Спосіб лікування дітей, хворих на виразкову хворобу, асоційовану з helicobacter pylori

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування дітей, хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Helicobacter pylori шляхом призначення антихелікобактерної терапії (колоїдний субцитрат вісмуту по 240 мг, кларитроміцин по 250 мг, фуразолідон по 100 мг два рази на добу, омез по 20 мг 1 раз в день) 7 днів, який відрізняється тим, що додатково призначають препарат кудесан по 20 крап. 1 раз на день протягом 3-х тижнів, який забезпечує усунення мутагенного ефекту лікарських засобів, що входять в ерадикаційну терапію.

Текст

Реферат: Спосіб лікування дітей, хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Helicobacter pylori шляхом призначення антихелікобактерної терапії (колоїдний субцитрат вісмуту по 240 мг, кларитроміцин по 250 мг, фуразолідон по 100 мг два рази на добу, омез по 20 мг 1 раз в день) 7 днів. Додатково призначають препарат кудесан по 20 крап. 1 раз на день протягом 3-х тижнів, який забезпечує усунення мутагенного ефекту лікарських засобів, що входять в ерадикаційну терапію. UA 109118 U (12) UA 109118 U UA 109118 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, а саме до педіатрії, дитячої гастроентерології, і може бути використана для підвищення ефективності антихелікобактерної терапії у дітей, хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Helicobacter pylori. У даний час накопичено достатньо знань, які дозволяють припустити, що дестабілізація генетичного апарату клітин відіграє провідну роль у патогенезі різних захворювань. У структурі патології шлунково-кишкового тракту в дитячому віці хронічні гастродуоденальні захворювання становлять 76 %, виразкова хвороба, асоційована з Helicobacter pylori (H. pylori), серед них є найсерйознішою патологією, оскільки потребує комплексного лікування з використанням різних схем антихелікобактерної терапії. Відомо, що різні лікарські препарати викликають різноманітні хромосомні аберації (ХА). Це пов'язано з тим, що дія хімічних речовин може здійснюватися не тільки при прямій взаємодії зі структурними компонентами хромосом, а й через вплив на клітинний метаболізм. Крім позитивного результату використання сучасних ерадикаційних схем є дані про побічні ефекти антибактеріальної терапії. Практично неуточненим аспектом лікарського мутагенезу є проблема оцінки генотоксичних ефектів від комбінованих лікарських впливів. Класичним прикладом такого комбінованого впливу лікарської терапії є використання потрійної і квадротерапії з метою ерадикації Н. pylori в гастроентерології. Тому пошук факторів, що впливають на результат інфікування, ефективність і безпеку терапії дітей із виразковою хворобою, асоційованою з Н. pylori, є особливо актуальним. У літературі відсутні дані про вплив схем ерадикаційної терапії на каріотип дітей з хелікобактерним ураженням органів травлення. У зв'язку з цим основним завданням дослідження запропонувати спосіб лікування виразкової хвороби з використанням середників, які нівелюють токсичний та мутагенний вплив антихелікобактерної терапії. Найближчим до способу, що заявляється, є застосування комбінації колоїдного субцитрату вісмуту - 240 мг два рази на добу разом з кларитроміцином - 250 мг два рази на добу і фуразолідоном - 100 мг два рази на добу протягом 7 днів [Исаков В.А., Щербаков П.Л. Предложения по использованию Маастрихского соглашения по эрадикации Helicobacter pylori //Ж. Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2012. - № 4. - С. 31-34.]. Недоліком найближчого аналога є те, що зазначена схема терапії викликає побічні явища, такі як порушення мікрофлори кишечнику, алергічні реакції, порушення з боку вегетативної нервової системи (головний біль, запаморочення, пітливість). Спосіб лікування дітей із захворюваннями верхніх відділів травного тракту, асоційованих з Helicobacter pylori, описаний у найближчому аналогу, не забезпечує усунення мутагенного ефекту лікарських засобів, що входять в ерадикаційну терапію виразкової хвороби, асоційованої з Н. pylori. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності ерадикаційної терапії хелікобактерасоційованої виразкової хвороби в дітей. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб лікування виразкової хвороби у дітей із додатковим використанням препарату кудесан (1 мл препарату містить 30 мг убідекаренону), який нормалізує ліпідний обмін, надає радіопротекторну та антиоксидантну, імуномодулюючу, протизапальну, адаптогенну дію. Зменшує вміст вільних радикалів, захищає клітинні структури від руйнування, гальмує перекисне окислення ліпідів, підвищує адаптаційні можливості і стійкість до стресів, має антимутагенний ефект. Відомості, які підтверджують можливість здійснення корисної моделі. Проведено обстеження 25 дітей шкільного віку, хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Н. pylori, які отримували схему, що включала колоїдний субцитрат вісмуту - 240 мг два рази на добу разом з кларитроміцином - 250 мг два рази на добу, фуразолідоном - 100 мг два рази на добу і омезом по 20 мг 1 раз в день протягом 7 днів (група порівняння), 25 дітей шкільного віку, які окрім антихелікобактерної терапії додатково отримували кудесан № 5 розчин по 20 крапель 1 раз на добу впродовж 3 тижнів (основна група), та 20 практично здорових дітей. Всі спостережувані діти були обстежені загальноприйнятими клініко-лабораторними методами, що відповідало сучасним галузевим стандартам обсягу медичної допомоги дітям. У відповідності з поставленою задачею у всіх дітей проведено цитогенетичне дослідження лімфоцитів периферичної крові методом метафазних пластин. Результати наведені в таблиці. 1 UA 109118 U Таблиця Результати цитогенетичного дослідження хворих дітей (хромосомні аберації, %) Хворі діти до лікування (N=25) Основна група 3,2±0,1 % Група порівняння 3,1±0,2 % 5 10 15 20 Хворі діти після лікування (N-25) Р Здорові діти (N=20) Р 1,4±0,2 %

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61P 1/00

Мітки: асоційовану, helicobacter, хворобу, хворих, лікування, дітей, виразкову, pylori, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109118-sposib-likuvannya-ditejj-khvorikh-na-virazkovu-khvorobu-asocijjovanu-z-helicobacter-pylori.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування дітей, хворих на виразкову хворобу, асоційовану з helicobacter pylori</a>

Подібні патенти