Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб переддезінфекційної механічної очистки, що включає зволоження об'єктів тваринницьких приміщень миючим засобом, який відрізняється тим, що використовують як миючий препарат засіб «Анти-Джерм АХ Флюсиг» методом зрошення у концентрації 1,0-3,0 % за експозиції 30 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м2.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб переддезінфекційної механічної очистки включає зволоження об'єктів тваринницьких приміщень миючим засобом. Використовують як миючий препарат засіб «Анти-Джерм АХ Флюсиг» методом зрошення у концентрації 1,0-3,0 % за експозиції 30 хвилин та норми витрати 2 0,3-0,5 л/м . UA 109008 U (12) UA 109008 U UA 109008 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до ветеринарної санітарії, та може бути використана на тваринницьких фермах й комплексах з вирощування сільськогосподарських тварин при проведенні переддезінфекційної механічної очистки об'єктів ветеринарного нагляду. Існує спосіб знезараження взуття [Патент на корисну модель № 92329 Україна, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції взуття [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій - № u2014 02706; 18.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.]. Даний спосіб передбачає проведення хімічного знезараження взуття за його контамінації патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами проте не передбачає санітарної обробки об'єктів ветеринарного нагляду. Відомий спосіб оцінки переддезінфекційної механічної очистки об'єктів тваринництва [Патент на корисну модель № 72023 Україна, МПК G01N 1/00, G01N 33/00. Спосіб оцінки переддезінфекційної механічної очистки тваринницьких приміщень [Текст] / А.П. Палій, А.І. Завгородній. - № u 2011 13319; заявл. 14.11.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.]. За цим способом визначають ефективність проведеної переддезінфекційної механічної очистки тваринницьких приміщень з застосуванням оцінювальних елементів, рамки-трафарету, еталонного зразку та градації забрудненості, проте даний спосіб не регламентую порядку застосування хімічних миючих засобів. Безпосередньо на виробництві очистку об'єктів ветеринарного нагляду перед їх санацією проводять відповідно до інструкції "Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація" (Затв. наук.-метод. радою Держ. департаменту вет. медицини Міністерства аграрної політики України 23.12.2005 p.). Це рішення може бути прототипом. За цим способом найбільш забруднені місця зрошують гарячим 2,0 % розчином натрію гідроксиду або гарячим 5,0 % розчином кальцинованої соди, а через 25-30 хвилин, не допускаючи висихання, очищають і миють приміщення струменем теплої води під тиском. Зазначені засоби володіють високою токсичністю та корозійністю, подразнюють слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів, шкірних покривів, тому вимагають особливих умов зберігання та застосування. При їх використанні необхідно забезпечувати наявність гарячої води, що робить очистку енергозатратною та економічно невигідною. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб переддезінфекційної механічної очистки, що включає зволоження об'єктів тваринницьких приміщень миючим засобом, шляхом використання як миючого препарату "Анти-Джерм АХ Флюсиг" який містить натрію гідроксид, калію гідроксид, поверхнево-активні речовини, воду, методом зрошення у 2 концентрації 1,0-3,0 % за експозиції 30 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та прототипу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням нового, екологічнобезпечного, високоефективного, економічного миючого препарату, що вміщує натрію гідроксид, калію гідроксид, поверхнево-активні речовини, воду, що дозволяє в короткий термін і ефективно усунути сухі органічні забруднення та емульгувати жири, білки, залишки бруду, є безпечним та екологічним, що відповідає критерію "новизна". Спосіб виконується таким чином: Перед проведенням дезінфекції об'єктів тваринництва їх зволожують миючим препаратом "Анти-Джерм АХ Флюсиг" у концентрації 1,0 % за експозиції 30 2 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м . Потім миють місця нанесення препарату чистою водою під тиском до повного очищення всіх поверхонь. Після висихання очищених поверхонь проводять їх дезінфекцію. Приклад 1 Переддезінфекційну механічну очистку проводили препаратом, як зазначено вище, при застосуванні "Анти-Джерм АХ Флюсиг" у концентрації 1,0 % за експозиції 30 хвилин та норми 2 витрати 0,3-0,5 л/м . Приклад 2 Теж саме, що і в прикладі 1, тільки переддезінфекційну механічну очистку проводили препаратом, як зазначено вище, при застосуванні "Анти-Джерм АХ Флюсиг" у концентрації 2,0 % 2 за експозиції 30 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м . Приклад 3 Теж саме, що і в прикладі 1, тільки переддезінфекційну механічну очистку проводили препаратом, як зазначено вище, при застосуванні "Анти-Джерм АХ Флюсиг" у концентрації 3,0 % 2 за експозиції 30 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м . Результати ефективності запропонованого способу наведені в таблиці. 1 UA 109008 U 5 10 З матеріалів таблиці видно, що миючий препарат "Анти-Джерм АХ Флюсиг" у концентрації 2 1,0 % за експозиції 30 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м не забезпечує ефективного очищення оброблюваних поверхонь. При застосуванні препарату "Анти-Джерм АХ Флюсиг" у концентрації 2,0-3,0 % за експозиції 2 30 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м він забезпечує швидке та ретельне видалення органічних забруднень з поверхонь будь-якого типу. Встановлено, що запропонований миючий засіб ефективний у жорсткій воді. Запропонований спосіб переддезінфекційної механічної очистки відповідає вимогам біобезпеки та біозахисту, є простим при застосуванні, екологічним, високоефективним та економічно вигідним, а також дозволяє надійно провести переддезінфекційне очищення об'єктів тваринництва, виготовленого із різного матеріалу. Таблиця Спосіб перед дезінфекційної механічної очистки Запропонований препарат "Анти-Джерм АХ Флюсиг" "Анти-Джерм АХ Флюсиг" "Анти-Джерм АХ Флюсиг" Режим застосування 2 1,0 %, 30 хв., 0,3-0,5 л/м 2 2,0 %, 30 хв., 0,3-0,5 л/м 2 3,0 %, 30 хв., 0,3-0,5 л/м Ефективність аплікації + + Примітка: "-" - ефективність відсутня; "+" - висока ефективність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб переддезінфекційної механічної очистки, що включає зволоження об'єктів тваринницьких приміщень миючим засобом, який відрізняється тим, що використовують як миючий препарат засіб «Анти-Джерм АХ Флюсиг» методом зрошення у концентрації 1,0-3,0 % за експозиції 30 2 хвилин та норми витрати 0,3-0,5 л/м . 20 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16

Мітки: спосіб, механічної, очистки, переддезінфекційної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-109008-sposib-pereddezinfekcijjno-mekhanichno-ochistki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переддезінфекційної механічної очистки</a>

Подібні патенти