Номер патенту: 108662

Опубліковано: 25.07.2016

Автор: Мікульонок Ігор Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Валок валкових машин, що містить порожнисту бочку, цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки, а також рівномірно розташовані по колу вздовж бочки герметичні периферійні канали, заповнені пористим матеріалом, просоченим легкокиплячою рідиною, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки периферійних каналів виконані зі збільшеною поверхнею.

2. Валок за п. 1, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки виконані конічними.

Текст

Реферат: UA 108662 U UA 108662 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для переробки полімерних матеріалів, зокрема до робочих органів валкових машин (вальців і каландрів), і може бути використана в технологічних лініях з виробництва плівкових, листових і рулонних матеріалів з полімерів, пластичних мас і гумових сумішей. Відомий валок валкових машин, що містить порожнисту бочку, а також цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки [Мікульонок І.О. Моделювання обладнання технологічних ліній для перероблення пластмас і гумових сумішей на базі валкових машин: монографія / І.О. Мікульонок. - К.: НТУУ "КГП", 2013. - С. 21, рис. 1.5, а]. Перевага цього валка - відносно проста конструкція, але він має суттєвий недолік - підвищені теплові втрати поблизу кінцевих ділянок бочки валка, а отже й нерівномірне температурне поле на робочій поверхні бочки, що призводить до погіршення властивостей одержуваної продукції. Найбільш близьким за технічною суттю до заявленої корисної моделі є валок валкових машин, що містить порожнисту бочку, цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки, а також рівномірно розташовані по колу вздовж бочки герметичні циліндричні периферійні канали, заповнені пористим матеріалом, просоченим легкокиплячою рідиною [а. с. СРСР № 515642, МПК2 В29В1/08, опубл. 30.05.76]. Порівняно з аналогом, що розглянуто, конструкція цього валка забезпечує більш рівномірне температурне поле на поверхні його бочки, проте основний недолік аналога залишається. Отже підвищені теплові втрати поблизу кінцевих ділянок бочки валка не можуть забезпечити рівномірного температурного поля на робочій поверхні бочки. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення валка валкових машин, у якому нове конструктивне виконання його периферійних каналів забезпечує компенсацію теплових втрат поблизу кінцевих ділянок бочки валка, а отже й рівномірне температурне поле на робочій поверхні бочки, що сприяє одержанню продукції високої якості. Поставлена задача вирішується тим, що у валку валкових машин, що містить порожнисту бочку, цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки, а також рівномірно розташовані по колу вздовж бочки герметичні периферійні канали, заповнені пористим матеріалом, просоченим легкокиплячою рідиною, згідно з корисною моделлю, кінцеві ділянки периферійних каналів виконані зі збільшеною поверхнею. У найприйнятнішому прикладі виконання валка кінцеві ділянки виконані конічними. Під час роботи валка тепловий потік від рідкого теплоносія, що циркулює в порожнині бочки, надходить до герметичних периферійних каналів, заповнених пористим матеріалом, просоченим легкокиплячою рідиною. У результаті цього легкокипляча рідина випаровується біля стінок периферійних каналів з боку порожнини бочки, а утворювана пара транспортується до протилежних стінок периферійних каналів, де вона конденсується, віддаючи при цьому теплоту фазового переходу робочій поверхні бочки. Після цього утворюваний конденсат за рахунок капілярних сил повертається крізь пори пористого матеріалу до нагрітих стінок периферійних каналів, і цикл випаровування й конденсації повторюється. Внаслідок виконання кінцевих ділянок периферійних каналів зі збільшеною поверхнею здійснюється компенсація підвищених теплових втрат поблизу кінцевих ділянок бочки валка, що сприяє вирівнюванню температурного поля на робочій поверхні бочки, а отже й одержанню продукції високої якості. Виконання же кінцевих ділянок периферійних каналів конічними не тільки спрощує виготовлення валка, а й забезпечує рівномірну компенсацію теплових втрат поблизу кінцевих ділянок бочки валка. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - на фіг. 1 - поздовжній розріз валка; - на фіг. 2 - виносний елемент А на фіг. 1, приклад виконання. Валок валкових машин містить порожнисту бочку 1 з робочою поверхнею 2, цапфи 3 і 4 з центральним каналом 5 для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині 6 бочки 1, а також рівномірно розташовані по колу вздовж бочки 1 герметичні периферійні канали 7, заповнені пористим матеріалом, просоченим легкокиплячою рідиною. Кінцеві ділянки 8 периферійних каналів 7 виконані зі збільшеною поверхнею, при цьому кінцеві ділянки 8 можуть бути виконані конічними (фіг. 1) або циліндричними (фіг. 2). Валок працює в такий спосіб. Під час роботи валка тепловий потік від рідкого теплоносія, що циркулює в порожнині 6 бочки 1, надходить до герметичних периферійних каналів 7. Легкокипляча рідина випаровується біля стінок периферійних каналів 7 з боку порожнини 6 бочки 1, а утворювана пара транспортується до протилежних стінок периферійних каналів 7 (з боку робочої поверхні 2 бочки 1), де вона конденсується, віддаючи при цьому теплоту фазового переходу робочій 1 UA 108662 U 5 поверхні 2 бочки 1. Після цього утворюваний конденсат за рахунок капілярних сил повертається крізь пори пористого матеріалу до нагрітих стінок периферійних каналів 7, і цикл випаровування й конденсації повторюється. Внаслідок виконання кінцевих ділянок 8 периферійних каналів 7 зі збільшеною поверхнею здійснюється компенсація підвищених теплових втрат поблизу кінцевих ділянок 8 бочки 1 валка, що сприяє вирівнюванню температурного поля на всій робочій поверхні 2 бочки 1, а отже й одержання продукції високої якості. Пропонована конструкція валка дає змогу підвищити якість одержуваної на валковій машині продукції. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 1. Валок валкових машин, що містить порожнисту бочку, цапфи з центральним каналом для циркуляції рідкого теплоносія в порожнині бочки, а також рівномірно розташовані по колу вздовж бочки герметичні периферійні канали, заповнені пористим матеріалом, просоченим легкокиплячою рідиною, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки периферійних каналів виконані зі збільшеною поверхнею. 2. Валок за п. 1, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки виконані конічними. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B29B 7/62, B29C 43/46

Мітки: машин, валок, валкових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108662-valok-valkovikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Валок валкових машин</a>

Подібні патенти