Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса

Номер патенту: 107809

Опубліковано: 24.06.2016

Автори: Корчак Олена Сергіївна, Квітницький Олексій Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса, що містить насосну установку, гідравлічно зв'язану з колектором, від якого прокладені гідролінії рідинного змащення до вузлів і механізмів преса, яка відрізняється тим, що систему оснащено насосом змінної витрати, автоматично зв'язаним із датчиком положення головного вала, а гідролінії рідинного змащення вузлів головного виконавчого механізму прокладені окремо від інших гідроліній та мають колектор, що живиться від насоса змінної витрати.

Текст

Реферат: Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса містить насосну установку, гідравлічно зв'язану з колектором, від якого прокладені гідролінії рідинного змащення до вузлів і механізмів преса. Систему оснащено насосом змінної витрати, автоматично зв'язаним із датчиком положення головного вала. Гідролінії рідинного змащення вузлів головного виконавчого механізму прокладені окремо від інших гідроліній та мають колектор, що живиться від насоса змінної витрати. UA 107809 U (54) СИСТЕМА РІДИННОГО ЗМАЩЕННЯ ПОТУЖНОГО КРИВОШИПНОГО ГАРЯЧЕШТАМПУВАЛЬНОГО ПРЕСА UA 107809 U UA 107809 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування, а саме до обробки матеріалів тиском і може знайти застосування при створенні потужного ковальсько-штампувального обладнання з кривошипним виконавчим механізмом. Відома конструкція насосного приводу преса, що вміщує насосну установку з автоматичним приводом каретки, золотниковий розподільник, що керує роботою порожнин робочого циліндра. Повзун преса оснащено датчиком переміщення, а робочий циліндр - датчиком тиску, при цьому ці датчики пов'язано з цифровим елементом керування, в який програмно закладено характеристику ідеального насоса, а каретку насоса змінної подачі оснащено гідравлічним слідкуючим сервоприводом, що керується від цифрового елемента керування в залежності від показань датчиків переміщення та тиску [1]. Найбільше близьким аналогом пристрою, що, заявляється, вибраним як прототип, є система рідинного змащення кривошипного преса, що вміщує насосну установку постійної витрати, гідравлічно пов'язану з колектором, від якого прокладені гідролінії рідинного змащення до вузлів і механізмів преса [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого і пристрою, що заявляється, є насосна установка, гідравлічно пов'язана з колектором, від якого прокладені гідролінії рідинного змащення до вузлів і механізмів преса. Недоліками відомої конструкції системи рідинного змащення кривошипного преса є неможливість автоматичного регулювання витрати змащувальної рідини в залежності від кута повороту головного вала. Це підвищує ризик виникнення заклинювання, адже зниження коефіцієнта тертя в межах робочого кута операції є вкрай важливим для зменшення величини плеча тертя крутячого моменту. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення системи рідинного змащення кривошипного преса, в якій шляхом забезпечення автоматичного регулювання витрати змащувальної рідини в залежності від кута повороту головного вала забезпечується підвищення надійності та довговічності роботи головного виконавчого механізму та преса. Поставлена задача вирішується тим, що систему оснащено насосом змінної витрати, автоматично пов'язаним із датчиком положення головного вала, а гідролінії рідинного змащення вузлів головного виконавчого механізму прокладені окремо від інших гідроліній та мають колектор, що живиться від насоса змінної витрати. Запропонована конструкція забезпечує підвищення надійності та довговічності роботи головного виконавчого механізму та преса в цілому. Автоматичне регулювання витрати змащувальної рідини в залежності від кута повороту головного вала дозволяє знизити величину коефіцієнта тертя в межах робочого кута операції, а з ним і ризик виникнення заклинювання преса. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено схему системи рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса. Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса містить насосну установку 1, гідравлічно зв'язану з колектором 2, від якого прокладені гідролінії рідинного змащення до вузлів і механізмів преса. Систему оснащено насосом 3 змінної витрати, автоматично зв'язаним із датчиком 4 положення головного вала. Гідролінії рідинного змащення вузлів головного виконавчого механізму 5 прокладені окремо від інших гідроліній та мають колектор 6, що живиться від насоса 3 змінної витрати. Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса працює таким чином. Насосна установка 1 виробляє потік рідинного змащення постійної витрати та живить через колектор 2 всі вузли та механізми преса за винятком головного виконавчого механізму 5. Система регулювання витрати насоса 3 керується в автоматичному режимі у відповідності до показників датчика 4 положення головного вала, в залежності від чого змінюється витрата змащувальноїрідини через колектор 6. Таким чином, таке виконання системи рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса забезпечує підвищення надійності та довговічності роботи головного виконавчого механізму та преса в цілому. Джерела інформації: 1. Пат. 38570 України, МПК B21J 09/00. Насосний привод преса / Шинкаренко О.М., Корчак О.С.; заявник та патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. - № u200809684; заявл. 24.07.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. №1. 2. Кривошипные кузнечно-прессовые машины / В.И. Власов, А.Я. Борзыкин, И.К. БукинБатырев и др. Под ред. В.И. Власова. - М.: Машиностроение, 1982. - с. 348. 1 UA 107809 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса, що містить насосну установку, гідравлічно зв'язану з колектором, від якого прокладені гідролінії рідинного змащення до вузлів і механізмів преса, яка відрізняється тим, що систему оснащено насосом змінної витрати, автоматично зв'язаним із датчиком положення головного вала, а гідролінії рідинного змащення вузлів головного виконавчого механізму прокладені окремо від інших гідроліній та мають колектор, що живиться від насоса змінної витрати. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 1/26

Мітки: рідинного, система, преса, кривошипного, гарячештампувального, змащення, потужного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107809-sistema-ridinnogo-zmashhennya-potuzhnogo-krivoshipnogo-garyacheshtampuvalnogo-presa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система рідинного змащення потужного кривошипного гарячештампувального преса</a>

Подібні патенти