Спосіб промивання молокопроводу доїльних установок

Номер патенту: 109057

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб промивання молокопроводу доїльних установок, що включає здійснення очищення молокопровідних систем, який відрізняється тим, що використовують повітряний клапан та напірний клапан, який закривається потоком мийної рідини, поперемінне відкриття яких створює турбулентний рух промивної рідини по молокопроводу доїльної установки.

Текст

Реферат: UA 109057 U UA 109057 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до способу промивання молокопроводу доїльних установок. Відомий спосіб визначення чистоти промивання молокопроводу [Патент на корисну модель № 93007 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб визначення чистоти промивання молокопроводу / Палій А.П. - № u201404517; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17] та спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу [Патент на корисну модель № 96609 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу / Палій А.П. - № u201409666; Заявл. 04.09.2014; Опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3]. Недоліками зазначених способів є те, що вони передбачають використання спеціальних засобів, забезпечують визначення чистоти промивання молокопроводу на кінцевій ланці технологічного процесу. Існує спосіб промивання доїльних установок з молокопроводом [Патент РФ № 2350071, МПК A01J7/02. Способ промывки доильных установок с молокопроводом / Цой Ю.А., Зеленцов А.И., Бойко А.Я., Мамедова Р.А.-2007147448/12; Заявл. 21.12.2007; Опубл. 27.03.2009]. Недоліком даного способу є те, що він трудомісткий, недостатньо ефективний при промиванні розповсюджених молокопровідних систем доїльних установок, передбачає використання ряду складних допоміжних технічних засобів. Відомий спосіб миття та дезінфекції молочно-доїльного обладнання [Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока [Текст] - М: ВО Агропромиздат, 1987. - С. 3]. Недоліком цього способу є слабке видалення налиплих на внутрішній поверхні молокопроводу молочно-жирних згустків та іншого забруднення, при цьому залишкові речовини можуть потрапляти в молоко при наступному доїнні корів та знижувати якість кінцевого продукту. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення якості промивання молочної лінії [Патент на корисну модель № 76751 Україна, МПК A01J7/00, A01J7/02. Спосіб визначення якості промивання молочної лінії / Палій А.П., Палій А.П., Науменко О.А. - № u201208821; Заявл. 17.07.2012; Опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1]. Це рішення може бути прототипом. Суть способу полягає в тому, що перед доїнням визначають прозорість чистої пластини і фіксують це значення. Потім пластини поміщають в молокопровід. Під час здійснення процесу доїння вони піддаються забрудненню, а під час здійснення процесу промивання - очищенню. Після закінчення процесу очищення пластини виймають та визначають їх світлопроникність. Отримані значення порівнюють з початковим, а показник визначають в балах. Недоліками цього способу є відсутність переходу руху промивної рідини від ламінарного до турбулентного, отримані результати є відносними, він передбачає застосування спеціального обладнання та навичок для його здійснення, має складність у реалізації. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб промивання молокопроводу доїльних установок, що включає застосування повітряного клапана та напірного клапана, який закривається потоком мийної рідини, поперемінне відкриття яких створює турбулентний рух промивної рідини по молокопроводу доїльної установки, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та найближчого аналогу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для здійснення промивання молокопроводу доїльних установок застосовують повітряний клапан та напірний клапан, який закривається потоком мийної рідини, поперемінне відкриття яких створює турбулентний рух промивної рідини по молокопроводу доїльної установки, що підвищує ефективність промивання молокопроводу, і як наслідок, якість молока, що відповідає критерію "новизна". Запропонований спосіб здійснюється наступним чином: в молочному трубопроводі доїльної установки встановлюється повітряний клапан та напірний клапан. Після закінчення процесу доїння молокопровідна система заповнюється промивною рідиною. Ця рідина, рухаючись по трубопроводу, закриває напірний клапан та відкриває повітряний клапан, в результаті чого деякий об'єм повітря надходить до трубопроводу промивання, створюючи в ньому турбулентний рух промивної рідини. Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у застосуванні, забезпечує перехід від ламінарного руху промивної рідини до турбулентного, що дозволяє підвищити ефективність промивання молокопроводу доїльних установок. Даний спосіб забезпечує підвищення якості молока та передбачає застосування дешевих засобів. 60 1 UA 109057 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб промивання молокопроводу доїльних установок, що включає здійснення очищення молокопровідних систем, який відрізняється тим, що використовують повітряний клапан та напірний клапан, який закривається потоком мийної рідини, поперемінне відкриття яких створює турбулентний рух промивної рідини по молокопроводу доїльної установки. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00

Мітки: доїльних, установок, спосіб, промивання, молокопроводу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109057-sposib-promivannya-molokoprovodu-dolnikh-ustanovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб промивання молокопроводу доїльних установок</a>

Подібні патенти