Спосіб прогнозування високого ризику ускладнень вагітності та паталогії плода при цукровому діабеті

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування розвитку ускладнень вагітності та патології плода при цукровому діабеті, що включає дослідження таких критеріїв як діабетична фетопатія, багатоводдя, діабетична ангіопатія, діабетична нейропатія, який відрізняється тим, що досліджують вплив змін показників кардіореспіраторної системи на розвиток ускладнень вагітності: прееклампсії, яка суттєво частіше має місце у хворих з ударним індексом < 30 мл/м2, серцевим індексом < 2,5 л/хв..м2, загальним периферичним судинним опором  1250 дин.с.см-5, реографічним індексом < 1,33 відн. од., періодом максимального кровонаповнення  0,16 с, життєвою ємністю легень < 65%, максимальною вентиляцією легень < 55% та об'ємом форсованого видиху < 60%; передчасних родів - у хворих з нижчими рівнями ударного, серцевого індексів, амплітудно-частотного показника, реографічного індексу, життєвої ємності легень, максимальної вентиляції легень, об'єму форсованого видиху і вищими рівнями загального периферичного судинного опору, тривалості катакротичної фази реографічної хвилі та періоду максимального кровонаповнення; гіпоксії плода - з нижчими рівнями ударного серцевого індексів, амплітудно-частотного показника, реографічного індексу, життєвої ємності легень, максимальної вентиляції легень, об'єму форсованого видиху і вищим загальним периферичним судинним опором; затримки утробного розвитку - з нижчим рівнем показників серцевого викиду.

Текст

Спосіб прогнозування розвитку ускладнень вагітності та патології плода при цукровому діабеті, що включає дослідження таких критеріїв як діабетична фетопатія, багатоводдя, діабетична ангіопатія, діабетична нейропатія, який відрізняється тим, що досліджують вплив змін показників кардіореспіраторної системи на розвиток ускладнень вагітності: прееклампсії, яка суттєво частіше має місце у хворих з ударним індексом < ЗО мл/м2, серцевим індексом 1250 динссм' 5 , реографічним індексом 0,16 с, життєвою ємністю легень < 65%, максимальною вентиляцією легень < 55% та об'ємом форсованого видиху 10901 перинатально!' смертності). Як показники порушення стану плода ми проаналізували хронічну гіпоксію (трапляється у половини хворих, є проявом діабет-асоційованої плацентарної недостатності, у тому числі циркуляторної) та затримку утробного розвитку (відносно рідкісне ускладнення при діабеті, але зустрічається у найтяжчих випадках і є свідченням глибокого ушкодження плода). Відзначимо, що ми не взяли до аналізу діабетичну фетопатію, оскільки при діабеті типу 1 цей синдром зустрічається майже у 100% випадків. Окрім вищезазначених п'яти критеріїв, проаналізовано також частоту перинатально!' смертності, як узагальнюючого, абсолютно точного і дуже важливого показника неуспішності закінчення вагітності. У якості основних функціональних критеріїв, кожен з яких характеризує стан певної ланки кардіо-респіраторної системи, було обрано: ударний (УІ) і серцевий (СІ) індекси (найважливіші компоненти серцевого викиду), загальний периферичний судинний опір (ЗПСО, характеризує післянавантаження серця, визначається тонусом артеріальних судин великого кола кровообігу; амплітудночастотний показник (АЧП) реопульмонограми (свідчить про інтенсивність легеневого кровотоку), реографічний індекс (РІ, характеризує артеріальний приток), тривалість катакротичної фази реографічної хвилі ( , свідчить про венозний відтік крові), період максимального кровонаповнення ( , характеризує тонус та еластичність артерій малого кола); життєву ємність легенів (ЖЄЛ, основний об'ємний показник бронхо-легеневої системи у стані спокою), максимальну вентиляцію легенів (МВЛ, показник функціональних можливостей апарату зовнішнього дихання) і об'єм форсованого видиху (ОФВі основний показник бронхіальної прохідності). Оскільки усі функціональні дослідження проведено двічі - у І та II половинах вагітності, розподіл хворих для аналізу частоти ускладнень також проводили двічі: в залежності від рівня певного показника у І та II половинах вагітності. При цьому ми мали на увазі, що показник, досліджений у І половині вагітності має прогностичне значення, тобто сигналізує про можливість розвитку ускладЗ метою встановлення критеріїв для прогнозу нення в майбутньому; а показник, що його визнарозвитку порушень ми провели спеціальне дослічено у II половині, вже більшою мірою свідчить про дження, у якому зіставили частоту найбільш важучасть певного механізму в генезі ускладнення. У ливих і притаманних цукровому діабетові ускладбудь-якому разі можна було припустити таке: якщо нень вагітності, а також частоту порушень стану низький або, навпаки, високий рівень показника плода і перинатально)' смертності у хворих з різстатистично пов'язаний з ускладненням, то корекним рівнем основних функціональних показників ція рівня показника зможе відвернути або зменшикардіо-респіраторної системи. Серед ускладнень ти прояви ускладнення. Саме тому нам уявлялося вагітності ми виділили прееклампсію (зустрічаєтьможливим виявити цей зв'язок. ся при цукровому діабеті у 5-6 разів частіше, ніж у Проведений аналіз показав, що прееклампсія здорових, виникає рано, перебігає тяжко і значною розвивається вірогідно частіше у тих хворих на мірою визначає закінчення вагітності), багатоводдіабет, в яких ЗПСО у І половині вагітності вище дя (сягає майже половини випадків, є специфічним 1250дин-с-см"5; багатоводдя - у тих, у кого діабет-асоційованим ускладненням, сприяє розвиСІ

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting complications of pregnancy and pathologies of fetus in diabetes mellitus

Автори англійською

Medved Volodymyr Isaakovych, Danylkiv Oleh Omelianovych, Islamova Olena Vasylivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования развития осложнений беременности и патологии плода при сахарном диабете

Автори російською

Медведь Владимир Исаакович, Данилков Олег Емельянович, Исламова Елена Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0205, A61B 10/00

Мітки: високого, ускладнень, діабеті, паталогії, плода, вагітності, ризику, цукровому, спосіб, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-10901-sposib-prognozuvannya-visokogo-riziku-uskladnen-vagitnosti-ta-patalogi-ploda-pri-cukrovomu-diabeti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування високого ризику ускладнень вагітності та паталогії плода при цукровому діабеті</a>

Подібні патенти