Спосіб здійснення декомпресії робочих циліндрів ковальських гідравлічних пресів необхідної інтенсивності

Номер патенту: 108570

Опубліковано: 25.07.2016

Автор: Корчак Олена Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб здійснення декомпресії робочих циліндрів ковальських гідравлічних пресів необхідної інтенсивності, що полягає у дроселюванні робочої рідини зливними клапанами, відкриванні наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скиданні тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску, який відрізняється тим, що задаються значення коефіцієнта інтенсивності декомпресії робочих циліндрів, у відповідності до якого визначають час відкриття зливних клапанів та їх конструктивні характеристики, забезпечуючи інтенсивність декомпресії більшу, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу.

Текст

Реферат: UA 108570 U UA 108570 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до обробки матеріалів тиском, і може знайти застосування при створенні та подальшій експлуатації систем декомпресії та низького тиску потужних ковальських гідравлічних пресів. Відомий спосіб визначення величини знеміцнення металу при високотемпературному пластичному деформуванні, згідно з яким використовують в'язко-пружну модель Максвелла та на базі монотонно зростаючої експоненціальної функції визначають напруги в поковці в залежності від швидкості деформації, модуля пружності Юнга та часу релаксації [1]. Відомий також, вибраний як найближчий аналог, спосіб здійснення декомпресії робочих циліндрів гідравлічного пресу шляхом дроселювання робочої рідини зливними клапанами невеликого прохідного перерізу, які встановлюють в головному клапанному розподільнику у приямку преса. Після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення близько 3,0…2,5 МПа відкривають наповнювально-зливні клапани та скидають тиск із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого і способу, що запропонований, є: дроселювання робочої рідини зливними клапанами, відкривання наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скидання тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску. Недоліком цього процесу є неврахування процесу знеміцнення металу поковки при високотемпературному пластичному деформуванні наприкінці робочого ходу під час переключення системи керування на здійснення декомпресії робочих циліндрів від високого тиску. Крім цього має місце низька ефективність спрацювання накопленої пресом під час ходу деформування потенційної енергії робочої рідини, внаслідок чого процес декомпресії затягується, перешкоджаючи переміщенню рухомої поперечини на зворотному ході та збільшуючи час машинного циклу преса. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у підвищенні якості керування приводом потужного ковальського гідравлічного преса за рахунок технічного результату, що полягає у підвищенні ефективності здійснення процесу декомпресії робочих циліндрів після ходу деформування шляхом забезпечення інтенсивності декомпресії більшої, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу. Поставлена задача вирішується тим, що задаються значення коефіцієнта інтенсивності декомпресії робочих циліндрів, у відповідності до якого визначають час відкриття зливних клапанів та їх конструктивні характеристики, забезпечуючи інтенсивність декомпресії більшу, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу. За рахунок забезпечення інтенсивності декомпресії більшої, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу підвищується ефективність здійснення процесу декомпресії робочих циліндрів після ходу деформування. Як результат цього - підвищується якість керування приводом потужного ковальського гідравлічного преса. Запропонований спосіб здійснюють наступним чином. Здійснити декомпресію робочих циліндрів ковальських гідравлічних пресів необхідної інтенсивності можна шляхом дроселювання робочої рідини зливними клапанами, відкривання наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скидання тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску. При цьому задаються значення коефіцієнта інтенсивності декомпресії робочих циліндрів, у відповідності до якого визначають час відкриття зливних клапанів та їх конструктивні характеристики, забезпечуючи інтенсивність декомпресії більшу, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу. Приклад здійснення способу. Здійснити декомпресію робочих циліндрів ковальських гідравлічних пресів необхідної інтенсивності можна наступним чином. 1. Визначають відповідні параметри магістралі "робочий циліндр - зливний клапан наповнювально-зливний бак" на базі креслень розводок трубопроводів за допомогою відповідних теоретичних залежностей. До цих параметрів у тому числі належать: - загальна активна площа робочих циліндрів відповідного ступеня зусиль; - об'єм та тиск у наповнювально-зливному баку; - довжина та розміри поперечного перерізу основного трубопроводу низького тиску; - величини коефіцієнтів місцевих гідравлічних опорів магістралі. 1 UA 108570 U 5 10 15 20 2. У відповідності до показань датчиків переміщення рухомої поперечини та тиску у робочих циліндрах, а також на базі діаграм знеміцнення для різних марок матеріалів визначають величину знеміцнення поковки. 3. Задаються значення коефіцієнта інтенсивності декомпресії робочих циліндрів, у відповідності до якого визначають час відкриття зливних клапанів та їх конструктивні характеристики, забезпечуючи інтенсивність декомпресії більшу, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу. 4. Декомпресію робочих циліндрів здійснюють шляхом дроселювання робочої рідини зливними клапанами. Відсутність гідравлічного удару в магістралі "робочий циліндр - зливний клапан - наповнювально-зливний бак" гарантується дроселюючими властивостями зливних клапанів та їх конструктивними особливостями. При цьому рекомендується досягати значення коефіцієнта а не нижче 0,9. 5. Після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення відкривають наповнювально-зливні клапани та скидають тиск із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску. Наведений приклад підтверджує досягнення технічного результату - а саме: підвищення якості керування приводом потужного ковальського гідравлічного преса та ефективності здійснення процесу прискореної декомпресії робочих циліндрів після ходу деформування. Джерела інформації: 1. Марков О.Е. Установление аналитической связи между напряжениями и скоростями деформаций для моделирования процессов горячего деформирования / О.М. Марков // КШП. ОМД. - М., 2012. - № 7. - С. 32-37. 2. Cold and hot forging: fundamentals and applications / Taylan Altan, Gracious Ngaile, Gangshu Shen. - ASM International, 2004. - 334 p. ISBN 0-87170-805-1. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб здійснення декомпресії робочих циліндрів ковальських гідравлічних пресів необхідної інтенсивності, що полягає у дроселюванні робочої рідини зливними клапанами, відкриванні наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скиданні тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску, який відрізняється тим, що задаються значення коефіцієнта інтенсивності декомпресії робочих циліндрів, у відповідності до якого визначають час відкриття зливних клапанів та їх конструктивні характеристики, забезпечуючи інтенсивність декомпресії більшу, ніж інтенсивність знеміцнення металу поковки після робочого ходу. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 15/00

Мітки: інтенсивності, пресів, здійснення, декомпресії, спосіб, гідравлічних, ковальських, необхідної, робочих, циліндрів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108570-sposib-zdijjsnennya-dekompresi-robochikh-cilindriv-kovalskikh-gidravlichnikh-presiv-neobkhidno-intensivnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб здійснення декомпресії робочих циліндрів ковальських гідравлічних пресів необхідної інтенсивності</a>

Подібні патенти