Піротехнічний склад для штучного опадоутворення

Номер патенту: 108420

Опубліковано: 11.07.2016

Автори: Калугін Володимир Дмитрович, Кустов Максим Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Піротехнічний склад для штучного опадоутворення, який складається з порошку магнію чи його сплавів як пального, нітратів лужних металів як окисника та мочевини, який відрізняється тим, що додатково містить дрібнодисперсні натрійні чи калійні луги та целюлозу при наступному співвідношенні, мас. %:

порошок магнію чи його сплавів                      14-19,8

нітрати лужних металів                                        25-30

мочевина                                                                  0,2-1

целюлоза                                                                  5-10

натрійні чи калійні луги (NaOH, KОН)               40-60.

Текст

Реферат: Піротехнічний склад для штучного опадоутворення складається з порошку магнію чи його сплавів як пального, нітратів лужних металів як окисника та мочевини. Додатково містить дрібнодисперсні натрійні чи калійні луги та целюлозу. UA 108420 U (54) ПІРОТЕХНІЧНИЙ СКЛАД ДЛЯ ШТУЧНОГО ОПАДОУТВОРЕННЯ UA 108420 U UA 108420 U 55 Корисна модель належить до галузі метеорологія, в якій актуальна проблема активного впливу на метеорологічні процеси, а саме - для впливу на хмари різної природи. Склад призначено для ініціювання опадів над зоною великих природних та техногенних пожеж з метою осадження та нейтралізації утворених кислотних забруднень. Відомі способи штучного викликання опадів, зміни та управління погодою [1, 2, 3]. У основі цих методів лежить засів хмар льодоутворюючими реагентами. Спосіб зміни погоди [1] в локальних зонах приземної атмосфері і включає створення конвективних хмар потоком негативних іонів, а низхідний потік повітря формують введенням в атмосферу потоку позитивних іонів під час проходження конвективної хмари над заданою територією. Недоліком способу є обмеженість застосування внаслідок його некомунікабельності через прив'язку до місцевості. Спосіб керування погодою [2] відрізняється тим, що льодоутворюючий реагент вводять аерозольним генератором, розташованим на літаку в період розвитку конвективної хмарності у проміжки між сформованими хмарами для запобігання випадання опадів. Недоліком цього способу є спрямованість його лише на запобігання випадання опадів. Піротехнічний склад для штучного опадоутворення [3] включає в себе магній як пальне, нітрати лужних металів як окисник та галогенід металу при молярному співвідношенні пального к окиснику 1,5:1-3,5:1. Недоліком цього складу є неможливість його використання в широкому діапазоні температур. Найбільш близьким до запропонованого та вибраним за прототип, є піротехнічний склад для викликання опадів, який складається з порошку магнію чи його сплавів, як окисника - нітратів лужних металів, та мочевини, при молярному співвідношенні пального та окисника 2,7:1-5,3:1 [4]. Недоліком цього складу є утворення кислотних опадів при його застосуванні над зоною великих природних та техногенних пожеж. В основу корисної моделі поставлена задача створення хімічного складу для штучного ініціювання опадів над зоною великих природних і техногенних пожеж для осадження шкідливих продуктів горіння і атмосфери з можливістю нейтралізації кислотних атмосферних утворень. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що піротехнічний склад для штучного опадоутворення, до якого входять порошок магнію чи його сплавів як пальне, нітрати лужних металів як окисник та мочевина, додатково додаються дрібнодисперсні натрійні чи калійні луги та целюлоза при наступному співвідношенні, мас. %: порошок магнію чи його сплавів 14-19,8 нітрати лужних металів 25-30 мочевина 0,2-1 целюлоза 5-10 натрійні чи калійні луги (NaOH, KОН) 40-60. Дрібнодисперсні натрійні та калійні луги (NaOH, KOH) з концентрацією до 60 % масових не приймають участі в реакції горінню порошку магнію чи його сплавів у середовище нітратів лужних металів в процесі горіння пірозаряду дисперсні луги розпилюються та, контактуючи з кислотними атмосферними утвореннями, нейтралізують їх за реакціями (1-4), у результаті перебігу яких значно збільшується кількість конденсованої у атмосфері води над зоною пожежі. H2SO4+2NaOH → Na2SO4+2H2O, (1) H2SO4+2KOH → K2SO4+2H2O, (2) HNO3+NaOH → NaNO3+H2O, (3) HNO3+KOH → KNO3+H2O. (4) Додавання до 10 % масових целюлози не погіршує інтенсивність горіння пірозаряду, але призводить до значного збільшення вмісту КОМ у продуктах горіння за схемою: Mg+KNO3 + (-С6Н10О5-)n → MgO + СО2 ↑ +КОН + NО ↑. (5) Утворення при горінні піротехнічної суміші калійних луг додатково збільшує інтенсивність нейтралізації кислотних атмосферних утворень. Використання запропонованого складу для штучного опадоутворення дозволяє ініціювати опади над зоною великих природних та техногенних пожеж, що призводить до осадження із атмосфери шкідливих продуктів горіння та запобігає утворенню кислотних опадів шляхом нейтралізації кислотних атмосферних утворень. 60 Джерела інформації:. 1. Пат. № 2 115 296, Российская Федерация, Е01Н13/00, A01G15/00 Способ изменения погоды в локальных зонах приземной атмосферы Пестов Д.A. (RU); патентообладатель Пестов Д.A. (RU) - № 97110297/13: заявл. 25.06.1997; опубл. 20.07.1998. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 UA 108420 U 5 10 2. Пат. № 2 075 284, Российская Федерация, A01G15/00 Способ управления погодой / Пряхин П.Н. (RU), Козлов В.Н. (RU), Окунев С.М. (RU), Фомин В.А. (RU), Лихачев А.В. (RU): патентообладатель Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (RU) - № 94004562/23; заявл. 08.02.1994; опубл. 20.03.1997. 3. Patent. № 3 630 950, US, A01G15/00 Combustible compositions for generating aerosols particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process / Papee Henry M (Italy), Montefinale Alberto С (Italy), Petriconi Gianna L (Italy), Zawidzki Tadeusz W (Canada). № 777581; filed. 21.11.1968; data of patent. 28.12.1971. 4. Пат. № 2 090 548, Российская Федерация, C06D3/00, C06B31/02, A01G15/00 Пиротехнический состав для вызывания осадков / Козлов В.Н. (RU), Лихачев А.В. (RU), Окунев С.М. (RU), Фомин В.А. (RU); патентообладатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток Лтд." (RU) - № 94004563/23; заявл. 08.02.1994; опубл. 20.09.1997. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Піротехнічний склад для штучного опадоутворення, який складається з порошку магнію чи його сплавів як пального, нітратів лужних металів як окисника та мочевини, який відрізняється тим, що додатково містить дрібнодисперсні натрійні чи калійні луги та целюлозу при наступному співвідношенні, мас. %: порошок магнію чи його сплавів 14-19,8 нітрати лужних металів 25-30 мочевина 0,2-1 целюлоза 5-10 натрійні чи калійні луги (NaOH, KОН) 40-60. 25 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 15/00, C06B 31/02

Мітки: піротехнічний, опадоутворення, склад, штучного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108420-pirotekhnichnijj-sklad-dlya-shtuchnogo-opadoutvorennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Піротехнічний склад для штучного опадоутворення</a>

Подібні патенти