Спосіб здійснення прискореної декомпресії робочих циліндрів потужних ковальських гідравлічних пресів

Номер патенту: 107949

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Корчак Олена Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб здійснення прискореної декомпресії робочих циліндрів потужних ковальських гідравлічних пресів, що полягає у дроселюванні робочої рідини зливними клапанами, відкриванні наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скиданні тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску, який відрізняється тим, що перед дроселюванням робочої рідини зливними клапанами використовують знеміцнення метала поковки при високотемпературному пластичному деформуванні для зниження початкового для декомпресії тиску у робочих циліндрах.

Текст

Реферат: UA 107949 U UA 107949 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до обробки матеріалів тиском, і може знайти застосування при створенні та подальшій експлуатації систем декомпресії та низького тиску потужних ковальських гідравлічних пресів. Відомий спосіб визначення величини знеміцнення метала при високотемпературному пластичному деформуванні, згідно з яким використовують в'язко-пружну модель Максвелла та на базі монотонно зростаючої експоненціальної функції визначають напруги в поковці в залежності від швидкості деформації, модуля пружності Юнга та часу релаксації [1]. Відомий також, вибраний як найближчий аналог, спосіб здійснення декомпресії робочих циліндрів гідравлічного пресу шляхом дроселювання робочої рідини зливними клапанами невеликого прохідного перетину, які встановлюють в головному клапанному розподільнику у приямку преса. Після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення близька 3,0…2,5 МПа відкривають наповнювально-зливні клапани та скидають тиск із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого і способу, що заявляється, є: дроселювання робочої рідини зливними клапанами, відкривання наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скидання тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску. Недоліком цього процесу є неврахування процесу знеміцнення метала поковки при високотемпературному пластичному деформуванні наприкінці робочого ходу під час переключення системи керування на здійснення декомпресії робочих циліндрів від високого тиску. Крім того має місце низька ефективність спрацювання накопленої пресом під час ходу деформування потенційної енергії робочої рідини, внаслідок чого процес декомпресії затягується, перешкоджаючи переміщенню рухомої поперечини на зворотному ході та збільшуючи час машинного циклу преса. В основу корисної моделі поставлена задача: підвищення якості керування приводом потужного ковальського гідравлічного преса за рахунок технічного результату, що полягає у підвищенні ефективності здійснення процесу декомпресії робочих циліндрів після ходу деформування шляхом використання знеміцнення метала поковки для зниження початкового для декомпресії тиску. Поставлена задача вирішується тим, що перед дроселюванням робочої рідини зливними клапанами використовують знеміцнення метала поковки при високотемпературному пластичному деформуванні для зниження початкового для декомпресії тиску у робочих циліндрах. За рахунок використання знеміцнення метала поковки для зниження початкового для декомпресії тиску підвищується ефективність здійснення процесу декомпресії робочих циліндрів після ходу деформування. Як результат цього - підвищується якість керування приводом потужного ковальського гідравлічного преса. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Прискорену декомпресію робочих циліндрів потужних ковальських гідравлічних пресів здійснюють шляхом дроселювання робочої рідини зливними клапанами, відкривання наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скидання тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску. При цьому перед дроселюванням робочої рідини зливними клапанами використовують знеміцнення метала поковки при високотемпературному пластичному деформуванні для зниження початкового для декомпресії тиску у робочих циліндрах. Приклад здійснення способу. Здійснити прискорену декомпресію робочих циліндрів потужних ковальських гідравлічних пресів можна наступним чином. 1. Визначають відповідні параметри магістралі "робочий циліндр - зливний клапаннаповнювально-зливний бак" на базі креслень розводок трубопроводів за допомогою відповідних теоретичних залежностей. До цих параметрів у тому числі належать: - загальна активна площа робочих циліндрів відповідної ступені зусиль; - об'єм та тиск у наповнювально-зливному баку; - довжина та розміри поперечного перетину основного трубопроводу низького тиску; - величини коефіцієнтів місцевих гідравлічних опорів магістралі. 2. У відповідності до показань датчиків переміщення рухомої поперечини та тиску у робочих циліндрах, а також на базі діаграм знеміцнення для різних марок матеріалів визначають величину знеміцнення поковки. 1 UA 107949 U 5 10 15 20 3. Перед дроселюванням робочої рідини зливними клапанами використовують знеміцнення метала поковки при високотемпературному пластичному деформуванні для зниження початкового для декомпресії тиску у робочих циліндрах. Поковку на деякий час залишають під гідростатичним тиском. За рахунок вибігу рухомої поперечини під час знеміцнення тиск у робочих циліндрах падає. Декомпресію починають з більш низького тиску, забезпечуючи її прискорений темп. 4. Декомпресію робочих циліндрів здійснюють шляхом дроселювання робочої рідини зливними клапанами. Відсутність гідравлічного удару в магістралі "робочий циліндр - зливний клапан - наповнювально-зливний бак" гарантується дроселюючими властивостями зливних клапанів та їх конструктивними особливостями. При цьому рекомендується досягати значення коефіцієнта α не нижче 0,9. 5. Після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення відкривають наповнювально-зливні клапани та скидають тиск із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювально-зливному баку через основний трубопровід низького тиску. Наведений приклад підтверджує досягнення технічного результату - а саме: підвищення якості керування приводом потужного ковальського гідравлічного преса та ефективності здійснення процесу прискореної декомпресії робочих циліндрів після ходу деформування. Джерела інформації: 1. Марков О.Е. Установление аналитической связи между напряжениями и скоростями деформаций для моделирования процессов горячего деформирования /О.М. Марков //КШП. ОМД. - Москва, 2012. - № 7. - С. 32-37. 2. Cold and hot forging: fundamentals and applications /Taylan Altan, Gracious Ngaile, Gangshu Shen. - ASM International, 2004. - 334 p. ISBN 0-87170-805-1. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб здійснення прискореної декомпресії робочих циліндрів потужних ковальських гідравлічних пресів, що полягає у дроселюванні робочої рідини зливними клапанами, відкриванні наповнювально-зливних клапанів після падіння тиску у робочих циліндрах до припустимого значення та скиданні тиску із робочих циліндрів до рівня тиску у наповнювальнозливному баку через основний трубопровід низького тиску, який відрізняється тим, що перед дроселюванням робочої рідини зливними клапанами використовують знеміцнення метала поковки при високотемпературному пластичному деформуванні для зниження початкового для декомпресії тиску у робочих циліндрах. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 15/00

Мітки: спосіб, декомпресії, потужних, прискореної, пресів, гідравлічних, ковальських, робочих, циліндрів, здійснення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107949-sposib-zdijjsnennya-priskoreno-dekompresi-robochikh-cilindriv-potuzhnikh-kovalskikh-gidravlichnikh-presiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб здійснення прискореної декомпресії робочих циліндрів потужних ковальських гідравлічних пресів</a>

Подібні патенти