Спосіб проектування швидкодіючих систем керування гідравлічними пресами

Номер патенту: 107951

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Корчак Олена Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб проектування швидкодіючих систем керування гідравлічними пресами, що полягає у визначенні відповідних параметрів гідравлічної системи в залежності від заданого коефіцієнта якості гідросистеми a, на базі якого проектують систему керування гідравлічним пресом, виготовляють в металі, здійснюють її монтаж та випробування, який відрізняється тим, що зменшують приведені до рухомої поперечини маси на ділянці гідроприводу "напірний клапан робочих циліндрів-робочий циліндр" до величини, достатньої для усунення інерційного вибігу при знеміцненні металу поковки при закритті напірного клапана наприкінці робочого ходу в залежності від властивостей поковки, що обробляється.

Текст

Реферат: UA 107951 U UA 107951 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до гідроапаратури, і може знайти застосування при створенні систем керування машинами і механізмами з гідроприводом, у тому числі ковальсько-штампувальним обладнанням з гідравлічним приводом. Відомий спосіб визначення величини знеміцнення металу при високотемпературному пластичному деформуванні, згідно з яким, використовують в'язко-пружну модель Максвелла та на базі монотонно зростаючої експоненціальної функції визначають напруги в поковці в залежності від швидкості деформації, модуля пружності Юнга та часу релаксації [1]. Відомий також, вибраний як прототип, спосіб проектування систем керування гідравлічними пресами, згідно з яким, задаються значенням коефіцієнта якості гідросистеми α, теоретично за наближеними формулами із застосуванням креслень розводок трубопроводів визначають відповідні параметри гідравлічної системи при умові, що тиск в акумуляторі та величина відкриття дросельно-регулювальних клапанів постійні. На базі визначених параметрів проектують систему керування гідравлічним пресом, виготовляють її в металі, здійснюють монтаж та випробування [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого і способу, що заявляється, є: визначення відповідних параметрів гідравлічної системи в залежності від заданого коефіцієнта якості гідросистеми α, на базі якого проектують систему керування гідравлічним пресом, виготовляють в металі, здійснюють її монтаж та випробування. Недоліком цього процесу є неврахування на етапі проектування гідравлічного приводу інерційного вибігу рухомої поперечини під час процесу знеміцнення металу поковки при високотемпературному пластичному деформуванні наприкінці робочого ходу. Це призводить до необхідності перебудування вже виготовленої в металі системи керування для досягнення її необхідних параметрів. В основу корисної моделі поставлена задача: підвищення точності кування за рахунок технічного результату, що полягає в усуненні впливу інерційного вибігу рухомої поперечини під час процесу знеміцнення на кінцеві розміри поковки шляхом суттєвого зменшення приведених мас гідроприводу на ділянці "напірний клапан робочих циліндрів - робочий циліндр". Поставлена задача вирішується тим, що зменшують приведені до рухомої поперечини маси на ділянці гідроприводу "напірний клапан робочих циліндрів-робочий циліндр" до величини, достатньої для усунення інерційного вибігу при знеміцненні металу поковки при закритті напірного клапана наприкінці робочого ходу в залежності від властивостей поковки, що обробляється. За рахунок суттєвого зменшення приведених мас гідроприводу на ділянці "напірний клапан робочих циліндрів-робочий циліндр" усувається вплив інерційного вибігу рухомої поперечини під час процесу знеміцнення на кінцеві розміри поковки. Як результат цього - підвищується точність кування поковок. Запропонований спосіб здійснюється таким чином. Задаються значенням коефіцієнта якості гідросистеми, визначають відповідні параметри гідравлічної системи, на базі яких проектують систему керування гідравлічним пресом, виготовляють її в металі, здійснюють монтаж та випробування. Зменшують приведені до рухомої поперечини маси на ділянці гідроприводу "напірний клапан робочих циліндрів-робочий циліндр" до величини, достатньої для усунення інерційного вибігу при знеміцненні металу поковки при закритті напірного клапана наприкінці робочого ходу в залежності від властивостей поковки, що обробляється. Приклад здійснення способу. Спосіб проектування швидкодіючих систем керування гідравлічними пресами може бути реалізований наступним чином. 1. Задаються значенням коефіцієнта якості гідросистеми. 2. Визначають відповідні параметри гідравлічної системи, на базі яких її проектують, виготовляють в металі, здійснюють монтаж та випробування. 3. Зменшують приведені до рухомої поперечини маси на ділянці гідроприводу "напірний клапан робочих циліндрів-робочий циліндр" до величини, достатньої для усунення інерційного вибігу при знеміцненні металу поковки при закритті напірного клапана наприкінці робочого ходу в залежності від властивостей поковки, що обробляється. На практиці це можна здійснити шляхом максимального наближення напірного клапана до робочого циліндра. Наведений приклад підтверджує досягнення технічного результату - а саме: підвищення точності кування поковок на гідравлічних пресах. Джерела інформації: 1 UA 107951 U 5 1. Марков О.Е. Установление аналитической связи между напряжениями и скоростями деформаций для моделирования процессов горячего деформирования / О.М. Марков // КШП. ОМД. - Москва, 2012. - № 7. - С. 32-37. 2. Cold and hot forging: fundamentals and applications / Taylan Altan, Gracious Ngaile, Gangshu Shen. - ASM International, 2004. - 334 p. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб проектування швидкодіючих систем керування гідравлічними пресами, що полягає у визначенні відповідних параметрів гідравлічної системи в залежності від заданого коефіцієнта якості гідросистеми , на базі якого проектують систему керування гідравлічним пресом, виготовляють в металі, здійснюють її монтаж та випробування, який відрізняється тим, що зменшують приведені до рухомої поперечини маси на ділянці гідроприводу "напірний клапан робочих циліндрів-робочий циліндр" до величини, достатньої для усунення інерційного вибігу при знеміцненні металу поковки при закритті напірного клапана наприкінці робочого ходу в залежності від властивостей поковки, що обробляється. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 15/00, F16K 17/00

Мітки: систем, спосіб, проектування, гідравлічними, пресами, швидкодіючих, керування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107951-sposib-proektuvannya-shvidkodiyuchikh-sistem-keruvannya-gidravlichnimi-presami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб проектування швидкодіючих систем керування гідравлічними пресами</a>

Подібні патенти