Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії, який включає оперативне лікування, ад'ювантну хіміотерапію та променеву терапію, який відрізняється тим, що хворому виконують системну медіастинальну лімфодисекцію з наступним призначенням двох курсів поліхіміотерапії, після чого середостіння та корінь легень опромінюють на лінійному прискорювачі з дозою 2 Гр, з сумарною осередковою дозою 40 Гр.

Текст

Реферат: Спосіб лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії включає оперативне лікування, ад'ювантну хіміотерапію та променеву терапію. Хворому виконують системну медіастинальну лімфодисекцію з наступним призначенням двох курсів поліхіміотерапії, після чого середостіння та корінь легень опромінюють на лінійному прискорювачі з дозою 2 Гр, з сумарною осередковою дозою 40 Гр. UA 108079 U (12) UA 108079 U UA 108079 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до онкології, та може бути використаною для лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії. Основним способом лікування хворих на рак легень IIIА стадії є хірургічний. Однак, більше 70 % прооперованих хворих помирають від місцевого рецидиву хвороби - метастазів. У зв'язку з цим, хворим, особливо з місцевопоширеним раком легень, додатково виконують поліхіміотерапію, а в деяких випадках і променеву терапію [Гильметдинов А.Ф. Влияние ипсилатеральной бронхопульмональной лимфодиссекции на выживаемость при немелкоклеточном раке легкого / А.Ф. Гильметдинов, В.П. Потанин // Казанский медицинский журнал. - 2015. - Т. 96, № 6. - С. 930-935]. Використання комбінованої багатоступінчастої терапії в комплексі з радикальною операцією покращує віддалені результати при місцевопоширеній стадії раку легень. Згідно з національним стандартом лікування, хворим на рак легень IIIА стадії призначають хірургічне лікування після індукційної хіміотерапії. Після оперативного лікування можливе проведення ад'ювантної хіміо- та променевої терапії [Стандарт НМРЛ ESMO (2006)]. Даний спосіб лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. Основним недоліком способу-прототипу є незадовільна виживаність хворих на місцевопоширений рак легень IIIА стадії, що обумовлює недостатню ефективність способу. У зв'язку з вищевикладеним, в основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії шляхом підвищення виживаності цього контингенту хворих. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії, який включає оперативне лікування, ад'ювантну хіміотерапію та променеву терапію, згідно з корисною моделлю, хворому виконують системну медіастинальну лімфодисекцію з наступним призначенням двох курсів поліхіміотерапії, після чого середостіння та корінь легень опромінюють на лінійному прискорювачі з дозою 2 Гр, з сумарною осередковою дозою 40 Гр. Технічний ефект корисної моделі, а саме підвищення ефективності лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії, обумовлений синергізмом заходів та засобів, які заявляються. Спосіб виконують наступним чином: хворому на місцевопоширений рак легень IIIА стадії виконують системну медіастинальну лімфодисекцію. Після цього хворому призначають два курси поліхіміотерапії. Потім середостіння та корінь легень опромінюють на лінійному прискорювачі з дозою 2 Гр, з сумарною осередковою дозою 40 Гр. Ефективність способу ілюструють наступні приклади. Приклад 1. Хворий К., 1961 р.н., надійшов в торакальне відділення онкологічного центру 15.10.2012 р. Історія хвороби № 5311. Обстеження за органами і системами. Діагноз до операції: центральний рак лівої легені T2N1M0 ІІВ стадія, 2 клінічна група. Клінічним розбором від 26.10.12 прийнято рішення про проведення оперативного лікування. 30.10.12 проведена розширена пневмонектомія зліва. ПГІ № 13134-44 від 12.11.12 плоскоклітинний рак легені з метастазами в лімфовузли середостіння. Діагноз після операції: центральний рак лівої легені T2N2M0 IIIА стадія, 2 клінічна група. Клінічним розбором від 16.11.12 прийнято рішення про проведення 4 курсів ад'ювантної поліхіміотерапії за схемою етопозид + цисплатин. 04.11.13 на контрольній КТ органів грудної клітини виявлено рецидив раку. Приклад 2. Хворий Ж., 1965 р.н., надійшов в торакальне відділення онкологічного центру 10.06.2013 р. Історія хвороби № 2581. Обстеження за органами і системами. Діагноз до операції: центральний рак лівої легені T2N0M0 IB стадія, 2 клінічна група. Клінічним розбором від 21.06.2013 прийнято рішення про проведення оперативного лікування. 25.06.2013 проведена розширена пневмонектомія зліва. ПГІ № 24163-74 від 08.07.2013 - плоскоклітинний рак легені з метастазами в лімфовузли середостіння. Діагноз після операції: центральний рак лівої легені T2N2M0 IIІА стадія, 2 клінічна група. Клінічним розбором від 12.07.2013 прийнято рішення про проведення 2 курсів ад'ювантної поліхіміотерапії за схемою етопозид + цисплатин з подальшим опроміненням середостіння на лінійному прискорювачі типу Varian Clinac 600c. Хворий спостерігається до теперішнього часу. Рецидиву і віддалених метастазів не виявлено. Одержані результати лікування у вигляді однорічної та дворічної виживаності хворих на місцевопоширений рак легень IIIа стадії, які одержали хірургічне лікування, два курси поліхіміотерапії та гама-терапії, вище ніж у хворих, які одержували лікування за стандартом. Всього за даним способом проліковано 23 хворих на рак легенів. 1 UA 108079 U 5 Виживаність у хворих, що були проліковані за розробленим способом, склала: однорічна 81,2 %, дворічна - 73,8 %. В групі хворих, яких лікували за стандартом: однорічна - 75 %, дворічна - 66,1 %. Збільшення виживаності обумовлено зниженням частоти внутрішньогрудних рецидивів раку легень. Ускладнень від променевої терапії не відмічено. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб лікування місцевопоширеного раку легень IIIА стадії, який включає оперативне лікування, ад'ювантну хіміотерапію та променеву терапію, який відрізняється тим, що хворому виконують системну медіастинальну лімфодисекцію з наступним призначенням двох курсів поліхіміотерапії, після чого середостіння та корінь легень опромінюють на лінійному прискорювачі з дозою 2 Гр, з сумарною осередковою дозою 40 Гр. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00, A61K 31/00, A61P 31/00, A61B 17/00

Мітки: легень, іііа, спосіб, стадії, місцевопоширеного, лікування, раку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108079-sposib-likuvannya-miscevoposhirenogo-raku-legen-iiia-stadi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування місцевопоширеного раку легень іііа стадії</a>

Подібні патенти