Валково-черв’ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів

Номер патенту: 108510

Опубліковано: 25.07.2016

Автор: Мікульонок Ігор Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Валково-черв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів, що містить обертовий валок, розташований паралельно йому нерухомий елемент з робочою поверхнею з боку валка та циліндричною порожниною, у якій з можливістю обертання розміщено черв'як, при цьому валок і робоча поверхня нерухомого елемента утворюють валковий проміжок, який за допомогою виконаного в нерухомому елементі каналу сполучено з порожниною нерухомого елемента, який відрізняється тим, що робочу поверхню нерухомого елемента виконано плоскою або увігнутою в бік валка.

2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що нерухомий елемент встановлено з можливістю повороту відносно валка й фіксації в потрібному положенні.

Текст

Реферат: Валково-черв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів містить обертовий валок, розташований паралельно йому нерухомий елемент з робочою поверхнею з боку валка та циліндричною порожниною, у якій з можливістю обертання розміщено черв'як, при цьому валок і робоча поверхня нерухомого елемента утворюють валковий проміжок, який за допомогою виконаного в нерухомому елементі каналу сполучено з порожниною нерухомого елемента. Робочу поверхню нерухомого елемента виконано плоскою або увігнутою в бік валка. UA 108510 U (54) ВАЛКОВО-ЧЕРВ'ЯЧНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ UA 108510 U UA 108510 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пропонована корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до робочих органів валкового та екструзійного обладнання, і може бути використана в технологічних лініях з утилізації вторинної полімерної сировини. Відомий валково-черв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів, що містить два зустрічно обертових паралельних валки, при цьому з краю одного з валків виконано радіальні канали для сполучення з центральною порожниною, у якій з можливістю незалежного обертання розміщено черв'як [пат. РФ № 2187361 С2, МПК В01J 2/22, опубл. 20.08.2002]. Цей агрегат дає змогу безперервно переробляти вторинні полімерні матеріали у два етапи, на першому з яких матеріал вальцюється, а на другому його розплав крізь радіальні канали надходить у центральну порожнину одного з валків, де розміщено черв'як, за допомогою якого далі екструдується. Недоліки цього агрегату - пульсації розплаву на вході в черв'ячну секцію агрегату, а отже одержання екструдованої продукції невисокої якості. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є валковочерв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів, що містить обертовий валок, розташований паралельно йому нерухомий елемент у вигляді нерухомого валка з циліндричною порожниною, у якій з можливістю обертання розміщено черв'як, при цьому валок і робоча поверхня нерухомого елемента утворюють валковий проміжок, який за допомогою виконаного в нерухомому елементі каналу сполучено з порожниною нерухомого елемента [пат. РФ № 2417881 С2, МПК В29В 7/64, опубл. 10.05.2011]. На відміну від аналога, що розглянуто, конструкція цього валка забезпечує рівномірне живлення розплаву на вході в черв'ячну секцію агрегату. Проте цей агрегат має високу матеріалоємність (внаслідок використання нерухомого валка, більша частина робочої поверхні якого не бере участі в процесі перероблення), а також відсутність можливості регулювання геометрії валкового проміжку, що звужує технологічні можливості агрегату. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити валково-черв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів, у якому нове виконання його нерухомого елемента забезпечує зменшення матеріалоємності, а також можливість регулювання геометрії валкового проміжку, що розширює технологічні можливості агрегату. Поставлена задача вирішується тим, що у валково-черв'ячному агрегаті для перероблення полімерних матеріалів, що містить обертовий валок, розташований паралельно ньому нерухомий елемент з робочою поверхнею з боку валка та циліндричною порожниною, у якій з можливістю обертання розміщено черв'як, при цьому валок і робоча поверхня нерухомого елемента утворюють валковий проміжок, який за допомогою виконаного в нерухомому елементі каналу сполучено з порожниною нерухомого елемента, згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що робочу поверхню нерухомого елемента виконано плоскою або увігнутою в бік валка. У найприйнятнішому прикладі виконання агрегату нерухомий елемент встановлено з можливістю повороту відносно валка й фіксації в потрібному положенні. Виконання робочої поверхні нерухомого елемента плоскою або увігнутою в бік валка, а не у вигляді цілого валка, як у найближчому аналогу, істотно зменшує матеріалоємність агрегату в цілому. Крім того, таке виконання робочої поверхні нерухомого елемента збільшує довжину валкового проміжку, а отже й інтенсифікує процес перероблення. Встановлення ж нерухомого елемента з можливістю повороту відносно валка й фіксації в потрібному положенні забезпечує можливість регулювання геометрії валкового проміжку (передусім "кут захоплення" перероблюваного матеріалу), що розширює технологічні можливості агрегату. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - на Фіг. 1 - поперечний розріз агрегату по осі каналу нерухомого елемента. - на Фіг. 2 - поздовжній розріз агрегату. Валково-черв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів містить обертовий валок 1, розташований паралельно ньому нерухомий елемент 2 з плоскою або увігнутою в бік валка 1 робочою поверхнею 3 та циліндричною порожниною 4, у якій з можливістю обертання розміщено черв'як 5, при цьому валок 1 і робоча поверхня 3 нерухомого елемента 2 утворюють валковий проміжок 6, який за допомогою виконаного в нерухомому елементі 2 каналу 7 сполучено з порожниною 4 нерухомого елемента 2 (Фіг. 1, 2). При цьому нерухомий елемент 2 може бути встановлено з можливістю повороту відносно валка 1 і фіксації в потрібному положенні (у цьому випадку змінюється кут  валкового проміжку 6). Валково-черв'ячний агрегат працює в такий спосіб. Вихідна полімерна сировина завантажується у валковий проміжок 6, утворений валком 1 і нерухомим елементом 2, з краю валка, протилежного каналу 7 нерухомого елемента 2. Під час обертання валка 1 матеріал багаторазово деформується у валковому проміжку 6 і поступово 1 UA 108510 U 5 надходить у канал 7, з якого потрапляє в порожнину 4 нерухомого елемента 2, де захоплюється черв'яком 5 і далі екструдується у вигляді певної продукції. У разі зміни матеріалу, що підлягає переробленню, змінюють режим роботи агрегату, для чого можна повернути нерухомий елемент відносно валка й зафіксувати його в потрібному положенні. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Валково-черв'ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів, що містить обертовий валок, розташований паралельно йому нерухомий елемент з робочою поверхнею з боку валка та циліндричною порожниною, у якій з можливістю обертання розміщено черв'як, при цьому валок і робоча поверхня нерухомого елемента утворюють валковий проміжок, який за допомогою виконаного в нерухомому елементі каналу сполучено з порожниною нерухомого елемента, який відрізняється тим, що робочу поверхню нерухомого елемента виконано плоскою або увігнутою в бік валка. 2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що нерухомий елемент встановлено з можливістю повороту відносно валка й фіксації в потрібному положенні. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/38, B29B 17/00, B29B 7/54

Мітки: матеріалів, валково-черв'ячний, полімерних, перероблення, агрегат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108510-valkovo-chervyachnijj-agregat-dlya-pereroblennya-polimernikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Валково-черв’ячний агрегат для перероблення полімерних матеріалів</a>

Подібні патенти