Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для пресування електродних заготовок, що містить корпус з циліндричною порожниною для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині корпуса пуансоном, а на виході з неї - мундштуком, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука змінних калібрувальних втулок, який відрізняється тим, що змінні калібрувальні втулки розміщено в гніздах поворотної обойми з можливістю послідовного суміщення між собою каналів мундштука та кожної зі змінних калібрувальних втулок.

Текст

Реферат: Пристрій для пресування електродних заготовок містить корпус з циліндричною порожниною для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині корпуса пуансоном, а на виході з неї - мундштуком, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука змінних калібрувальних втулок. Змінні калібрувальні втулки розміщено в гніздах поворотної обойми з можливістю послідовного суміщення між собою каналів мундштука та кожної зі змінних калібрувальних втулок. UA 107805 U (12) UA 107805 U UA 107805 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до обладнання для перероблення твердого вуглевмісного матеріалу і може бути використана в хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів методом екструзійного пресування. Відомий пристрій для пресування електродних заготовок, що містить корпус з циліндричною порожниною для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині корпуса пуансоном, а на виході з неї - мундштуком [Чалых Е.Ф. Оборудование электродных заводов. - М: Металлургия, 1990. - С. 210, фіг. 97J. Недоліком цього пристрою є істотні труднощі під час його налаштування для випуску електродних заготовок іншого типорозміру, що звужує технологічні можливості пристрою. Найближчим аналогом є пристрій для пресування електродних заготовок, що містить корпус з циліндричною порожниною для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині корпуса пуансоном, а на виході з неї - мундштуком, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука змінних калібрувальних втулок, послідовно закріплюваних у поперечних напрямних [А.С. СРСР № 1382665, МПК В30В 11/02, опубл. 23.03.1988]. На відміну від аналога, що розглянуто, цей пристрій має більшу універсальність, оскільки для переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру достатньо з напрямних вилучити попередню калібрувальну втулку і закріпити в них нову. Недоліком цього пристрою є значний час процесу заміни калібрувальної втулки й необхідність наявності місця для зберігання всього набору калібрувальних втулок. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити пристрій для пресування електродних заготовок, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує зручне зберігання набору калібрувальних втулок і швидку їх заміну в разі переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру, що розширює технологічні можливості пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для пресування електродних заготовок, що містить корпус з циліндричною порожниною для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині корпуса пуансоном, а на виході з неї - мундштуком, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука змінних калібрувальних втулок, згідно з корисною моделлю новим є те, що змінні калібрувальні втулки розміщено в гніздах поворотної обойми з можливістю послідовного суміщення між собою каналів мундштука та кожної зі змінних калібрувальних втулок. Використання пропонованого пристрою забезпечує простоту зміни калібрувальних втулок для переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру. Для цього необхідно лише повернути поворотну обойму й сумістити потрібну калібрувальну втулку з каналом мундштука. При цьому весь набір калібрувальних втулок зберігається безпосередньо в пристрої. Отже пропоноване технічне рішення суттєво розширює технологічні можливості пристрою. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено поперечний розріз пропонованого пристрою. Пристрій для пресування електродних заготовок містить корпус 1 з циліндричною порожниною 2 для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині 2 корпуса 1 пуансоном 3, а на виході з неї - мундштуком 4, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука 4 змінних калібрувальних втулок 5. При цьому змінні калібрувальні втулки 5 розміщено в гніздах 6 поворотної обойми 7 з можливістю послідовного суміщення між собою каналів мундштука 4 та кожної зі змінних калібрувальних втулок 5 (креслення). Пристрій працює в такий спосіб. Залежно від типорозміру електродних заготовок, що підлягають виготовленню, гніздо 6 поворотної обойми 7 з відповідною калібрувальною втулкою 5 суміщають з каналом мундштука 4, після чого здійснюють екструдування електродної маси та одержують потрібні електродні заготовки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Пристрій для пресування електродних заготовок, що містить корпус з циліндричною порожниною для розміщення в ній електродної маси, розташованим у циліндричній порожнині корпуса пуансоном, а на виході з неї - мундштуком, а також набір послідовно розміщуваних на виході з мундштука змінних калібрувальних втулок, який відрізняється тим, що змінні калібрувальні втулки розміщено в гніздах поворотної обойми з можливістю послідовного суміщення між собою каналів мундштука та кожної зі змінних калібрувальних втулок. 1 UA 107805 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 11/00, B29B 11/12, B29B 11/00

Мітки: електродних, заготовок, пресування, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107805-pristrijj-dlya-presuvannya-elektrodnikh-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для пресування електродних заготовок</a>

Подібні патенти