Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, mg

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами, що включає пероральне застосування розчинів наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують розчин наноаквахелату Mg, який покращує засвоєння Са і вітамінів групи В в організмі хворого, що забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах, скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами включає пероральне застосування розчинів наноаквахелатів Ag, Cu, Zn. В якому додатково застосовують розчин наноаквахелату Mg, який покращує засвоєння Са і вітамінів групи В в організмі хворого, що забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах, скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. UA 107858 U (12) UA 107858 U UA 107858 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до області нанотехнологій і може бути використана в травматології та ортопедії для стимуляції регенерації кісткової тканинах при травмах і переломах. Відомий спосіб полягає в стимуляції регенеративних процесів в кістковій тканині за допомогою застосування суміші наночастин металів та молекул води як лігандів, комбінація яких утворює наноаквахелати. Аквахелати застосовуються як транспортні системи для перенесення металів крізь клітинні мембрани тканин. Так як кісткова тканина є прикладом наномомгюзиту, регенерацію кісткової системи у вищезгаданому способі стимулюють застосовуючи наноаквахелати металів Ag, Cu, Zn [1]. Недоліком даного способу є те, що для стимуляції обмінних процесів та регенерації кісткової тканини не застосовують аквахелат нанометалу Mg, як однієї з необхідних складових частин процесу регенерації кістки. Mg відіграє значну роль в ряді пластичних процесів побудови кісткової тканини, стимулює обмінні процеси та знижує проникність кровоносних судин, покращує засвоєння Са та вітамінів групи В. Mg підтримує нормальний перебіг білкового обміну, він необхідний для адекватного засвоєння глюкози, синтезу білків і передачі нервового імпульсу. В організмі Mg допомагає знизити поріг збудливості нервової системи, стимулює імунітет і має протизапальні та протиалергічні властивості. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відомий спосіб, в якому регенерацію кісткової тканини при травмах та переломах стимулюють застосовуючи, окрім наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn, аквахелат нанометалу Mg. Поставлена задача вирішується шляхом перорального застосування водного розчину наноаквахелатів металів Ag, Cu, Zn та додавання до них розчину аквахелату нанометалу Mg. Приклад. Досліди проводили на білих статевозрілих щурах (п=72) масою 200-220 грам, яких утримували на стандартному раціоні віварію. Піддослідних тварин поділили на три групи: І інтактні, II - контрольна група (тварини із травматичним кістковим дефектом), III - тварини із травмою, ліковані сумішшю наноаквахелагів. Тваринам другої та третьої груп за допомогою стоматологічного бору було створено кістковий дефект розміром 2,0 мм в діаметрі у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Рану пошарово ушивали, тваринам проводили антибактеріальну та знеболюючу терапії. Наноаквахелати Ag, Cu, Zn, Mg вводились перорально за допомогою зонду в дозі 1,0 мл одноразово щоденно протягом всього експерименту (1 мл суміші містив 0,02 мг кожного металу). Тварин декапітували під тіопенталовим наркозом на 3-ю, 7-у, 14-у та 28-у добу після створення експериментального кісткового дефекту. Утримання тварин та експерименти проводились у відповідності до положень "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей" (Страсбург, 1986) та Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". У сироватці крові вивчали вміст кальцію (за допомогою стандартних наборів реактивів). Математична обробка отриманих даних проводилась у відділі статистичних досліджень Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з використанням статистичних прикладних програм Microsoft Excel 2007 і STATISTICA vlO. Достовірність отриманих результатів визначали за критерієм Манна-Уітні. Відмічали подальше лінійне зростання рівня Са на 14-у (+163 %) та 28-у (+168 %) добу у групі лікованих тварин, порівняно з інтактними тваринами. Дані зміни були статистичне достовірними у порівнянні і з контрольною групою (табл. 1). Таблиця 1 Біохімічні зміни репарації кісткової тканини 3-й день 7- день 14-й день 28-й день Інтактні тварини Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані Контроль Ліковані Са (ммоль/л) 2,2±0,13 3,48±0,17 3,3±0, 3,1±0,2 3,5±0,22 2,4±0,11 3,6±0,19 2,8±0,11 3,7±0,21 Показники 50 Отримані результати свідчать про те, що застосування аквахелату нанометалу Mg дозволяє збільшити засвоєння Са в організмі тварин за рахунок щоденного перорального введення даного мікроелемента у вигляді наночастинок. Заявлений спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами нанометалів Cu, Zn, Mg забезпечує суттєві переваги над відомим, адже додавання аквахелату нанометалу Mg стимулює обмінні процеси та покращує засвоєння Са і вітамінів групи В в організмі хворого, 1 UA 107858 U підтримує фізіологічний перебіг білкового обміну. Mg допомагає знизити поріг збудливості нервової системи, стимулює імунітет, має протизапальні та протиалергічні властивості, що в свою чергу забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах, скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами, що включає пероральне застосування розчинів наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, який відрізняється тим, що додатково застосовують розчин наноаквахелату Mg, який покращує засвоєння Са і вітамінів групи В в організмі хворого, що забезпечує швидке відновлення кісткової тканини при травмах та переломах, скорочуючи таким чином час перебування хворого на стаціонарному лікуванні. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00, A61P 19/00, B82Y 5/00

Мітки: регенерації, стимуляції, спосіб, аквахелатами, кісткової, тканини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107858-sposib-stimulyaci-regeneraci-kistkovo-tkanini-akvakhelatami-ag-cu-zn-mg.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами ag, cu, zn, mg</a>

Подібні патенти