Спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових на чорноземах типових слабогумусованих

Номер патенту: 107709

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Ропак Олексій Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових на чорноземах типових слабогумусованих, який відрізняється тим, що застосовується внесення рекомендованих доз азотно-фосфорно-калійних добрив для зони Західного Лісостепу України (N120P120K150), а також проведення позакореневих підживлень протягом вегетації культури комплексним водорозчинним добривом, що за своїм вмістом має макроелементи N - 15 %, Ρ2Ο5 - 5 %, K2O - 5 %, MgO - 12 % і комплекс мікроелементів на хелатній основі (EDTA та DTPA) SO3 - 23 %, Μn - 0.01 %, В - 0.05 %, Ζn - 0.04 %, Сu - 0.06 %, Fe - 0.11 %, Mo - 0.001 % і вноситься в оптимальні строки за схемою: перед змиканням листя в рядках, перед змиканням листя в міжряддях, перед розмиканням листя в міжряддях.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових на чорноземах типових слабогумусованих. Застосовується внесення рекомендованих доз азотно-фосфорно-калійних добрив для зони Західного Лісостепу України (N120P120K150), а також проведення позакореневих підживлень протягом вегетації культури комплексним водорозчинним добривом, що за своїм вмістом має макроелементи N - 15 %, Ρ2Ο5 - 5 %, K2O - 5 %, MgO - 12 % і комплекс мікроелементів на хелатній основі (EDTA та DTPA) SO3 - 23 %, Μn - 0,01 %, В - 0,05 %, Ζn 0,04 %, Сu - 0,06 %, Fe - 0,11 %, Mo - 0,001 % і вноситься в оптимальні строки за схемою: перед змиканням листя в рядках, перед змиканням листя в міжряддях, перед розмиканням листя в міжряддях. UA 107709 U (54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ НА ЧОРНОЗЕМАХ ТИПОВИХ СЛАБОГУМУСОВАНИХ UA 107709 U UA 107709 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до способів удобрювання і може застосовуватися в рослинництві. Система удобрення є одним із головних чинників інтенсифікації буряківництва. Для створення максимально позитивної дії на цукрові буряки добрива мають бути збалансовані за елементами живлення й нормами застосування з урахуванням фізіологічних потреб рослин у різні періоди розвитку. Для додаткового забезпечення цукрових буряків мікроелементами протягом вегетаційного періоду є позакореневе підживлення (нанесення поживних розчинів на надземні частини рослин). Позакореневе підживлення - це лише додатковий агротехнічний захід підвищення урожайності та якості коренеплодів, і воно не замінює кореневого живлення, але позакореневе підживлення має низку переваг над кореневим. Композиція мікроелементів в комплексних добривах має в своєму складі всі життєво необхідні у біологічно доступних сполуках мікроелементи для нормального росту і розвитку рослин буряків цукрових. Бор відіграє вирішальну роль в синтезі і транспортуванні цукрів з листків до коренеплодів. Сірка - один із основних складових елементів білка, відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах, в активізації ферментів, синтезу білків, а також у синтезі хлорофілу. Забезпечення рослин буряків цукрових таким спектром мікроелементів сприяє підвищенню коефіцієнтів засвоєння основних елементів живлення з ґрунту та добрив внесених в ґрунт, посиленню процесу фотосинтезу, поліпшенню синтезу світлопоглинальних пігментів фотосинтетичного апарата, стійкості рослин до хвороб та несприятливих умов зовнішнього середовища, що в свою чергу зумовлює підвищення урожайності коренеплодів, їх цукристості та поліпшення інших показників технологічної якості. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб позакореневого підживлення з використанням Ν, Ρ2Ο5, K2O, MgO, Fe, Zn, Сu, Μn, Mo [Доценко И. М., Чмелева Л. Е., Бородин А. А. Что дают фосфорно-калийные в некорневы еподкормки //Сахарная свекла. - 2002. - № 6. - С. 19-20]. Спільними ознаками корисної моделі, що заявляється, з аналогом є те, що для позакореневого підживлення використовується комплексне водорозчинне добриво із вмістом макро- та мікроелементів на хелатній основі. Недосконалістю відомого аналогу є те, що позакореневе внесення комплексного водорозчинного добрива проводиться лише двічі, а вміст мікроелементів в складі добрива є недостатнім, зміщення строків внесення цих добрив після фази змикання листя в міжряддях та на період інтенсивного росту кореня. Відмінними ознаками способу, що заявляється, є: - позакореневе підживлення комплексом мікродобрив, яке включає в себе мікроелементи N15 %, Р2О5-5 %, K2O-5 %, MgO-12 % і комплекс мікроелементів на хелатній основі (EDTA та DTP A) SO3-23 %, Μn-0,01 %, В-0,05 %, Zn-0,04 %, Сu-0,06 %, Fe-0,11 %, Mo-0,001 %. - обприскування проводиться тричі: перед змиканням листя в рядках, перед змиканням листя в міжряддях, перед розмиканням листя в міжряддях. Виходячи з опису заявленого способу випливає, що вказані відміни є новими. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу створити спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових при вирощуванні на чорноземах типових слабогумусованих, який дозволяє одержати урожайність коренеплодів на рівні 50,0-55,0 т/га та покращення технологічної якості коренеплодів з рівнем цукристості - 18,0 %. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових на чорноземах типових слабогумосованих, згідно з корисною моделлю, який включає внесення восени врозкид мінеральних добрив у нормі N120P120K150, з триразовим позакореневим підживленням комплексним водорозчинним добривом перед змиканням листя в рядках, перед змиканням листя в міжряддях, перед розмиканням листя в міжряддях; боротьба з шкідниками, хворобами та бур'янами згідно з існуючими рекомендаціями при вирощуванні буряків цукрових в умовах Лісостепу України, забезпечує урожайність коренеплодів на рівні 50,0-55,0 т/га та покращення технологічної якості коренеплодів з рівнем цукристості - 18,0 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових на чорноземах типових слабогумусованих, який відрізняється тим, що застосовується внесення рекомендованих доз азотно-фосфорно-калійних добрив для зони Західного Лісостепу України (N120P120K150), а також проведення позакореневих підживлень протягом вегетації культури комплексним 1 UA 107709 U 5 водорозчинним добривом, що за своїм вмістом має макроелементи N - 15 %, Ρ2Ο5 - 5 %, K2O 5 %, MgO - 12 % і комплекс мікроелементів на хелатній основі (EDTA та DTPA) SO3 - 23 %, Μn – 0,01 %, В – 0,05 %, Ζn – 0,04 %, Сu – 0,06 %, Fe – 0,11 %, Mo – 0,001 % і вноситься в оптимальні строки за схемою: перед змиканням листя в рядках, перед змиканням листя в міжряддях, перед розмиканням листя в міжряддях. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, C05G 1/00

Мітки: слабогумусованих, буряків, якості, цукрових, підвищення, типових, чорноземах, спосіб, урожайності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107709-sposib-pidvishhennya-urozhajjnosti-ta-yakosti-buryakiv-cukrovikh-na-chornozemakh-tipovikh-slabogumusovanikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення урожайності та якості буряків цукрових на чорноземах типових слабогумусованих</a>

Подібні патенти