Пристрій для приготування цитологічного препарату фіксованого розміру з пухкої тканини

Номер патенту: 108507

Опубліковано: 25.07.2016

Автори: Лобченко Віктор Олексійович, Лобченко Світлана Федорівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для приготування цитологічного препарату фіксованого розміру з пухкої тканини, у складі предметного скла з заглибленням і покривного скла, який відрізняється тим, що предметне скло має заглиблення прямокутної форми з горизонтальною площиною, яка знаходиться нижче площини поверхні предметного скла.

Текст

Реферат: Пристрій для приготування цитологічного препарату фіксованого розміру з пухкої тканини, у складі предметного скла з заглибленням і покривного скла, причому предметне скло має заглиблення прямокутної форми з горизонтальною площиною, яка знаходиться нижче площини поверхні предметного скла. UA 108507 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЦИТОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ ФІКСОВАНОГО РОЗМІРУ З ПУХКОЇ ТКАНИНИ UA 108507 U UA 108507 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до ветеринарної медицини та цитології й може бути застосована для приготування цитологічних препаратів із пухкої тканини. Відомим пристроєм для приготування препаратів є предметне та покривне скло [1]. Препарат готують на предметному склі розташовуючи його у краплині рідини. Потім накладають покривне скло, що спричинює розплющування краплини та зразка тканини, що перебуває у ній. Для аналогу характерна відсутність можливості регулювання та визначення ступеня розплющування досліджуваного зразка, Товщина одержаного препарату залежить від величини досліджуваного зразка тканини та його щільності й може спонтанно самостійно змінюватися у процесі дослідження. Іншим аналогом є конструкція, яка містить окрім предметного та покривного скельця проміжні елементи, що забезпечують певний фіксований проміжок між скельцями в якому перебуває досліджуваний зразок. Відомо застосування з цією метою опор з густих мастильних речовин (наприклад, вазеліну), що розміщуються в чотирьох кутах покривного скельця [2], або відрізків скляних капілярів, які розміщують на предметному склі перед накладанням покривного скла для його підтримки [3]. Ці аналоги характеризуються тим, що проміжок між предметним та покривним склом, що утворюється при їх застосуванні, є стабільним тільки для конкретного препарату, але не має постійного стабільного визначеного розміру для інших препаратів, виготовлених цим способом і не забезпечує отримання серії препаратів однакового розміру. Недоліком цих аналогів є неможливість одержання препаратів однакової товщини. Ще одним технічним рішенням є лічильна камера для підрахунку кількості клітин в певному об'ємі рідини. Вона складається з товстого предметного скла, що має відокремлену підвищену площину з вигравіруваною сіткою для досліджуваного зразка, з обох боків якої знаходяться опорні майданчики для розташування покривного скла. Підготовлена лічильна камера з закріпленим покривним скельцем утворює камеру для досліджуваного зразка, яка характеризується визначеною відстанню між поверхнею площини для зразка та покривним скельцем [4]. Недоліком цього аналогу є те, що через значну товщину предметного скла та нанесену сітку для лічби помітно погіршуються можливості мікроскопічного дослідження препаратів. В існуючому виді лічильна камера не може бути застосована для приготування та дослідження цитологічних препаратів фіксованого розміру. Найбільш близьким технічним рішенням є предметне скло з лункою [5], що являє собою вишліфувану заглибину в центральній частині предметного скла, над якою може розміщуватися покривне скло. Недоліком найближчого аналогу є те, що ця заглибина має сферичну форму, внаслідок чого препарат із пухкої тканини матиме малопридатну форму для мікроскопічного дослідження. Задачею корисної моделі, що пропонується, є пристрій для приготування цитологічного препарату, який дозволяє готувати препарат визначеної товщини на всьому його перерізі. Задачу вирішують шляхом використання в центральній частині предметного скла заглиблення у формі прямокутної площини. Пристрій (креслення) являє собою предметне скло (1) з заглибленням (2), де розміщується зразок тканини (3), який притискається покривним скельцем (4). Пристрій що пропонується, дає змогу приготувати препарат з пухкої тканини. Щоб приготувати препарат, досліджуваний зразок (наприклад, ооцит-кумулюсний комплекс) разом з краплиною ізотонічного середовища переносять у центр заглиблення на предметному склі. Потім накладають покривне скло так, щоб обидва його краї повністю спиралися на площину предметного скла біля країв заглиблення, спочатку з одного краю, а потім і з іншого так, щоб не утворилося бульбашок. У результаті буде одержаний препарат визначеної товщини. Ця товщина визначатиметься різницею між товщиною самого предметного скла та товщиною його у місці заглиблення. Такі скельця з заглибленням можуть мати різну наперед задану товщину препарату, яку вони формують і обираються дослідником у залежності від конкретних потреб. Так, наприклад, для приготування препаратів ооцит-кумулюсних комплексів доцільно мати предметні стекла з заглибленням від 50 мкм до 150 мкм. Після приготування препарату його переносять для дослідження під світловим мікроскопом. Технічним результатом є пристрій для приготування цитологічних препаратів запропонований уперше, який дозволяє готувати цитологічний препарат фіксованого розміру з пухкої тканини для дослідження шляхом накладання покривного скла. 1 UA 108507 U 5 10 Джерела інформації: 1. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования. Москва: Медицина. - 1968. - 2-е изд. Испр. и доп. 468 с. 2. Sugiyama М. Biol. Bull Wood's Hole, 1953. - 104. - P. 210-223. 3. Bedford J.M. Techniques and criteria used in the study of fertilization // Methods in mammalian embryology. - San Francisco: Freeman and company, 1971. - P. 37-63. 4. Золотницкая Р.П. Методы гематологических исследований. Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / Под ред. В.В. Меньшикова. - М.: Медицина. 1987. С. 106148. 5. Конки Д., Эрба Э., Фрешни Р., Гриффите Б., Хэй Р., Ласнитски И., Маурер Г., Мораска Л., Вилсон Э. Культура животных клеток. Методы.: Пер. С англ. / Под ред. Р. Фрешни.-М.: Мир, 1989. - 333 с. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Пристрій для приготування цитологічного препарату фіксованого розміру з пухкої тканини, у складі предметного скла з заглибленням і покривного скла, який відрізняється тим, що предметне скло має заглиблення прямокутної форми з горизонтальною площиною, яка знаходиться нижче площини поверхні предметного скла. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12M 3/00

Мітки: пристрій, пухкої, тканини, приготування, цитологічного, розміру, фіксованого, препарату

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108507-pristrijj-dlya-prigotuvannya-citologichnogo-preparatu-fiksovanogo-rozmiru-z-pukhko-tkanini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для приготування цитологічного препарату фіксованого розміру з пухкої тканини</a>

Подібні патенти