Електроакустичний перетворювач

Номер патенту: 108924

Опубліковано: 10.08.2016

Автори: Заїка Василь Михайлович, Бондаренко Юлія Юріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електроакустичний перетворювач, який містить чотири пари електродів, який відрізняється тим, що п'єзоелемент виконано у вигляді еліпсу з пласкими гранями.

Текст

Реферат: UA 108924 U UA 108924 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до електроакустики, зокрема до пристроїв перетворення електричної енергії в механічну. Відомий електроакустичний перетворювач, який містить п'єзоелемент з електродами, вхідний та загальний проводи [див. Патент України № 67641, H04R 17/00, Бюл. № 4, 2012]. Недоліком цього перетворювача є відносно невисокий рівень створюваного звукового тиску та висока резонансна частота. Відомий електроакустичний перетворювач, який містить кільцевий п'єзоелемент з двома електродами, [див. В.М. Шарапов. Пьезоэлектрические датчики. Μ.: Техносфера, 2006, рис. 9.5]. Вказаний перетворювач найбільш близький по технічній сутності до того, що заявляється, та вибраний в якості прототипу. Недоліком цього перетворювача є порівняно невисокий рівень вихідного сигналу та висока резонансна частота. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення електроакустичного перетворювача шляхом виконання п'єзоелектричного перетворювача у вигляді еліпсу з пласкими гранями. Перетворювач містить еліптичний п'єзоелемент з чотирма парами електродів. Перетворювач, що пропонується, відрізняється від прототипу тим, що перетворювач виконано у вигляді еліпсу з пласкими гранями. Кожна з вказаних відмінних ознак є необхідною, а всі разом - достатніми для досягнення технічного результату. Технічним результатом є зниження резонансної частоти. Корисна модель пояснюється кресленням, де: - на кресленні показана конструкція перетворювача, що заявляється. Перетворювач, що заявляється, містить еліптичний п'єзоелемент 1 електроди 2, 3, 4, 5. Перетворювач працює наступним чином. При підключенні овального п'єзоелемента до генератора електричних коливань (на кресленні непоказаний), він починає коливатись, що спричинює появу звуку. Виконання п'єзоелемента у вигляді еліпсу з пласкими гранями, дозволяє знизити резонансну частоту. Можливість реалізації підтверджується приведеним прикладом конкретного виконання. Був виготовлений електроакустичний перетворювач з п'єзоелементом у вигляді овалу із п'єзокераміки ЦТС23. Виконання п'єзоелемента у формі овалу дозволило знизити резонансну частоту на 35 кГц порівняно з прототипом. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Електроакустичний перетворювач, який містить чотири пари електродів, який відрізняється тим, що п'єзоелемент виконано у вигляді еліпсу з пласкими гранями. 1 UA 108924 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H04R 17/00

Мітки: перетворювач, електроакустичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108924-elektroakustichnijj-peretvoryuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електроакустичний перетворювач</a>

Подібні патенти