Спосіб застосування сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування озимого ріпаку на насіння

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб застосування сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування озимого ріпаку на насіння, який відрізняється тим, що для забезпечення збільшення врожайності насіння озимого ріпаку проводять дворазове обприскування рослин під час вегетації регулятором "Вермимаг" по 6 л/га або "Вермийодіс" по 4 л/га в баковій суміші з карбамідом (8 кг/га).

Текст

Реферат: Спосіб застосування сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування озимого ріпаку на насіння. Для забезпечення збільшення врожайності насіння озимого ріпаку проводять дворазове обприскування рослин під час вегетації регулятором "Вермимаг" по 6 л/га або "Вермийодіс" по 4 л/га в баковій суміші з карбамідом (8 кг/га). UA 109286 U (12) UA 109286 U UA 109286 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур, в яких за допомогою сучасних регуляторів росту і розвитку рослин забезпечується підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в тому числі і озимого ріпаку. Виробництво олійних культур одне із головних завдань сільськогосподарського виробництва. У вирішенні цього завдання значне місце належить озимому ріпаку. Однак більшість господарств збирають його лише по 2,0-2,7 т/га. В той же час вітчизняні та іноземні сорти та гібриди, які дозволені для вирощування в Україні, мають потенціальну продуктивність 4,0-6,0 т/га [1]. Вирішити питання збільшення виробництва зерна озимого ріпаку і підвищення його якості можна не лише за рахунок селекції, внесення високих доз мінеральних добрив, але і за рахунок застосування в технологіях вирощування озимого ріпаку сучасних регуляторів росту і розвитку рослин. Із літературних даних відомо, що в умовах України високу ефективність, показали дослідження щодо застосування регуляторів росту виробництва ПП "Біоконверсія" (м. ІваноФранківськ) "Вермистим", "Вермимаг", "Вермийодіс" в технологіях вирощування зернових і зернобобових, кукурудзи, овочевих та інших культур [2, 3]. Однак досліджень по вивченню ефективності застосування регуляторів росту рослин "Вермимаг", "Вермийодіс" в технологіях вирощування озимого ріпаку недостатньо. А тому в основу корисної моделі поставлена задача розробити технологію застосування регуляторів росту рослин "Вермимаг" та "Вермийодіс" при вирощуванні озимого ріпаку, яка б забезпечила збільшення його врожайності і якості насіння. Експериментальними та виробничими дослідженнями встановлено, що для забезпечення збільшення урожайності насіння озимого ріпаку необхідно проводити дворазове обприскування рослин під час вегетації регулятором "Вермимаг" по 6 л/га або "Вермийодіс" по 5 л/га в баковій суміші з карбамідом 8 кг/га. Для кращого розуміння матеріалів заявки приводяться приклади. Приклад 1. Вивчення ефективності застосування регуляторів "Вермимаг" та "Вермийодіс" в технології вирощування озимого ріпаку. Польові дослідження проводили в ПФ "Богдан і К" Снятинського району Івано-Франківської області, яке знаходиться в західній частині Лісостепу. Ґрунти на дослідних ділянках дернові, опідзолені середньо суглинкуваті, за результатами проведених аналізів характеризуються такими показниками: вміст лужногідролізованого азоту - 67-76 мг/кг; рухомого фосфору - 16-23 мг/кг; обмінного калію - 53-58 мг/кг; рН сол - 4,4-4,8; вміст гумусу в орному шарі -3,0-3,5 %. Агротехніка загальноприйнята для даного регіону. Під час вегетації проводили одно- і дворазове обприскування рослин регуляторами росту рослин (згідно зі схемою досліджень), перший раз в фазі стеблування, другий раз на початку фази бутонізації. Результати досліджень наведенні в таблиці. Таблиця Ефективність застосування регуляторів росту "Вермимаг" та "Вермийодіс" при вирощуванні озимого ріпаку, т/га № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Варіант Урожайність, т/га Контроль (вода) 3,04 Одноразове обприскування "Вермимагом" 6 л/га 3,28 Одноразове обприскування "Вермийодісом" 4 л/га 3,35 Одноразове обприскування "Вермимагом" 6 л/га + 8 3,60 кг/га карбаміду Одноразове обприскування "Вермийодісом" 4 л/га + 3,68 8 кг/га карбаміду Дворазове обприскування "Вермимагом" по 6 л/га 3,57 Дворазове обприскування "Вермийодісом" по 4 л/га 3,7 Дворазове обприскування "Вермимагом" по 6 л/га + 3,92 8 кг/га карбаміду Дворазове обприскування "Вермийодісом" по 4 л/га 3,98 + 8 кг/га карбаміду ± до контролю 0,24 0,31 0,56 0,64 0,54 0,68 0,90 0,94 40 Результатами досліджень встановлено, що найвища врожайність озимого ріпаку 3,92-3,98 т/га була на варіантах, де провели дворазове обприскування рослин під час вегетації регулятором росту "Вермимаг" по 6 л/га або "Вермийодіс" по 4 л/га в баковій суміші з карбамідом 8 кг/га. 1 UA 109286 U Отже з метою підвищення врожайності озимого ріпаку в технологіях його вирощування слід проводити дворазове обприскування рослин під час вегетації (перший в фазі стеблування, другий раз на початку фази бутонізації) регулятором росту рослин "Вермимаг" в дозі по 6 л/га або "Вермийодіс" в дозі по 5 л/га в баковій суміші з карбамідом - 8 кг/га. 5 10 15 20 Джерела інформації: 1. Технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах Прикарпаття, Методичні рекомендациї /Укр. акад. аграр. наук, Голов, упр. сіл. госп-ва і продовольства облдержадмін., Центр наук, забезп. АПВ Івано-Франків. обл.; Підгот.: С.І. Коржан, М.І. Абрамик, Д.В. Неміш та ін. - Коломия, 2005. - 110 с. 2. Мельник І.П. Використання біостимуляторів добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур (І.П. Мельник). - Івано-Франківськ, 2010. - 18 с. 3. Патент № 55998 - Спосіб виробництва біостимулятора "Вермийодіс" 2010 р. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб застосування сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування озимого ріпаку на насіння, який відрізняється тим, що для забезпечення збільшення врожайності насіння озимого ріпаку проводять дворазове обприскування рослин під час вегетації регулятором "Вермимаг" по 6 л/га або "Вермийодіс" по 4 л/га в баковій суміші з карбамідом (8 кг/га). Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, A01N 59/12, C05F 11/00, A01P 21/00, C05D 9/00

Мітки: регуляторів, технологіях, рослин, застосування, вирощування, насіння, росту, ріпаку, сучасних, озимого, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109286-sposib-zastosuvannya-suchasnikh-regulyatoriv-rostu-roslin-v-tekhnologiyakh-viroshhuvannya-ozimogo-ripaku-na-nasinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб застосування сучасних регуляторів росту рослин в технологіях вирощування озимого ріпаку на насіння</a>

Подібні патенти