Спосіб стабілізації залишкових напружень у сталевих деталях

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стабілізації залишкових напружень у сталевих деталях, який полягає у збудженні коливань в оброблюваній деталі на резонансних частотах, який відрізняється тим, що стабілізація залишкових напружень здійснюється шляхом впливу на поверхню деталі розрядами високої напруги з частотою власних коливань або кратної вищим, або нижчим гармонікам власних частот резонансних коливань деталі з регульованою шпаруватістю.

Текст

Реферат: UA 108966 U UA 108966 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до машинобудування і може бути використаною для підвищення якості деталей машин. Відомий спосіб віброобробки конструкцій з метою стабілізації геометричних розмірів деталей, що полягає в обробці на одному з резонансних піків для перерозподілу залишкових зварювальних напружень [1]. Відомий також, вибраний як прототип, спосіб віброобробки конструкції для зниження залишкових напружень, що включає збудження коливань в оброблюваної конструкції на резонансних частотах і реєстрацію її реакції, при цьому з метою поліпшення якості та скорочення часу віброобробки, визначають зону концентрації потенційної енергії конструкції при резонансних коливаннях, вимірюють коливання механічних напружень в тій зоні, в кожному періоді коливань інтегрують позитивні і негативні напівперіоди і підсумовують значення інтегралів, а віброобробка закінчують у момент досягнення сталості величини сум інтегралів в 5-10-послідовних періодах коливань [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого способу і того, що заявляється, є процес збудження коливань в оброблюваній деталі на резонансних частотах. Недоліком відомого способу є те, що акустичні властивості інтенсивно затухають у виробі і тому потребують великої потужності, також вони мають великі втрати в навколишнє середовище. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що стабілізація залишкових напружень у сталевих деталях здійснюється шляхом впливу на поверхню деталі розрядами високої напруги з частотою власних коливань або кратної вищим, або нижчим гармонікам власних частот резонансних коливань деталі з регульованою шпаруватістю. В результаті чого в деталі відбувається періодична переорієнтація зерен металу та його кристалічної решітки, ущільнення внутрішньої структури при збереженні його об'єму. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображена електрична схема впливу на виріб високовольтним електричним розрядом. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. На необроблену або начорно оброблену ділянку деталі Д з високовольтним електродом Е на відстані Δ=3…5 мм від поверхні, за допомогою розрядника у вигляді джерела високої напруги ДВН в межах 25 кВ, замикаючи ланцюг за допомогою нормально-розімкнутого контакту HP реле Р шунтованого конденсатором Ср, подається висока напруга з частотою f і шпаруватістю t відповідній частоті власних коливань виробу, які встановлюються за допомогою схеми управління реле СУР. Таким чином відбувається зниження залишкових напружень та їх перерозподіл. Застосування пропонованого способу дозволяє стабілізувати залишкові напруження в сталевих деталях, в результаті цього поліпшує експлуатаційну надійність деталей машин. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 1. Пат. 3741820 США, МПК G01M 7/00 Method for stress relieving metal / A. G. Hebei., JR… Et Аl заявл. 07.12.1970; опубл. 26.06.1973. 2. A.C. 1421784 СССР, МПК C21D10/00. Способ виброобработки конструкции для снижения остаточных напряжений и устройство для его осуществления / В.В.Волков. - № 4215683/31-02: заявл. 25.03.87; опубл. 07.09.88, Бюл. №33. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб стабілізації залишкових напружень у сталевих деталях, який полягає у збудженні коливань в оброблюваній деталі на резонансних частотах, який відрізняється тим, що стабілізація залишкових напружень здійснюється шляхом впливу на поверхню деталі розрядами високої напруги з частотою власних коливань або кратної вищим, або нижчим гармонікам власних частот резонансних коливань деталі з регульованою шпаруватістю. 1 UA 108966 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C21D 10/00

Мітки: сталевих, стабілізації, напружень, спосіб, залишкових, деталях

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108966-sposib-stabilizaci-zalishkovikh-napruzhen-u-stalevikh-detalyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стабілізації залишкових напружень у сталевих деталях</a>

Подібні патенти