,25) кг/дм3, і який містить післяспиртову барду в кількості (1-2 мас. %), крім того у змішувач додають гумати лужних металів, наприклад, гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 10-12 %, а калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %.

2. Спосіб за будь з яких з пп. 1, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують пульпу на основі скрубберної рідини із частками фосфориту й розчину калійвмісних продуктів, наприклад "Каліймаг" або "Каліймаг Супер" (К2О не менш 35 %), або хлориду калію.

3. Спосіб за будь яких з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують солі сірчаної кислоти, наприклад сульфат амонію або сульфат калію.

Текст

Реферат: Спосіб одержання гранульованого фосфоровмісного добрива, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, при цьому шихту перемішують, зволожують, гранулюють і сушать готовий продукт. У шихту перед змішуванням додають бентоніт, а перед гранулюванням додатково додають пластифікатор, щільність якого становить 3 (1,15-1,25) кг/дм , і який містить післяспиртову барду, крім того у змішувач додають гумати лужних металів, наприклад, гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 10-12 %, а калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %. UA 109412 U (54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО ФОСФОРОВМІСНОГО ДОБРИВА UA 109412 U UA 109412 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до способів одержання гранульованого добрива з фосфатної сировини, яке надалі використовують в сільському господарстві для розкислення ґрунту, підвищення його родючості й врожайності сільськогосподарських культур. Найбільш дешевим фосфорним добривом є добриво на основі фосфоритного борошна, яке являє собою мелений природний фосфорит. Крім цього фосфоритне борошно містить мінерал глауконіт і двоокис кремнію, що позитивно впливає на структурування ґрунту. До його складу входить спектр необхідних рослинам мікроелементів. При гранулюванні власне фосфоритного борошна без добавок інших солей гранули мають статичну міцність не вище 0,6 МПа. Відомо спосіб гранулювання добрива на основі фосфоритного борошна або суміші його з КСІ, в якому гранулюють шихту зі зволоженням її розчином хлористого калію і наступною сушкою, що є найбільш близьким аналогом [А. С. СРСР № 472922, С05В 19/00, 1975 г.]. Недоліком даного способу є те, що міцність гранул залишається низькою, а також ця технологія не дозволяє розширити асортимент добрив, що виготовляють, і застосовувати як сировину фосфорити з низьким вмістом Р2О5. В основу поставлена задача створити високоефективний спосіб гранулювання добрива на основі фосфоритного борошна, при якому підвищується якість і міцність гранул і збільшується вихід товарної продукції, а також розширюється сировинна база. Поставлена задача вирішується тим, що в способі одержання гранульованого фосфоровмісного добрива, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, при цьому шихту перемішують зволожують, гранулюють і сушать готовий продукт, згідно з корисною моделлю, у шихту перед змішуванням додають бентоніт у кількості (2,5-5,0) мас. %, а перед гранулюванням додатково додають пластифікатор (15-21) мас. %, 3 щільність якого становить (1,15-1,25) кг/дм , і якій містить післяспиртову барду в кількості (12 мас. %), крім того у змішувач додають гумати лужних металів, наприклад гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 10-12 %, а калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %. Як пластифікатор можуть використовувати пульпу на основі скрубберної рідини із частками фосфориту й розчину калійвмісних продуктів, наприклад "Каліймаг" або "Каліймаг Супер" (К 2О не менш 35 %), або хлориду калію. Як пластифікатор також можуть використовувати солі сірчаної кислоти, наприклад сульфат амонію, сульфат калію або сульфат магнію. Наявність в шихті гуматів створює умови хелатоутворення між речовинами гуматів та іонами Са сирих фосфатів, завдяки чому їх розчинність, а отже засвоюваність рослинами збільшується. Наявність у шихті бентоніту і після спиртової барди сприяє підвищенню міцності гранул до 3,0-4,0 МПа. Технічний результат досягається тим, що в способі отримання гранульованих фосфоровмісних добрив, шляхом використання фосфоритної муки і оптимального підбору інших компонентів, отримують якісне гранульоване комплексне мінеральне добриво, яке ефективно впливає на підвищення врожайності сільськогосподарських культур на усіх видах ґрунтів. Використання всіх істотних ознак, включаючи відмінні, дозволяє одержати технологію виготовлення гранульованого продукту високої якості з гарними показниками виходу товарної фракції. В способі одержання гранульованих фосфоровмісних добрив як фосфоровмісний компонент використовують фосфоритну муку, яка має вміст масової долі загальних фосфатів у перерахунку на Р2О5, %, від 8 % до 29 %. Запропонований спосіб одержання гранульованих фосфоровмісних добрив показаний на наступних прикладах. Приклади конкретного виконання. Приклад № 1. Сухі компоненти в кількості 1 кг фосфоритної муки з вмістом 22 % Р2О5 і 1 кг каліймагу (40 % К2О), бентоніт в кількості 0,07 кг змішують у змішувачі з пластифікатором, який містить 0,15 кг 20 % розчину (NH4)2SO4 і 0,12 кг води і післяспиртову барду в кількості 0,03 кг. Суміш ретельно перемішують і подають на грануляцію, потім сушать і одержують 2,2 кг добрива наступного складу: N2 0,0063 кг або 0,29 % Р2О5 0,15 кг або 10 % К2О 0,6 кг або 18,2 %. Приклад 2. Сухі компоненти в кількості 1 кг фосфоритного борошна з вмістом 22 % Р2О5 і 1 кг каліймагу (40 % К2О), 0,1 кг гумату натрію, бентоніт в кількості 0,07 кг змішують у змішувачі з пластифікатором, який містить 0,15 кг 20 % розчину (NH4)2SO4 і 0,14 кг води і післяспиртову 1 UA 109412 U 5 барду в кількості 0,03 кг. Суміш ретельно перемішують і подають на грануляцію, потім сушать і одержують 2,2 кг добрива наступного складу: N2 0,0063 кг або 0,29 % Р2О5 0,22 кг або 10 % К2О 0,4 кг або 18,2 % гумати 0,03 кг або 1.36 %. Використання пропонованого способу одержання гранульованих добрив на основі фосфоритного борошна дозволить отримати мінеральні добрива, які мають міцність гранул до 3,0-4,0 МПа й вихід товарної фракції до 80 %. Крім цього, ефективність добрива суттєво підвищується за рахунок введення в його склад бентоніту і післяспиртової барди. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Спосіб одержання гранульованого фосфоровмісного добрива, при якому готують шихту, яка включає фосфоритне борошно і калійвмісні продукти, при цьому шихту перемішують, зволожують, гранулюють і сушать готовий продукт, який відрізняється тим, що у шихту перед змішуванням додають бентоніт у кількості (2,5-5,0) мас. %, а перед гранулюванням додатково 3 додають пластифікатор (15-21) мас. %, щільність якого становить (1,15-1,25) кг/дм , і який містить післяспиртову барду в кількості (1-2 мас. %), крім того у змішувач додають гумати лужних металів, наприклад, гумат натрію, в обсязі 1 мас. %, при цьому шихту зволожують до 1012 %, а калійвмісні продукти перед змішуванням з фосфоритом розмелюють до залишку на ситі 0,71 мм не більш 30 %. 2. Спосіб за будь з яких з пп. 1, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують пульпу на основі скрубберної рідини із частками фосфориту й розчину калійвмісних продуктів, наприклад "Каліймаг" або "Каліймаг Супер" (К2О не менш 35 %), або хлориду калію. 3. Спосіб за будь яких з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як пластифікатор використовують солі сірчаної кислоти, наприклад сульфат амонію або сульфат калію. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C05B 19/00

Мітки: добрива, фосфоровмісного, спосіб, гранульованого, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109412-sposib-oderzhannya-granulovanogo-fosforovmisnogo-dobriva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання гранульованого фосфоровмісного добрива</a>

Подібні патенти