Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезінфекції при туберкульозі, що включає механічну очистку, дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують як дезінфікуючий препарат "Йодіс" методом зрошування у концентрації 1,0 % водного розчину за експозиції 5 годин і норми витрати 1000 мл/м2.

Текст

Реферат: Спосіб дезінфекції при туберкульозі включає механічну очистку, дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. При цьому використовують як дезінфікуючий препарат "Йодіс" методом зрошування у концентрації 1,0 % водного розчину за 2 експозиції 5 годин і норми витрати 1000 мл/м . UA 108786 U (12) UA 108786 U UA 108786 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, а саме до способу знищення збудника туберкульозу сільськогосподарських тварин на об'єктах ветеринарного нагляду, і може використовуватися у приватних та колективних сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції тваринництва з метою боротьби та профілактики туберкульозу. Відомий спосіб профілактичної дезінфекції [Патент на корисну модель № 99630 UА, МПК A61L2/16. Спосіб профілактичної дезінфекції [Текст] / О.Б. Ведмідь, А.П. Палій, А.П. Палій № u 2015 00686; заявл. 28.01.2015; опубл. 10.06.2015, бюл. № 11] та спосіб аерозольної дезінфекції [Патент на корисну модель № 96618 UA, МПК A61L2/16. Спосіб аерозольної дезінфекції [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій № u 2014 09681; заявл. 04.09.2014; опубл. 10.02.2015, бюл. № 3] об'єктів ветеринарного нагляду. Дані способи є не ефективними при проведенні ветеринарно-санітарних заходів при туберкульозі великої рогатої худоби внаслідок високої стійкості мікобактерій до дії хімічних дезінфікуючих препаратів. В практичних умовах у тваринництві при туберкульозі дезінфекцію рекомендовано проводити відповідно до відомого способу [Патент на корисну модель № 85618 UA, МПК A61L2/00, A61L9/00. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при туберкульозі тварин [Текст] / В.О. Головко, В.А. Кочмарський, А.О. Бондарчук. - № u 2013 06812; заявл. 31.05.2013; опубл. 25.11.2013, бюл. № 22]. Недоліком цього способу є те, що він передбачає застосування хлорного деззасобу, який має подразнюючу дію, є токсичним, містить дорогі речовини і є економічно невигідним. Безпосередньо на виробництві дезінфекцію тваринницьких приміщень і об'єктів ветеринарного нагляду при туберкульозі проводять відповідно до "Методических рекомендаций по дезинфекции при туберкулезе животных" (Затв. методичною комісією УНД1ЕВ 27.02.1987 р.). Це рішення може бути прототипом. Недоліком цього способу є те, що профілактичну та вимушену дезінфекцію проводять із застосуванням суміші їдкого натру і формальдегіду, освітленого розчину хлорного вапна, гіпохлориту кальцію, розчинів феносмоліну, хлорного вапна. Зазначені дезінфектанти мають високу корозійну активність, знебарвлюють оброблювані поверхні, мають неприємний запах та викликають подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, є високотоксичними, не у всіх випадках мають бактерицидні властивості відносно мікобактерій. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб дезінфекції при туберкульозі, що включає механічне очистку тваринницьких приміщень, їх дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції шляхом використання як дезінфікуючого препарату "йодіс", який у своєму складі містить похідні йоду, дезінфектант використовують методом зрошення у концентрації 1,0 % водного розчину за експозиції 5 годин і нормі витрати 1000 мл/м, щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та прототипу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням нового високоефективного дезінфікуючого препарату "Йодіс", який містить похідні йоду, що дозволяє якісно і ефективно провести санітарну обробку об'єктів тваринництва при туберкульозній інфекції, мінімізувати затрати праці та є екологічно чистим й безпечним, дозволяє ефективно інактивувати мікобактерії й прискорити оздоровлення неблагополучних господарств від туберкульозу тварин. Запропонований спосіб виконується таким чином. Перед проведенням дезінфекції виконують механічне очищення об'єктів ветеринарного нагляду від гною, залишків корму, сміття тощо. Очищенню піддають технологічне обладнання від технічного та органічного забруднення. Водою під тиском промивають підлогу, стелю, стіни. Після видалення води з приміщення проводять вологу дезінфекцію препаратом "Йодіс", який містить похідні йоду, методом зрошення у концентрації 1,0 % водного розчину за експозиції 5 2 годин і норми витрати 1000 мл/м . З метою визначення якості проведеної дезінфекції застосовували тест-об'єкти (дерев'яні бруски, керамічна плитка, скло, метал, батис), які контамінували тест-культурою збудника туберкульозу Mycobacterium bovis. Для цього на кожний тест-об'єкт наносили суміш, що містила 3 3 1 см зависі тест-культури М. bovis і 0,5 см стерильної гноївки. Після застосування препарату з тест-об'єктів робили змиви стерильним ізотонічним розчином в чашки Петрі, вміст яких переносили в центрифугальні пробірки і центрифугували при 1500 об./хв. протягом 30 хвилин. Для нейтралізації дії препарату осад в пробірках двічі відмивали стерильним ізотонічним 3 розчином шляхом центрифугування. Отриманий осад ресуспендували в 5 см стерильного ізотонічного розчину і стерильною піпеткою висівали на живильне середовище для культивування мікобактерій. Пробірки з висівами витримували в термостаті за температури 37 °C протягом трьох місяців і через кожні 3-5 діб проводили облік росту посівів. 1 UA 108786 U 5 10 У неблагополучних щодо туберкульозу господарствах вимушену дезінфекцію вважають задовільною, якщо немає росту мікобактерій на поживному середовищі у всіх пробірках. Результати ефективності запропонованого способу представлені у таблиці. З матеріалів таблиці видно, що зі змивів, відібраних після застосування препарату "Йодіс" у 2 концентрації 1,0 % водного розчину за експозиції 5 годин і нормі витрати 1000 мл/м , в жодному випадку росту мікобактерій на поживних середовищах не спостерігали. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб дезінфекції при туберкульозі відповідає сучасним вимогам організації тваринництва, є ефективним, екологічно безпечним, економічним та простим при застосуванні. Використання запропонованого способу підвищить ефективність оздоровчих заходів в неблагополучних сільськогосподарських підприємствах щодо туберкульозу тварин. Таблиця Спосіб дезінфекції при туберкульозі Тест-об'єкти дерево керамічна плитка скло метал батист Режим застосування препарату Ріст мікобактерій до обробки препаратом + + + + + 1,0 %; 5 годин; 2 1000 мл/м після обробки препаратом Примітка: «+» - ріст мікобактерій наявний; «-» - ріст мікобактерій відсутній. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб дезінфекції при туберкульозі, що включає механічну очистку, дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують як дезінфікуючий препарат "Йодіс" методом зрошування у концентрації 1,0 % 2 водного розчину за експозиції 5 годин і норми витрати 1000 мл/м . 20 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16, A61L 9/14

Мітки: туберкульозі, спосіб, дезінфекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108786-sposib-dezinfekci-pri-tuberkulozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезінфекції при туберкульозі</a>

Подібні патенти