Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб попередження рецидивів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом, що включає призначення лікувальних засобів, який відрізняється тим, що призначають препарат фенспірид по 20 мл 3 рази на добу упродовж 1 місяця.

Текст

Реферат: Спосіб попередження рецидивів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом включає призначення лікувальних засобів. Призначають препарат фенспірид по 20 мл 3 рази на добу упродовж 1 місяця. UA 109360 U (12) UA 109360 U UA 109360 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, та може знайти застосування в профілактиці повторних епізодів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом (РОБ). Серед захворювань дітей провідне місце займає патологія респіраторного тракту [Мизерницкий Ю.Л., Сорокина Е.В., Современные подходы к диагностике и комплексной терапии инфекций нижних дыхательных путей у детей // Фарматека. - 2014. - № 3. - C. 30-37]. У 25-31 % дітей перебіг гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) супроводжується клінікою обструктивного бронхіту, який в 30-50 % випадків приймає затяжний, хвилеподібний або рецидивуючий перебіг [Зайцева О.В., Роль муколитической терапии при синубронхиальном синдроме // Вестник оториноларингологии. - 2012. - № 2. - С. 63-65]. В частини дітей перебіг ГРВІ не обмежується розвитком гострих змін в респіраторному тракті, зокрема відбувається трансформація гострого процесу у хронічний [Гирина А., Короид Н., Заплатников А., Бронхиты у детей: диагностика, лечение, профилактика рецидивуючих і хронічних бронхітів у дітей // Врач. 2014. - № 1. - С. 74-78. ЗАТ "Віпол", Київ, 122 с]. В основі патогенезу захворювання лежить розвиток хронічного запального процесу в стінці бронхів [Середа Е.В., Лукина О.Ф., Селимзянова Л.Р. Механизмы бронхиальной обструкции и терапевтическая тактика при бронхитах у детей // Педиатрия. - 2008. - V. 87(6). - Р. 146-149]. Відомий спосіб лікування дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією [патент UA 101978 Спосіб лікування дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією, А61K 35/745, А61Р 11/00]. При даному способі для лікування дітей використовується препарат "Ацидолак Бебі" (Виробник: "Polpharnia", Польща). Недоліки цього способу полягають у відсутності безпосереднього патогенетичного впливу на хронічний запальний процес респіраторного тракту, який відповідає за розвиток рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей з РОБ. Також ефективність даної схеми лікування не вивчалась щодо можливості попередження рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей з РОБ. Технічною задачею корисної моделі є створення способу попередження рецидивів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом, в якому, за рахунок застосування нового препарату та нового режиму прийому препарату, зменшується частота рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом. Спосіб попередження рецидивів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом включає призначення лікувальних засобів. Новим є те, що призначають препарат фенспірид по 20 мл 3 рази на добу упродовж 1 місяця. Технічним результатом є зменшення частоти рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом, покращення якості життя. Приклади застосовування способу Приклад: Дитина Б., 6 років, дівчинка. Хворіє на РОБ з упродовж останніх 1,5 років. Упродовж останнього року у дитини було визначено 6 епізодів бронхообструкції, з них 4 епізоди спостерігалися у осінньо-зимовий період. Було призначено препарат фенспірид по 20 мл 3 рази на добу упродовж 1 місяця. Після проведеного курсу лікування фенспіридом упродовж 1 місяця, кількість рецидивів РОБ протягом наступного осінньо-зимового сезону зменшилася до 2. Ефективність запропонованої методики підтверджується наступним нашим дослідженням. Під спостереженням перебувало 28 дітей віком 5-7 років, в яких упродовж попереднього року було зареєстровано щонайменше 3 епізоди загострення РОБ. Хлопчиків було 16 (57,14 %), дівчаток, відповідно, 12 (42,86 %). Після визначення наявності РБС діти послідовно рандомізувалися у дві групи. Діти першої групи отримували фенспірид по 20 мл х 3 р/добу упродовж 1 місяця, дітям другої групи нічого не призначалося. Залучення дітей, і відповідно, призначення препарату проводилося з жовтня по грудень, таким чином ми могли спостерігати дію препарату під час періоду інтенсивної циркуляції в популяції респіраторних вірусів. Оцінювалася кількість епізодів РБС на тлі лікування та упродовж наступних 3 місяців. Вивчалися дані анамнезу життя, анамнезу хвороби, клінічні прояви захворювання. Порівнювалася кількість епізодів ГРВІ та загострень РОБ між групами. Встановлено, що упродовж останнього року, що передував дослідженню середня кількість у дітей обох груп була практично однаковою, і складала 6,21±0,45 епізодів на рік у дітей, що отримували фенспірид, та 6,57±0,44 епізодів на рік у дітей контрольної групи, р=0,57. Упродовж 3-х місяців спостереження середня кількість ГРВІ дітей, що отримували фенспірид склала 2,78±0,18 епізодів, а в групі, що не отримувала препарат 3,57±0,29 епізодів, р=0,03. Також було встановлено, що на тлі використання фенспіриду відбувається зміна клінічних особливостей перебігу ГРВІ. Так, в групі дітей, що отримували фенспірид протягом 1 UA 109360 U 5 часу спостереження в середньому реєструвалося 2,0±0,37 епізодів бронхообструкції, тоді як в дітей контрольної групи кількість цих захворювань складала 3,07±0,24 епізодів, р=0,02. Таким чином, використання запропонованого методу профілактики повторних епізодів гострих респіраторних захворювань у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом виявилося ефективним, що дозволяє рекомендувати його широкого використання в медицині. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб попередження рецидивів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом, що включає призначення лікувальних засобів, який відрізняється тим, що призначають препарат фенспірид по 20 мл 3 рази на добу упродовж 1 місяця. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61P 11/00, A61K 45/08

Мітки: бронхітом, обструктивним, попередження, рецидивів, дітей, спосіб, рецидивуючим, обструктивного, синдрому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109360-sposib-poperedzhennya-recidiviv-obstruktivnogo-sindromu-u-ditejj-z-recidivuyuchim-obstruktivnim-bronkhitom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб попередження рецидивів обструктивного синдрому у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом</a>

Подібні патенти