Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування овочевих культур, який включає обробку насіння та вегетативної маси рослин регулятором росту рослин, який відрізняється тим, що як регулятор росту рослин використовують комплекс хлориду заліза(III) з N-оксидпіридином або його похідними.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі сільського господарства, а саме, до вирощування овочевих культур. Заявлено спосіб вирощування овочевих культур, який включає обробку насіння та вегетативної маси рослин регулятором росту рослин, причому як регулятор росту рослин використовують комплекс хлориду заліза(III) з N-оксидпіридином або його похідними. UA 109362 C2 (12) UA 109362 C2 UA 109362 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Винахід належить до галузі сільського господарства, а саме до вирощування овочевих культур на основі композиції біологічних препаратів (Екостим, Ендофіт, Ендофіт L1, Неофіт, Неофіт-М, Ековітастим) та комплексу солей заліза із оксидом піридину та його похідних. Спосіб, що пропонується, в літературі не описаний. Як аналог даного способу взято спосіб вирощування овочевих культур із використанням івіну-N-оксид-2,6-диметилпіридину [1]. Основним недоліком даного способу (аналога) є його нижча ефективність від заявленого способу (табл. 1). В основу винаходу поставлена задача створення екологічно безпечного та ефективного способу вирощування овочевих культур. Поставлена задача вирішується за рахунок використання композиції солей заліза із Nоксидпіридином, або N-оксид-2-метилпіридином, або N-оксид-3-метилпіридину, або N-оксид-4метилпіридином, або N-оксид-2,6-метилпіридином та біологічними препаратами - Екостим або Ендофіт, або Ендофіт L1, або Неофіт, або Неофіт-М, або Ековітастим. Для кращого розуміння опису матеріалів наводяться конкретні приклади. Приклад 1. Спосіб отримання дi-(N-окcидпіридин)залізо(III)хлориду. У двогорлому реакторі ємкістю 0,5 л у 100 мл метанолу розчиняють по краплях 38,04 г Nоксидпіридин та при перемішуванні додають 54,1 г шестиводний хлорид заліза, який розчиняють у 200 мл метанолу. Реакційну масу нагрівають до 50 °C впродовж 30 хвилин. Розчинник випарюють, а залишок промивають діетиловим ефіром. Вихід бic-(Nокcидпіридин)залізо(III)хлорид 65,54 г (93 %). Температура плавлення 145-147 °C. Вирахувано у %: С - 34,08; Н - 2,86; Сl-30,18. C10H10N2O2FeCl3. Знайдено у %: С - 33,60; Н - 2,5; Сl-30,6. Приклад 2. Спосіб отримання ді-(N-оксид-2,6-диметилпіридин)залізо(III)хлориду. За умов, описаних у попередньому прикладі, із 54,1 г шестиводного хлориду заліза та 49,2 г N-оксид-2,6диметилпіридину отримують 77,52 г (95 %) дi-(N-окcид-2,6-диметилпіридин)залізо(III)хлориду із температурою плавлення 168-170 °C. Вирахувано у %: С - 41,16; Н - 4,44; Сl-26,04. C14H18N2O2FeCl3. Знайдено у %: С - 41,3; Н - 4,20; Cl-26,15. Приклад 3. Спосіб отримання ді-(N-оксид-2-метилпіридин)залізо(III)хлориду. За умов, описаних у попередньому прикладі, із 27,0 г шестиводного хлориду заліза та 21,8 г N-оксид-2метилпіридину отримують 36,51 г (96 %) ді-(N-оксид-2-метилпіридин)залізо(III)хлориду із температурою плавлення 144-146 °C. Вирахувано у %: С - 37,88; Н - 3,71; Сl-27,95. С12Н14N2О2FеСl3. Знайдено у %: С - 37,7; Н - 3,8; Cl-28,1. Приклад 4. Спосіб отримання ді-(N-оксид-3-метилпіридин)залізо(III)хлориду. За умов, описаних у попередньому прикладі, із 54,0 г шестиводного хлориду заліза та 43,6 г N-оксид-3метилпіридину отримують 72,27 г (95 %) ді-(N-оксид-3-метилпіридин)залізо(III)хлориду із температурою плавлення 99-101 °C. Вирахувано у %: С - 37,88; Н - 3,71; Сl-27,95. С12Н14N2О2FеСl3. Знайдено у %: С - 37,9; Н - 3,6; Cl-37,85. Приклад 5. Спосіб отримання ді-(N-оксид-4-метилпіридин)залізо(III)хлориду. За умов, описаних у попередньому прикладі, із 27,0 г шестиводного хлориду заліза та 21,8 г N-оксид-4метилпіридину отримують 72,27 г (95 %) дi-(N-окcид-4-метилпіридин)залізо(III)хлориду із температурою плавлення 159-161 °C. Вирахувано у %: С - 37,88; Н - 3,71; Сl-27,95. С12Н14N2О2FеСl3. Знайдено у %: С - 37,5; Н - 3,5; Сl-27,9. Приклад 6. Вивчення впливу препаратів на продуктивність огірків і томатів. Дослід польовий. Об'єкт досліду: огірки і томати. Ґрунт - чорнозем малогумусний, вплутуваний, середньосуглинистий, вміст гумусу - 1,4-1,8 %, рН - 5,8. Обробку насіння цих культур проводили відповідними препаратами у дозі 20 мг/л методом напіввологого протруєння. Вегетативну масу рослин обробляли розчином препаратів із концентрацією 29 мг/л при нормі витрати робочого розчину 500 л/га. Облікова площа ділянок - 15 кв. м, повторність чотириразова. Схема дослідів та їх результати представлені в табл. Аналіз результатів досліджень свідчить про те, що застосування даного способу із використанням відповідних комплексів більш ефективний не тільки за контроль, але і за еталон. 1 UA 109362 C2 Таблиця Вивчення впливу препаратів на продуктивність томатів та огірків Норма витрати, л/га Варіанти досліду Контроль, вода Івін, аналог Ді-(N-оксидпіридин)залізо (III)хлорид Ді-(N-оксид-2метилпіридин)залізо(III)хлорид Ді-(N-оксид-2,6диметилпіридин)залізо(III)хлорид Ді-(N-оксид-3метилпіридин)залізо(III)хлорид Ді-(N-оксид-4метилпіридин)залізо(III)хлорид 5 т/га Урожайність овочевих культур: Томат Огірок приріст до приріст до т/га контролю, % контролю, % 18,4 6,1 19,8 7,7 0,3 57,8 61,3 10 63,8 10,5 20,6 11,9 10 66,1 14,3 21,1 14,5 10 65,8 13,8 21,2 15,1 10 65,1 12,7 20,9 13,4 10 65,4 13,1 21,1 14,6 Джерела інформації: 1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. - К.: Юнівест Маркетінг. - 2003. - С. 222. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 Спосіб вирощування овочевих культур, який включає обробку насіння та вегетативної маси рослин регулятором росту рослин, який відрізняється тим, що як регулятор росту рослин використовують комплекс хлориду заліза(III) з N-оксидпіридином або його похідними. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dulniev Petro Heorhiiovych, Kovbasenko Raiisa Vasylivna, Kovbasenko Vasyl Mykhailovych

Автори російською

Дульнев Петр Георгиевич, Ковбасенко Раиса Васильевна, Ковбасенко Василий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: C05D 9/00, C05F 11/00, A01N 25/00, A01P 21/00, C05G 3/00

Мітки: культур, овочевих, вирощування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109362-sposib-viroshhuvannya-ovochevikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування овочевих культур</a>

Подібні патенти