Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб тривалого зберігання складного технічного об'єкта, при якому складний технічний об'єкт розміщують в індивідуальному упакуванні, яке герметизують, який відрізняється тим, що додатково вводять до складного технічного об'єкта пристрої для контролю ступеня розрідженості повітря, герметизують індивідуальне упакування з розміщеним в ньому складним технічним об'єктом, після герметизації здійснюють відкачку повітря з герметичного упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, здійснюють автоматичний контроль ступеню розрідженості повітря всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, і в результаті контролю параметрів розрідженості повітря визначають відхилення поточних значень ступеню розрідженості повітря від заданих значень всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, та у випадку наявності відхилення поточних значень ступеню розрідженості повітря від заданих значень приводять параметри розрідженого повітряного мікроклімату всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта у норму шляхом включення або відключення устаткування для розрідження повітря.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що контроль параметрів розрідженого повітряного мікроклімату здійснюють безперервно.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб тривалого зберігання складного технічного об'єкта, при якому складний технічний об'єкт розміщують в індивідуальному упакуванні, яке герметизують. Додатково вводять до складного технічного об'єкту пристрої для контролю ступеня розрідженості повітря, герметизують індивідуальне упакування з розміщеним в ньому складним технічним об'єктом. Після герметизації здійснюють відкачку повітря з герметичного упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, здійснюють автоматичний контроль ступеню розрідженості повітря всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, і в результаті контролю параметрів розрідженості повітря визначають відхилення поточних значень ступеню розрідженості повітря від заданих значень всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, та у випадку наявності відхилення поточних значень ступеню розрідженості повітря від заданих значень приводять параметри розрідженого повітряного мікроклімату всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта у норму шляхом включення або відключення устаткування для розрідження повітря. UA 108216 U (54) СПОСІБ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТА UA 108216 U UA 108216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі техніки, зокрема до способів забезпечення сприятливих умов для зберігання техніки, а саме до способів формування мікроклімату для тривалого зберігання складних технічних об'єктів. Спосіб може використовуватися для тривалого зберігання складних електронних, оптичних, інерціальних та інших технічних систем у разі їх невикористання за безпосереднім призначенням (наприклад, між пробігами, польотами, виходами у море). Спосіб забезпечує контроль і підтримку необхідного рівня розрідженості повітря в замкнутому об'ємі для створення мікроклімату. Найбільш близьким технічним рішенням, як за суттю, так і за задачею, що вирішується, яке вибране за найближчий аналог (прототип), є спосіб тривалого зберігання складного технічного об'єкта, який полягає в герметизації об'єкта зберігання, за рахунок чого формується мікроклімат [1]. Недоліком способу, який вибрано за найближчий аналог (прототип), є залежність при формуванні мікроклімату від температури зовнішнього середовища температура повітря всередині герметичного складного технічного об'єкта при тривалому зберіганні залежить від температури ззовні, тому при ризькому зниженні температури до рівня точки роси всередині об'єкта, що зберігається, створюється конденсат. Крім того, майже неможливо добитися істотної герметизації об'єктів тривалого зберігання способом, який вибрано за найближчий аналог (прототип), а також відсутній зворотний зв'язок про стан мікроклімату, який формується всередині герметичного упакування та складного технічного об'єкта, а також немає можливості оперативно корегувати параметри мікроклімату в реальному масштабі часу. Крім того, істотним недоліком способу, що вибрано за найближчий аналог (прототип), є те, що бактеріям та мікроскопічним грибам, які є всередині складного технічного об'єкта на етапі безпосередньої експлуатації, створюються майже комфортні умови для їх розвитку та життєдіяльності. Внаслідок цього біологічні фактори здійснюють деструктивний вплив на металеві та полімерні елементи складного технічного об'єкта. В основу корисної моделі поставлена задача шляхом усунення недоліків прототипу, забезпечити підвищення ефективності зберігання складного технічного об'єкта, скорочення трудомісткості робіт щодо виключення впливу деструктивних факторів на складний технічний об'єкт. Поставлена задача вирішується тим, що у способі тривалого зберігання складного технічного об'єкта, при якому складний технічний об'єкт розміщують в індивідуальному упакуванні, до складного технічного об'єкта вводять пристрої для контролю ступеня розрідженості повітря, герметизують індивідуальне упакування з розміщеним в ньому складним технічним об'єктом, після герметизації здійснюють відкачку повітря з герметичного упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, здійснюють автоматичний контроль ступеню розрідженості повітря всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта. В результаті контролю визначається відхилення параметрів розрідженого повітря від заданих значень всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта. При наявності відхилення параметрів розрідженого повітря від заданих значень здійснюється приведення в норму шляхом відключення або включення устаткування для створення розрідженого повітря. Таким чином, спосіб тривалого зберігання складного технічного об'єкта, що заявляється, відповідає критерію корисної моделі "новизна". Спосіб тривалого зберігання складного технічного об'єкта здійснюється таким чином. Складний технічний об'єкт для тривалого зберігання розміщують в упакування, що вироблене з повітрянепроникного матеріалу, яке оснащене, наприклад, перехідним пристроєм, що дозволяє підключати ззовні повітропроводи, а також електричне устаткування. Всередині об'єкта, що зберігається, розміщаються пристрої для контролю ступеня розрідженості повітря, які призначені для спостереження та для передачі даних про значення розрідження повітря всередині об'єкта, що зберігається. Після того як об'єкт, що зберігається, поміщений в упакування, воно герметизується у такий спосіб, щоб оболонка упакування створила суцільний повітрянепроникний контур. Потім до герметичного індивідуального упакування, наприклад, через перехідний пристрій, підключають повітропровід, по якому устаткуванням для розрідженості повітря, наприклад, вакуумним насосом, здійснюється відкачки повітря з герметичного упакування та розташованого в ньому складного технічного об'єкта, що зберігається, і таким чином всередині об'єкта формується мікроклімат з розрідженим повітрям. При досягненні необхідного (заданого) значення розрідженості повітря дані про це з обладнання контролю ступеню розрідженості поступають на устаткування для відкачки повітря та відбувається вимикання устаткування для створення розрідженого повітря. 1 UA 108216 U 5 10 15 Дані про значення розрідженості повітря всередині складного технічного об'єкта безупинно надходять на апаратуру оцінки рівня розрідження повітря, де відбувається порівняння поточних значень із заданими. При перевищенні розрідженості повітря всередині складного технічного об'єкта граничних значень сигнал про це надходить до устаткування для формування розрідження повітря для включення. Після того, як значення розрідженості повітря всередині складного технічного об'єкта досягає необхідних значень, устаткування для формування розрідження повітря вимикається. Підвищення ефективності застосування способу тривалого зберігання складного технічного об'єкта, що заявляється, у порівнянні з прототипом досягається тим, що при запропонованому способі тривалого зберігання здійснюється формування мікроклімату з низькою концентрацією кисню, вологи, хімічних сполук в повітрі, здатних утворити агресивні рідини, що забезпечує неможливість створення умов для розвитку корозії та підтримки життєдіяльності агресивних мікроорганізмів, які деструктивно впливають на елементи складного технічного об'єкта. Джерело інформації: 1. Руководство по хранению бронетанкового вооружения и техники. М.: Воениздат, 1985. С. 121-122, 124, 231-233, 236 - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 35 1. Спосіб тривалого зберігання складного технічного об'єкта, при якому складний технічний об'єкт розміщують в індивідуальному упакуванні, яке герметизують, який відрізняється тим, що додатково вводять до складного технічного об'єкта пристрої для контролю ступеня розрідженості повітря, герметизують індивідуальне упакування з розміщеним в ньому складним технічним об'єктом, після герметизації здійснюють відкачку повітря з герметичного упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, здійснюють автоматичний контроль ступеню розрідженості повітря всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, і в результаті контролю параметрів розрідженості повітря визначають відхилення поточних значень ступеню розрідженості повітря від заданих значень всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта, та у випадку наявності відхилення поточних значень ступеню розрідженості повітря від заданих значень приводять параметри розрідженого повітряного мікроклімату всередині герметичного індивідуального упакування та розміщеного в ньому складного технічного об'єкта у норму шляхом включення або відключення устаткування для розрідження повітря. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що контроль параметрів розрідженого повітряного мікроклімату здійснюють безперервно. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 85/68, B65B 33/04

Мітки: спосіб, технічного, тривалого, складного, зберігання, об'єкта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108216-sposib-trivalogo-zberigannya-skladnogo-tekhnichnogo-obehkta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб тривалого зберігання складного технічного об’єкта</a>

Подібні патенти