Спосіб корекції статевої структури популяцій зайця-русака (lepus europaeus, pall.) в зоні лісостепу україни

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції статевої структури популяцій зайця-русака (Lepus Europaeus, Pall.) в зоні Лісостепу України, який включає відстріл тварин у процесі полювання, яке здійснюють традиційними для Лісостепу України методами добування зайця-русака: "стежкування", "з підйому", "загоном" та "з гончими собаками", які мають вірогідну вибірковість за статтю.

Текст

Реферат: Спосіб корекції статевої структури популяцій зайця-русака (Lepus Enropaeus, Pall.) в зоні Лісостепу України включає відстріл тварин у процесі полювання, яке здійснюють традиційними для Лісостепу України методами добування зайця-русака: "стежкування", "з підйому", "загоном" та "з гончими собаками", які мають вірогідну вибірковість за статтю. UA 108106 U (12) UA 108106 U UA 108106 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до мисливства, та може використовуватись при управлінні популяціями зайця-русака в умовах Лісостепу України. Відомі способи корекції статевої структури популяцій окремих видів мисливських тварин [1, 3, 4], які полягають у візуальному виявленні та вилученні шляхом відстрілу із природних популяцій тварин окремої статі, для формування необхідної статевої структури популяцій. Загальним недоліком перелічених способів є їх неефективність для корекції статевої структури популяцій зайця-русака, оскільки статевий диморфізм даного виду не підлягає візуальній ідентифікації. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відомі способи корекції статевої структури популяцій диких тварин, на придатність до застосування на популяції зайця-русака. Поставлена задача вирішується за рахунок спланованого відстрілу тварин у процесі полювання, яке здійснюють традиційними для Лісостепу України методами добування зайцярусака - "стежкуванням", "з підйому", "загоном" та "з гончими собаками" [4, 5], які володіють вірогідною вибірковістю за статтю (табл.). Спосіб здійснюють наступним чином. Відстріл тварин проводили у Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, протягом мисливських сезонів 2013-2015 років. Результати відстрілів обробляли за загальноприйнятими методиками експертного анкетування мисливців та математикостатистичного аналізу. За результатами класифікації методів добування переважали чотири традиційні способи полювання: "стежкування", "з підйому", "загоном" та "з гончими собаками", у процесі яких було добуто більше 96 % всіх тварин. Решту складали випадкові трофеї, добуті на іншопрофільних полюваннях. Таблиця Виявлена вибірковість за статтю основних способів добування зайця-русака в зоні Лісостепу України, М±m, n=895 Способи добування Стать "стежкування" Самці ос. 10,3±0,88 % 38,9 Самки 16,7±2,91 61,1 Способи полювання "стежкування" "з підйому" "загоном" "з гончими собаками" 25 30 35 40 % 29,1 ос. 21,0±4,04 % 55,4 "з гончими собаками" ос. % 25,3±1,20 64,4 70,9 16,7±2,60 44,6 14,0±0,58 "з підйому" ос. 56,7±4,26 137,7±3,4 8 "загоном" 35,6 Статистична значущість (р) різниці між способами добування 0,05 0,01 0,05 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001 0,01 Приклад Добування тварин за методами "стежкування" та "з підйому" приводили до вірогідного вилучення значно більшого відсотку самок, відповідно 61,1 та 70,9 %. Тоді як полювання "загоном" та з "з гончими собаками", навпаки дозволяло вилучати переважно самців, відповідно 55,4 та 64,4 %. Причини вибірковості полягають у виявлених етологічних та фізіологічних особливостях різних статево-вікових груп тварин. Так в самок і молодняка краще розвинений рефлекс затаєння, в той час як самці раніше сполохуються, мають більшу довжину та сильніший запах сліду. Останнє дає змогу гончим собакам їх ефективніше розшукувати. Вважаємо, що заздалегідь сплановане використання зазначених способів добування тварин дасть змогу коректувати співвідношення статей у популяціях зайця-русака в бажаному напрямі. Джерела інформації: 1. Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин. Затверджена Міністерством аграрної політики та продовольства України. Наказ № 57 від 07.02.2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0413-14. 2. Бондаренко А.Г. Социологическое исследование: методика опроса. Учеб. пособие /А.Г. Бондаренко. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 64 с. 3. Бондаренко В.Д. Біотехнія Ч. 1: Навч. Посібник. - Львів: ІЗМН, - 1998. - 260 с. 4. Бондаренко В.Д. Біотехнія Ч. 2: Навч. Посібник. - Львів: ІЗМН, - 2002. - 348 с. 1 UA 108106 U 5. Охотнику об охоте: довідникове видання /Ред. Μ.А. Воинственский. - 2-е изд., перераб. К.: Урожай, 1988. - 240 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб корекції статевої структури популяцій зайця-русака (Lepus Europaeus, Pall.) в зоні Лісостепу України, який включає відстріл тварин у процесі полювання, яке здійснюють традиційними для Лісостепу України методами добування зайця-русака: "стежкування", "з підйому", "загоном" та "з гончими собаками", які мають вірогідну вибірковість за статтю. 10 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01M 99/00, A61D 99/00, A01G 23/00

Мітки: pall, україни, статевої, lepus, популяцій, зони, структури, спосіб, зайця-русака, корекції, лісостепу, europaeus

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108106-sposib-korekci-statevo-strukturi-populyacijj-zajjcya-rusaka-lepus-europaeus-pall-v-zoni-lisostepu-ukrani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції статевої структури популяцій зайця-русака (lepus europaeus, pall.) в зоні лісостепу україни</a>

Подібні патенти