Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, що включає навчання навиків індивідуальної гігієни ротової порожнини, проведення санації та професійної гігієни ротової порожнини, який відрізняється тим, що комплекс лікарських препаратів послідовно застосовують за наступною схемою: на першому етапі призначають пробіотик "Біфіформ" протягом 14 днів (по 1 капсулі два рази на день), на другому етапі призначають прийом вітамінно-біоелементного комплексу "Вітрум Юніор" по 1 таблетці 1 раз на добу впродовж одного місяця та імуностимулятора "Есберітокс" по 2 таблетки 3 рази на день протягом 14 днів, додатково, для гігієнічного догляду за ротовою порожниною використовують зубні пасти з амінофторидами та здійснюють глибоке фторування емалі "Емаль-герметизуючим ліквідом", курс профілактики повторюють два рази на рік, восени та навесні, протягом двох років.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей включає навчання навиків індивідуальної гігієни ротової порожнини, проведення санації та професійної гігієни ротової порожнини. Лікарські препарати послідовно застосовують за наступною схемою: на першому етапі призначають пробіотик "Біфіформ" протягом 14 днів (по 1 капсулі два рази на день), на другому етапі призначають прийом вітамінно-біоелементного комплексу "Вітрум Юніор" по 1 таблетці 1 раз на добу впродовж одного місяця та імуностимулятора "Есберітокс" по 2 таблетки 3 рази на день протягом 14 днів. Додатково використовують зубні пасти з амінофторидами та здійснюють глибоке фторування емалі "Емаль-герметизуючим ліквідом". Курс профілактики повторюють два рази на рік, восени та навесні, протягом двох років. UA 108253 U (12) UA 108253 U UA 108253 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до стоматології, і призначена для профілактики карієсу постійних зубів у дітей. Профілактика карієсу зубів є важливим аспектом збереження стоматологічного здоров'я дітей та залишається актуальною проблемою дитячої стоматології [Кузьмина Э.М. Профилактика кариеса зубов как важнейший аспект сохранения стоматологического здоровья детей / Э.М. Кузьмина, И.И. Лысенкова // Российский педиатрический журнал. - 2006. - № 6. - С. 58-60.]. Науковими дослідженнями встановлено, що клімато-географічні та геохімічні властивості регіону здатні впливати на рівень стоматологічної захворюваності дитячого населення шляхом зниження функціональних можливостей організму і, насамперед, його регуляторних систем, рівень напруги яких відображає ступінь адаптації організму до умов довкілля [Казакова Р.В. Наукове обґрунтування регіональної програми профілактики стоматологічних захворювань у дітей Прикарпаття: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня дра мед. наук: спец. 14.01.21 "Стоматологія" / Р.В. Казакова, 1996. - 35 с]. Тому залишаються актуальними пошук та розробка ефективних заходів профілактики карієсу зубів у дітей, що спрямовані на регуляцію неспецифічної резистентності організму та підвищення його опірності до несприятливих умов зовнішнього середовища. Найближчим аналогом (прототипом) корисної моделі, що заявляється, є спосіб профілактики та лікування карієсу зубів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з різним станом здоров'я, який включає на початкових етапах збір та аналіз інформації щодо загальносоматичного стану дитини у кожному конкретному випадку, включаючи стан шлунковокишкового тракту, опорно-рухового апарату і органів дихання, проведення корекції системного імунітету індивідуально підібраним імунотропним препаратом, вакцинацію імудоном [Пат. 47635 UA, МПК А61К 38/00. Спосіб планування профілактики та лікування карієсу зубів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з різним станом здоров'я / Мурланова Т.П. (UA). №u200911803; заявл. 16.05.2000; опубл. 20.02.2001]. Однак даний спосіб профілактики карієсу зубів потребує значних затрат часу на проведення клінічних та лабораторних методів обстеження. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити ефективність профілактики карієсу зубів у дітей, що проживають в несприятливих клімато-географічних умовах шляхом обґрунтування та розробки лікувально-профілактичного комплексу. Поставлена задача корисної моделі вирішується тим, що спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, що проживають в різних клімато-географічних зонах, включає навчання професійної гігієни і санації ротової порожнини та поетапне застосування комплексу лікарських препаратів за наступною схемою: на першому етапі призначають пробіотик „Біфіформ" по 1 капсулі 2 рази на день всередину, протягом 14 днів. На другому етапі призначають прийом вітаміннобіоелементного комплексу "Вітрум Юніор" по 1 таблетці 1 раз на добу (таблетку повільно розсмоктувати в ротовій порожнині) впродовж одного місяця та імуностимулятора "Есберітокс" по 2 таблетки 3 рази на день протягом 14 днів. Додатково, для гігієнічного догляду за ротовою порожниною використовують зубні пасти з амінофторидами ("LACALUT teens 8+") та здійснюють глибоке фторування емалі „Емаль-герметизуючим ліквідом" ("Humanchemie GmbH, Germany"). Курс профілактики повторюють два рази на рік, восени та навесні, протягом двох років. Причинно-наслідкові зв'язки. 1. Пробіотик "Біфіформ" (виробництво "Ферросан А/С", Данія; номер реєстраційного посвідчення: UA/8787/01/01). 1 капсула препарату містить біфідобактерії (Bifidobacterium longum) - 107 живих мікроорганізмів близько 10,75 мг; ентерококи (Enterococcus faecium) - 107 живих мікроорганізмів близько 17,2 мг. Прийом пробіотика на першому етапі дозволяє посилювати активність ланок клітинного імунітету, попереджує порушення мікробіоценозу кишечника та створює оптимальні умови для засвоєння вітамінно-біоелементного комплексу на наступному етапі. 2. Вітамінно-біоелементний комплекс "Вітрум Юніор" (виробництво "Юніфарм, Інк.", США; номер реєстраційного посвідчення: UA/3282/01/01). 1 таблетка для жування містить вітаміну А 1,72 мг (5000 МО), вітаміну Е 30 мг (30 МО), вітаміну D3 10 мкг (400 МО), вітаміну С 300 мг, вітаміну В1 1,5 мг, вітаміну В2 1,7 мг, вітаміну В6 2 мг, вітаміну В12 6 мкг, фолієвої кислоти 400 мкг, нікотинаміду 20 мг, пантотенової кислоти 10 мг, біотину 45 мкг, вітаміну К1 10 мкг, кальцію 160 мг, фосфору 50 мг, магнію 40 мг, заліза 18 мг, міді 2 мг, цинку 15 мг, марганцю 1 мг, йоду 150 мкг, молібдену 20 мкг, хрому 20 мкг. Слід зазначити, що вказаний препарат містить добову потребу в йоді, що особливо актуально в регіонах із природним дефіцитом цього мікроелементу та здатний оптимізувати процеси мінералізації твердих тканини зубів. 1 UA 108253 U 5 10 15 20 Прийом імуностимулятора "Есберітокс" (виробництво "Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ", Німеччина; номер реєстраційного посвідчення: UA/11978/01/01) 1 таблетка якого містить 3,2 мг сухого екстракту (4-9:1) із суміші сировини: кореневищ баптизії красильної; кореня ехінацеї пурпурової; кореня ехінацеї паліди; молодих пагонів та листя туї, веде до корекції процесів неспецифічного імунітету ротової порожнини. Приклад конкретного використання способу. Визначення ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів було проведено серед 61 дитини віком 12 років, що проживали в рівнинній клімато-географічній зоні ІваноФранківської області. Діти були розділені на 2 групи: основна чисельністю 30 чоловік та контрольна, яка налічувала 31 дитину. Усім дітям проводилося визначення стоматологічного статусу за методикою ВООЗ, а також біофізичні, біохімічні, імунологічні та морфологічні дослідження ротової рідини. Дітям основної групи здійснювалися лікувально-профілактичні заходи вищеописаним способом, дітям контрольної групи проводили навчання правил індивідуальної гігієни, професійну гігієну та санацію ротової порожнини. Ефективність запропонованого способу профілактики була оцінена через 24 місяці після початку її впровадження. Приріст інтенсивності карієсу постійних зубів в основній групі склав 0,91 каріозного зуба та виявився нижчим за аналогічний показник дітей контрольної групи - 1,61 каріозного зуба. Редукція карієсу зубів у дітей основної групи при цьому становила 43,48 %. На підставі здійснених досліджень встановлено високий карієспрофілактичний ефект запропонованого способу профілактики карієсу зубів у дітей, що підтверджено показниками приросту інтенсивності та редукції карієсу зубів протягом 2 років спостережень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, що включає навчання навиків індивідуальної гігієни ротової порожнини, проведення санації та професійної гігієни ротової порожнини, який відрізняється тим, що комплекс лікарських препаратів послідовно застосовують за наступною схемою: на першому етапі призначають пробіотик "Біфіформ" протягом 14 днів (по 1 капсулі два рази на день), на другому етапі призначають прийом вітамінно-біоелементного комплексу "Вітрум Юніор" по 1 таблетці 1 раз на добу впродовж одного місяця та імуностимулятора "Есберітокс" по 2 таблетки 3 рази на день протягом 14 днів, додатково, для гігієнічного догляду за ротовою порожниною використовують зубні пасти з амінофторидами та здійснюють глибоке фторування емалі "Емаль-герметизуючим ліквідом", курс профілактики повторюють два рази на рік, восени та навесні, протягом двох років. 35 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61Q 11/00, A61K 6/00

Мітки: карієсу, профілактики, дітей, зубів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108253-sposib-profilaktiki-kariehsu-zubiv-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей</a>

Подібні патенти