Спосіб поверхнево-пластичної деформації зовнішніх ділянок валів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб поверхнево-пластичної деформації зовнішніх ділянок валів, при якому деформуючий ролик, який встановлюється у різцетримачі токарного верстату, притискається до заготівки з зусиллям, необхідним для поверхнево-пластичного деформування, і переміщується вздовж осі заготівки, якій надають обертового моменту, який відрізняється тим, що поверхнева деформація здійснюється роликом, який має спеціальний клиновий профіль з кутом в межах 170…175°, і встановлюється під кутом a=10…15° по відношенню до осі деталі.

Текст

Реферат: UA 107697 U UA 107697 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до опоряджувально-зміцнювального оброблення у технології машинобудування і може бути використана для поверхневого зміцнення деталей типу валів і осей. Відомий спосіб поверхнево-пластичного деформування, який полягає у накочуванні циліндричної поверхні роликом, що має циліндричний або сферичний профіль, і застосовується для підвищення опору зносу та контактно-втомному руйнуванню. При цьому процес накочування відбувається за декілька проходів із зростаючим зусиллям до величини, що відповідає максимально допустимій залишковій пластичній деформації. Деформуючий ролик встановлюється на спеціальній машині EMS-140, яка пристосована для накочування [1]. Відомий також спосіб зміцнення деталей поверхневим пластичним деформуванням, вибраний за прототип, який полягає у обкочуванні заготівки циліндричним роликом, до якого у процесі деформування прикладають постійну радіальну силу і гальмівний момент. Прикладання гальмівного моменту здійснюється зі збільшенням тангенціального переносу металу заготівки 12]. Загальними суттєвими ознаками відомого способу і того, що заявляється, є те, що деформуючий ролик, який встановлюється у різцетримачі токарного верстату, притискається до заготівки з зусиллям, необхідним для поверхнево-пластичного деформування, і переміщується вздовж осі заготівки, якій надають обертового моменту. Недоліком відомого способу зміцнення деталей є нездатність забезпечення достатньої глибини зміцненого шару для відповідальних деталей машин, які мають конструктивні або технологічні концентратори напруження. Також можна відзначити значні зусилля, що виникають у процесі оброблення в системі "верстат-пристосування-інструмент-деталь" (ВПІД) для забезпечення необхідної глибини деформованого шару. В свою чергу це зумовлює додаткову металомісткість інструментального оснащення. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення відомого способу поверхневопластичного деформування без значного підвищення собівартості виготовлення деталей, а саме підвищення залишкових стискаючих напружень у поверхневому шарі та збільшення глибини зміцненого шару. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - Фіг. 1 - схема накатування; - Фіг. 2 - схема накатування (у площині ролика). Поставлена задача вирішується за рахунок того, що оброблення поверхні діаметром D на довжину l здійснюється деформуючим роликом 1, що має спеціальний клиновий профіль, який притискають до оброблюваної поверхні заготівки 2 з зусиллям Р, необхідним для поверхневопластичного деформування. Кут клина у накатного ролика становить в межах 170…175°, а його вісь знаходиться під кутом α=10…15° по відношенню до осі деталі. Заготівка 2 встановлюється у патроні токарного верстата (на Фіг. 1, 2 не зазначено) і їй надають обертового моменту n. Деформуючий ролик 1 закріплюється у різцетримачі і приводиться до обертання силами тертя між ним і поверхнею заготівки, а за допомогою супорта йому надається повздовжня подача Sp. Використання даного способу поверхневого зміцнення дозволяє підвищити залишкові стискаючі напруження на поверхні деталі і збільшити глибину зміцненого шару за рахунок появи в приповерхневих шарах крім стискаючих напружень ще й напруження зрізу. Завдяки цьому, вплив внутрішніх розтягувальних напружені., що діють в прикордонних зонах зміцненого шару, помітно знижується, що сприяє підвищенню якості зміцнених поверхонь і забезпечує необхідні властивості деталей машин. В свою чергу клинова форма робочого ролика зменшує площу контакту інструмента з деталлю, що сприяє зниженню деформуючого зусилля і його пилив на силові вузли системи ВПIД та точність оброблення. Таким чином, це також сприяє зменшенню металомісткості інструментального оснащення. Джерела інформації: 1. А. с. 1717648 СССР, МКИ С 24 D 7/02 Способ упрочнения литых деталей из высокомарганцовистой стали / Р.З. Кац, Н.Н. Путря, А.Г. Царенко, А.А. Лейцингер, В.А. Пряхин, А.В. Водянов, И.А. Петрова, Ю.Н. Радыгин, А.М. Олейник, Е.А. Шур, И.И. Клещева (СССР). - № 4760292/02; заявл. 05.09.89; опубл. 07.03.2; Бюл. № 9. - 2 с. 2. Пат. 2163863 Российская Федерация, МПК В 24 В 39/00. Способ упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием / Радченко С.Ю.; Голенков В.А.; Пилюзин В.И.; Короткий Г.П.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственныйуниверситет". - № 99112171/02; заявл. 08.06.99; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7. - 3 с.: ил. 1 UA 107697 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб поверхнево-пластичної деформації зовнішніх ділянок валів, при якому деформуючий ролик, який встановлюється у різцетримачі токарного верстату, притискається до заготівки з зусиллям, необхідним для поверхнево-пластичного деформування, і переміщується вздовж осі заготівки, якій надають обертового моменту, який відрізняється тим, що поверхнева деформація здійснюється роликом, який має спеціальний клиновий профіль з кутом в межах 170…175°, і встановлюється під кутом =10…15° по відношенню до осі деталі. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24B 39/00

Мітки: валів, ділянок, зовнішніх, поверхнево-пластичної, спосіб, деформації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107697-sposib-poverkhnevo-plastichno-deformaci-zovnishnikh-dilyanok-valiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб поверхнево-пластичної деформації зовнішніх ділянок валів</a>

Подібні патенти