Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Закруточна головка, що складається з двох протилежно направлених і розміщених на одній осі механізмів, кожен з яких являє собою закріплене на порожнистому валу зубчасте колесо, рух якому передається від шестірні, що розміщена на приводному валу, розміщеного всередині порожнистого вала підпружиненого штока для відкриття двох рухомих захватів, кулачка та штовхача для відкривання захватів і кулачка та штовхача для переміщення штока по горизонталі, яка відрізняється тим, що додатково встановлено два поворотні пневмоциліндри, перший з яких приводить в обертання приводний вал, втулку і встановлені рухомо на втулці сектори із рухомими захватами, а другий пневмоциліндр приводить в зворотно-поступальний рух вхідну ланку механізму, яка здійснює коливання, за допомогою захватів при перекочуванні їх зубчастих секторів по зубчастих доріжках втулки.

Текст

Реферат: Закруточна головка складається з двох протилежно направлених і розміщених на одній осі механізмів, кожен з яких являє собою закріплене на порожнистому валу зубчасте колесо, рух якому передається від шестірні, що розміщена на приводному валу, розміщеного всередині порожнистого вала підпружиненого штока для відкриття двох рухомих захватів, кулачка та штовхача для відкривання захватів і кулачка та штовхача для переміщення штока по горизонталі. Додатково встановлено два поворотні пневмоциліндри, перший з яких приводить в обертання приводний вал, втулку і встановлені рухомо на втулці сектори із рухомими захватами, а другий пневмоциліндр приводить в зворотно-поступальний рух вхідну ланку механізму, яка здійснює коливання, за допомогою захватів при перекочуванні їх зубчастих секторів по зубчастих доріжках втулки. UA 108916 U (54) ЗАКРУТОЧНА ГОЛОВКА UA 108916 U UA 108916 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до механізмів для загортання виробів в перекрутку. Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості для загортання цукерок. Відомий закруточний механізм (Исполнительные механизмы машин-автоматов для упаковки изделий: Справочник В.А. Благодарский, М.С. Зиновьева, Н.С. Хатунцева, - м.: Машиностроение, 1980. - С. 232, № 3.35, 352), взятий за більшістю ознак за прототип. Закруточний механізм складається з двох протилежно направлених і розміщених на одній осі механізмів, кожен з яких являє собою закріплене на порожнистому валу зубчасте колесо (рух якому передається від шестірні, що розміщена на привідному валу), розміщеного всередині порожнистого вала підпружиненого штока для відкриття двох рухомих захватів, кулачка та штовхача для відкривання захватів і кулачка та штовхача для переміщення штока по горизонталі. Недоліком даної конструкції є: складність конструкції; недостатній кут перекручування виробів; відсутність роздільного регулювання частоти обертання захватів і числа необхідних перекруток. В основу корисної моделі поставлена задача роздільного регулювання частотою обертання захватів числа перекруток у виробів, шляхом використання двох окремих пневмоприводів. Поставлена задача вирішується тим, що закруточна головка складається з двох протилежно направлених і розміщених на одній осі механізмів, кожен з яких являє собою закріплене на порожнистому валу зубчасте колесо, рух якому передається від шестірні, що розміщена на привідному валу, розміщеного всередині порожнистого вала підпружиненого штока для відкриття двох рухомих захватів, кулачка та штовхана для відкривання захватів і кулачка та штовхача для переміщення штока по горизонталі, додатково встановлено два поворотні пневмоциліндри, перший з яких приводить в обертання приводний вал, втулку і встановлені рухомо на втулці сектори із рухомими захватами а другий пневмоциліндр приводить в зворотнопоступальний рух вхідну ланку механізму, яка здійснює коливання, за допомогою захватів при перекочуванні їх зубчастих секторів по зубчастих доріжках втулки. Згідно з корисною моделлю, додатково встановлено два поворотні пневмоциліндри, перший з яких приводить в обертання приводний вал, втулку і встановлені рухомо на втулці сектори із рухомими захватами, а другий пневмоциліндр приводить в зворотно-поступальний рух вхідну ланку механізму, яка здійснює коливання, за допомогою захватів при перекочуванні їх зубчастих секторів по зубчастих доріжках втулки, поворотний пневмоциліндр обертає приводний вал, а шток другого пневмоциліндра приводить в зворотно-поступальний рух вхідну ланку механізму, що приводить в коливальний рух захвати при коченні їх зубчастих секторів по зубчастих доріжках втулки. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним результатом полягає у наступному: окремо регулюється частота обертання захватів і відповідно змінюється продуктивність автомата; окремо регулюється час затримки розмикання захватів і відповідно змінюється число перекруток при згортанні виробів; електропривод замінений пневмоприводом; спрощується конструкція пристрою; спрощується обслуговування при експлуатації. На кресленні схематично зображена запропонована головка. Закруточна головка до автоматів для загортання виробів в перекрутку складається з пневмоциліндра. 1, на валу 2 якого встановлена втулка 3 на шпонці. На втулці нанесені зубчасті доріжки, з якими входять у зачеплення зубчасті сектори 4 із захватами 5. Дві протилежно встановлені фігурні пластини 6 утримують сектор на втулці, і з'єднують їх з короткою втулкою 7. У прорізи фігурних пластин вставлені штирі 8, жорстко закріплені на плоских поверхнях втулки 3, після фрезерування. На короткій втулці з одного боку закріплено рухоме кільце упорного підшипника 9, а з іншого боку коротка втулка підтиснена пружиною 10. Упорний підшипник встановлений в отворі штанги 11 і зафіксований. Штанга жорстко з'єднана зі штоком пневмоциліндра 12. Пристрій працює наступним чином: поворотний пневмоциліндр 1 приводить в обертання приводний вал 2 разом з втулкою 3, яка встановлена на шпонці. За рахунок двох зубчастих доріжок на втулці 3 і зубчастих секторів 4, зв'язаних із захватами 5, при русі штока пневмоциліндра 12 відбувається захоплення виробу. В результаті одночасного обертального 1 UA 108916 U руху, який здійснюється поворотним пневмоциліндром 1, і зворотно-поступального руху, який здійснюється пневмоциліндром 12, відбувається циклічне захоплення і перекручування виробів. Дана конструкція механізму дозволяє суттєво підвищити продуктивність і надійність процесу пакування виробів в перекрутку. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Закруточна головка, що складається з двох протилежно направлених і розміщених на одній осі механізмів, кожен з яких являє собою закріплене на порожнистому валу зубчасте колесо, рух якому передається від шестірні, що розміщена на приводному валу, розміщеного всередині порожнистого вала підпружиненого штока для відкриття двох рухомих захватів, кулачка та штовхача для відкривання захватів і кулачка та штовхача для переміщення штока по горизонталі, яка відрізняється тим, що додатково встановлено два поворотні пневмоциліндри, перший з яких приводить в обертання приводний вал, втулку і встановлені рухомо на втулці сектори із рухомими захватами, а другий пневмоциліндр приводить в зворотно-поступальний рух вхідну ланку механізму, яка здійснює коливання, за допомогою захватів при перекочуванні їх зубчастих секторів по зубчастих доріжках втулки. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 11/00

Мітки: головка, закруточна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108916-zakrutochna-golovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Закруточна головка</a>

Подібні патенти