Пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів, що містить розміщену на роликах пару гусениць з прямолінійними робочими ділянками, ланки яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу, який відрізняється тим, що ззовні кожної з гусениць розміщено гнучку нескінченну стрічку.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішню поверхню щонайменше однієї з гнучких нескінченних стрічок виконано рельєфною.

Текст

Реферат: Пристрій містить розміщену на роликах пару гусениць з прямолінійними робочими ділянками, ланки яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу, при цьому ззовні кожної з гусениць розміщено гнучку нескінченну стрічку. UA 108102 U (12) UA 108102 U UA 108102 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до обладнання для перероблення полімерів і пластмас, зокрема до процесів екструзії й каландрування термопластичних матеріалів. Відомий пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів, що містить розміщену на роликах пару гусениць з прямолінійними робочими ділянками, ланки яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу, при цьому півформи сполучено з вакуумсистемою [патент США № 6054089, МПК В29С 47/88, заявл. 09.03.1998, опубл. 25.04.2000]. Зазначений пристрій забезпечує виготовлення лише гофрованих труб з відносно тонким гофрованим шаром, що істотно звужує його технологічні можливості. Крім того, спорядження пристрою вакуумсистемою значно ускладнює його виготовлення та експлуатацію. Найближчим до пропонованого технічного рішення є пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів, що містить розміщену на роликах пару гусениць з прямолінійними робочими ділянками, ланки яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу [патент України № 89938 U, МПК В29С 43/00, заявл. 07.10.2013, опубл. 12.05.2014, бюл. № 9]. На відміну від аналога, що розглянуто, цей пристрій дає змогу формувати вироби широкої номенклатури, проте зазначений пристрій здійснює безперервне формування виробу за допомогою дискретно розташованих у кожній гусениці ланок, що призводить до утворення дефектів у вигляді поперечних напливів або "сходинок", а отже і погіршує якість виробу в цілому. В основу пропонованої корисної моделі покладено задачу вдосконалити пристрій гусеничного типу для формування безперервного або погонного виробу з термопластичних матеріалів, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує суцільну формувальну поверхню робочих ділянок обох гусениць, а отже відсутність утворення поперечних дефектів на поверхні виробу, що формується. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів, що містить розміщену на роликах пару гусениць з прямолінійними робочими ділянками, ланки яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу, згідно з пропонованим винаходом новим є те, що ззовні кожної з гусениць розміщено гнучку нескінченну стрічку. У найприйнятнішому прикладі виконання пристрою зовнішню поверхню щонайменше однієї з гнучких нескінченних стрічок виконано рельєфною. Виконання пристрою із зазначеними ознаками під час формування виробу забезпечує наявність між робочими ділянками гусениць і заготовкою з термопластичного матеріалу гнучких нескінченних стрічок. Це максимально згладжує можливі дефекти взаємного розташування сусідніх ланок кожної з гусениць (зазори між ними, різницю висоти їхніх робочих поверхонь, перекіс тощо), а отже забезпечує суцільну плавну формувальну поверхню робочих ділянок обох гусениць, а отже відсутність утворення поперечних дефектів на поверхні одержуваного виробу. Виконання зовнішньої поверхні щонайменше однієї з гнучких нескінченних стрічок рельєфною забезпечує утворення відповідного рисунку на поверхні одержуваного виробу. При цьому вид рисунку легко змінити заміною однієї або обох гнучких нескінченних стрічок. Сутність корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено схему пропонованого пристрою. Пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів містить розміщену на роликах 1-4 пару гусениць 5 і 6 з прямолінійними робочими ділянками 7 і 8, ланки 9 яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування із заготовки 10 з термопластичного матеріалу остаточного виробу 11, при цьому ззовні гусениць 5 і 6 розміщено гнучкі нескінченні стрічки 12 і 13 (креслення). Зовнішню поверхню щонайменше однієї з гнучких нескінченних стрічок 12 і 13 може бути виконано рельєфною, а кожну із зазначених стрічок 12 і 13 може бути споряджено натяжним роликом 14 для забезпечення щільного, без перекосів і складок, прилягання зазначених стрічок 12 і 13 до робочих ділянок 7 і 8 гусениць 5 і 6. Гнучкі нескінченні стрічки 12 і 13 виготовляються з міцного термостійкого матеріалу (наприклад, з металу, полімеру, скла або комбінації зазначених матеріалів у вигляді суцільної стрічки або сітки). Пристрій працює в такий спосіб. Притисканням гусениць 5 і 6 до нескінченної заготовки, що виходить з головки або гладильного каландра екструдера (у вигляді труби, профілю або листа), забезпечується остаточні форма, розміри й рисунок поверхні одержуваного виробу. При цьому наявність між робочими ділянками 7 і 8 гусениць 5 і 6 та заготовкою 10 з термопластичного матеріалу гнучких нескінченних стрічок 12 і 13 максимально згладжує можливі дефекти взаємного розташування 1 UA 108102 U сусідніх ланок 9 кожної з гусениць 5 і 6, а отже забезпечує високу якість поверхні одержуваного виробу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів, що містить розміщену на роликах пару гусениць з прямолінійними робочими ділянками, ланки яких виконано у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу, який відрізняється тим, що ззовні кожної з гусениць розміщено гнучку нескінченну стрічку. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішню поверхню щонайменше однієї з гнучких нескінченних стрічок виконано рельєфною. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Ivitskyi Ihor Ihorovych

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Ивицкий Игорь Игоревич

МПК / Мітки

МПК: B30B 5/04, B29C 43/24, B29C 47/36

Мітки: матеріалів, безперервного, формування, пристрій, термопластичних, гусеничного, виробів, типу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108102-pristrijj-gusenichnogo-tipu-dlya-bezperervnogo-formuvannya-virobiv-z-termoplastichnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластичних матеріалів</a>

Подібні патенти