Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності, який містить підставку для зразка коренеплоду із отвором в середній частині, притискний елемент продовгуватої форми, розташований перпендикулярно площині підставки, причому поперечний переріз притискного елемента менший площі перерізу отвору підставки і встановлений з можливістю переміщення вздовж його осі, який відрізняється тим, що підставка виготовлена у вигляді чаші з плоским дном та бортом, отвір виконано в середній частині чаші, чаша прикріплена до кінця важеля продовгуватої форми, важіль встановлено паралельно площині дна чаші, притискний елемент прикріплено до кінця іншого важеля, важелі в середніх частинах сполучені шарнірно, з боку, протилежного чаші та притискного елемента, встановлено пружину, яка своїми кінцями контактує з обома важелями таким чином, що в неробочому стані пружини кінець притискного елемента розташований в отворі підставки.

2. Пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності за п. 1, який відрізняється тим, що до кінців важелів прикріплені стрілки, вільні кінці яких при стиснутій пружині розташовані один поблизу іншого.

Текст

Реферат: Пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності містить підставку для зразка коренеплоду із отвором в середній частині, притискний елемент продовгуватої форми, розташований перпендикулярно площині підставки. Поперечний переріз притискного елемента менший площі перерізу отвору підставки і встановлений з можливістю переміщення вздовж його осі. Підставка виготовлена у вигляді чаші з плоским дном та бортом, отвір виконано в середній частині чаші, чаша прикріплена до кінця важеля продовгуватої форми. Важіль встановлено паралельно площині дна чаші. Притискний елемент прикріплено до кінця іншого важеля. Важелі в середніх частинах сполучені шарнірно, з боку, протилежного чаші та притискного елемента, встановлено пружину, яка своїми кінцями контактує з обома важелями таким чином, що в неробочому стані пружини кінець притискного елемента розташований в отворі підставки. UA 109115 U (12) UA 109115 U UA 109115 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до харчових технологій і може бути використана як на підприємствах громадського харчування, так і в побуті. Відомий пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності, який містить підставку для зразка коренеплоду із отвором у середній частині, притискний елемент продовгуватої форми, розташований перпендикулярно площині підставки, причому поперечний переріз притискного елемента менший площі перерізу отвору підставки і встановлений з можливістю переміщення вздовж його осі [1]. Зразок коренеплоду у вигляді пластини розташовують на підставці горизонтально, притискний елемент вводять в контакт із поверхнею зразка коренеплоду, після чого пристрій із зразком вносять в зону термічної обробки і визначають час досягнення готовності зразка, фіксуючи момент переміщення притискного елемента вниз внаслідок руйнування зразка коренеплоду. Пристрій дає змогу визначити час термічної обробки зразка коренеплоду до кулінарної готовності, в основному, в процесі варки зразку у воді. Недоліком описаного пристрою є необхідність встановлення його вертикально, що обмежує його можливості, наприклад, при дослідженні процесів термообробки в горизонтальних печах. Задачею корисної моделі є розширення функціональних можливостей пристрою для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності. Поставлена задача вирішується таким чином, що пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності, який містить підставку для зразка коренеплоду із отвором у середній частині, притискний елемент продовгуватої форми, розташований перпендикулярно площині підставки, причому поперечний переріз притискного елемента менший площі перерізу отвору підставки і встановлений з можливістю переміщення вздовж його осі, згідно з корисною моделлю, підставка виготовлена у вигляді чаші з плоским дном та бортом, отвір виконано в середній частині чаші, чаша прикріплена до кінця важеля продовгуватої форми, важіль встановлено паралельно площині дна чаші, притискний елемент прикріплено до кінця іншого важеля, важелі в середніх частинах сполучені шарнірно, з боку, протилежного чаші та притискного елемента, встановлено пружину, яка своїми кінцями контактує з обома важелями таким чином, що в неробочому стані пружини кінець притискного елемента розташований в отворі підставки. Для контролю за взаємним положенням чаші та притискного елемента до вільних кінців важелів прикріплені стрілки, вільні кінці яких при стиснутій пружині розташовані один поблизу іншого. На фіг. 1 зображено конструкцію запропонованого пристрою. На фіг. 2 зображено збільшений вигляд підставки. Підставка 1 прикріплена до важеля 2, а притискний елемент 3 до важеля 4. Важелі 2 та 4 з'єднані за допомогою шарніра 5, підставка має отвір 6, а між важелями 2 та 4 встановлена пружина 7. До вільних кінців важелів 2 та 4 прикріплені індикаторні стрілки 8 та 9. В порожнині підставки 1 розташовують зразок досліджуваного коренеплоду 10. Працює запропонований пристрій таким чином. Із шматка коренеплоду вирізають плоскопаралельну пластинку по формі порожнини підставки, яку розташовують на підставці, для чого стискають пружину, в результаті чого притискний елемент віддаляється від підставки. При відпущеній пружині притискний елемент знаходиться в механічному контакті з поверхнею досліджуваного зразка. Параметри пружини задають, виходячи з умови, що у початковій стадії експерименту притискний елемент не руйнує зразок. Зразок за допомогою пристрою вводять в зону термічної обробки і здійснюють відлік часу. При досяганні зразком кулінарної готовності його механічна міцність знижується, притискний елемент руйнує зразок і переміщується в сторону підставки. При цьому віддаль між кінцями стрілок збільшується, що фіксують візуально або іншими відомими способами. Час між моментом введення зразка в зону термообробки та моментом руйнування зразка і є часом термічної обробки коренеплоду до кулінарної готовності. Поправку на час прогрівання зразка до температури обробки встановлюють експериментально. При незначній товщині зразку цією поправкою можна знехтувати. У конкретному виконанні запропонований пристрій виготовлено із сталі. Чаша виготовлена круглою із діаметром основи 20 мм, діаметр отвору у дні чаші 8 мм, притискний елемент має форму циліндра довжиною 30 мм із діаметром поперечного перерізу 6 мм. Довжина важелів 200 мм, шарнірне з'єднання розташоване в середній частині важелів, до передніх кінців важелів прикріплені відповідно чаша та притискний елемент, а до задніх кінців стрілки направлені одна до іншої і розташовані таким чином, що на момент введення зразку в зону термообробки віддаль між ними незначна. Пружина прикріплена до задніх частин важелів і забезпечує силу контакту притискного елемента до зразку від 0,2 до 0,4 Н. Здійснено випробування запропонованого пристрою для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності. Три досліджуваних зразки із різних партій картоплі 1 UA 109115 U 5 10 виготовили у вигляді круглих пластин товщиною 3 мм. Зразки розташовували в горизонтально встановлену піч опору таким чином, що задні частини важелів залишались за межами зони термообробки. Температура в зоні термообробки становила 150 °C. Після певного часу термообробки зразки розм'якшувались і притискний елемент зміщувався по відношенню до чаші, що фіксувалось по збільшенню віддалі між кінцями стрілок. Для досліджених зразків отримано значення часу термообробки до готовності 4 хв. 25 с, 9 хв. 10 с та 18 хв. 40 с. Аналогічні дослідження здійснили занурюючи зразки в розжарений попіл під різними кутами. Встановлено, що кут нахилу пристрою практично не впливає на результати дослідження. Таким чином, запропонована конструкція пристрою для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності значно розширяє його функціональні можливості. Джерело інформації: Патент України на винахід № 109612, МПК A23L 1/00, опубл. 10.09.2015, бюл. № 17. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 1. Пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності, який містить підставку для зразка коренеплоду із отвором в середній частині, притискний елемент продовгуватої форми, розташований перпендикулярно площині підставки, причому поперечний переріз притискного елемента менший площі перерізу отвору підставки і встановлений з можливістю переміщення вздовж його осі, який відрізняється тим, що підставка виготовлена у вигляді чаші з плоским дном та бортом, отвір виконано в середній частині чаші, чаша прикріплена до кінця важеля продовгуватої форми, важіль встановлено паралельно площині дна чаші, притискний елемент прикріплено до кінця іншого важеля, важелі в середніх частинах сполучені шарнірно, з боку, протилежного чаші та притискного елемента, встановлено пружину, яка своїми кінцями контактує з обома важелями таким чином, що в неробочому стані пружини кінець притискного елемента розташований в отворі підставки. 2. Пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності за п. 1, який відрізняється тим, що до кінців важелів прикріплені стрілки, вільні кінці яких при стиснутій пружині розташовані один поблизу іншого. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/02

Мітки: кулінарної, готовності, термічної, коренеплодів, пристрій, обробки, часу, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109115-pristrijj-dlya-viznachennya-chasu-termichno-obrobki-koreneplodiv-do-kulinarno-gotovnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення часу термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності</a>

Подібні патенти