Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (пмк), обумовлених стенотичними ураженнями внутрішніх сонних артерій (вса) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (аа) головного

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (ПМК), обумовлених стенотичними ураженнями внутрішніх сонних артерій (ВСА) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (АА) головного мозку, що виконують методом діагностики, який відрізняється тим, що пацієнтам із артеріальними аневризмами ВСА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) проводять пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, за допомогою якої засвідчують наявність вираженого дифузного вазоспазму у басейні правої внутрішньої сонної артерії, підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі проводять із застосуванням мікрокатетерної техніки поетапну ендоваскулярну фармангіопластику басейну правої внутрішньої сонної артерії шляхом пролонгованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву внутрішню сонну артерію кількістю 3 мг (тривалість інфузії 30 хв.), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнку.

Текст

Реферат: Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (ПМК), обумовлених стенотичними ураженнями внутрішніх сонних артерій (ВСА) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (АА) головного мозку виконують методом діагностики. Пацієнтам із артеріальними аневризмами ВСА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією проводять пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, за допомогою якої засвідчують наявність вираженого дифузного вазоспазму у басейні правої внутрішньої сонної артерії, підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію). Далі проводять із застосуванням мікрокатетерної техніки поетапну ендоваскулярну фармангіопластику басейну правої внутрішньої сонної артерії шляхом пролонгованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву внутрішню сонну артерію. Контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнку. UA 108050 U (12) UA 108050 U UA 108050 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до практичної нейрохірургії і може бути використана для забезпечення діагностики явищ церебрального вазоспазму у хворих з розривами АА ВСА головного мозку у гострому періоді геморагічного інсульту. Найбільш близьким до запропонованого методу є метод мультиспіральної комп'ютерної томографії в ангіографічному режимі [1, 2]. Цей метод дозволяє візуалізувати судини головного мозку, анатомічну варіабельність будови артеріального кола мозку, виявити наявність ураження артерій АА, виміряти діаметри та довжину відповідних сегментів артеріальної ланки, візуалізувати наявність їх сегментарного звуження. Можливості даного діагностичного методу обмежені специфікою обстеження, а саме не дозволяє виявити зміни кровоплину, не надає інформацію стосовно якісних та кількісних характеристик кровоплину у стенозованих сегментах артерій. Недоліком методики є необхідність застосування контрастної речовини, введення якої може стати причиною розвитку чи підсилити вже існуючий ангіоспазм. Задачею запропонованого способу є розробка такого способу об'єктивізації показників церебрального кровоплину у артеріальних сегментах головного мозку, що дозволять своєчасно діагностувати та визначати покази до застосування медикаментозних чи хірургічних способів лікування ангіоспазму у хворих з розривом АА ВСА у гострому періоді геморагічного інсульту. Поставлена задача вирішується тим, що пацієнтам із артеріальними аневризмами ВСА під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) проводять пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, за допомогою котрої засвідчують наявність вираженого дифузного вазоспазму у басейні правої внутрішньої сонної артерії, підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі проводять із застосуванням мікрокатетерної техніки поетапну ендоваскулярну фармангіопластику басейну правої внутрішньої сонної артерії шляхом пролонгованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву внутрішню сонну артерію кількістю 3 мг (тривалість інфузії 30 хв.), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнку. Спосіб виконується наступним чином. Під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) виконана пункція правої стегнової артерії. В її просвіт за методом Сельдінгера введена клапанна система. З застосуванням діагностичного катетера та провідника виконана селективна церебральна ангіографія. Остання засвідчує наявність вираженого дифузного вазоспазму басейну правої внутрішньої сонної артерії. Церебральний кровотік значно сповільнений (гіпоперфузія). Планується проведення з застосуванням мікрокатетерної техніки поетапної ендоваскулярної фармангіопластики басейну правої внутрішньої сонної артерії шляхом пролонгованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву внутрішню сонну артерію в кількості 3 мг (тривалість інфузії 30 хв.). Контрольна ангіографія має засвідчити значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнку. Даний спосіб успішно впроваджений у клініці судинної нейрохірургії ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України". За даною методикою прооперовано 35 хворих, жодних ускладнень лікування не виявлено. Запропонований спосіб має ряд переваг: - дозволяє у режимі реального часу діагностувати явища ангіоспазму, оцінити його ступінь; - дозволяє своєчасно поставити покази до способу лікування та профілактики ангіоспазму при розривах АА ВСА; - дозволяє оцінити ефективність проведеної ендоваскулярної фармангіопластики у режимі реального часу. Джерела інформації: 1. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М. Нейрохирургия. Київ, "Вища школа", 1990. 2. Лебедев В.В., Крылов В.В.. Неотложная нейрохирургия. Москва, "Медицина", 2000. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (ПМК), обумовлених стенотичними ураженнями внутрішніх сонних артерій (ВСА) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (АА) головного мозку, що виконують методом діагностики, який відрізняється тим, що пацієнтам із артеріальними аневризмами ВСА під внутрішньовенним 1 UA 108050 U 5 10 наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) проводять пункцію правої стегнової артерії, в її просвіт за методом Сельдінгера вводять клапанну систему, із застосуванням діагностичного катетера та провідника виконують селективну церебральну ангіографію, за допомогою якої засвідчують наявність вираженого дифузного вазоспазму у басейні правої внутрішньої сонної артерії, підтримують значно сповільнений церебральний кровотік (гіпоперфузію), далі проводять із застосуванням мікрокатетерної техніки поетапну ендоваскулярну фармангіопластику басейну правої внутрішньої сонної артерії шляхом пролонгованої внутрішньоартеріальної інфузії розчину німотопу у праву внутрішню сонну артерію кількістю 3 мг (тривалість інфузії 30 хв.), контрольною ангіографією засвідчують значне зменшення ознак вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного малюнку. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00, A61B 5/055, A61B 17/00

Мітки: вса, головного, розривах, артерій, порушень, внутрішніх, сонних, діагностики, артеріальних, ендоваскулярної, пмк, вазоспазму, ураженнями, мозкового, аневризм, обумовлених, стенотичними, а.а, спосіб, кровообігу, внаслідок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-108050-sposib-endovaskulyarno-diagnostiki-porushen-mozkovogo-krovoobigu-pmk-obumovlenikh-stenotichnimi-urazhennyami-vnutrishnikh-sonnikh-arterijj-vsa-vnaslidok-vazospazmu-pri-rozrivakh-ar.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ендоваскулярної діагностики порушень мозкового кровообігу (пмк), обумовлених стенотичними ураженнями внутрішніх сонних артерій (вса) внаслідок вазоспазму при розривах артеріальних аневризм (аа) головного</a>

Подібні патенти