Завантажувальна етажерка преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Завантажувальна етажерка преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону, яка складається з рами, полиць, штовхача, приводів переміщення етажерки та штовхача, яка відрізняється тим, що оснащена керамічними інфрачервоними випромінювачами, встановленими зверху та знизу сітчастих полиць, для попереднього прогрівання одночасно з двох сторін підпресованих пакетів шпону перед їх завантаженням у прес, а також вентиляторами для відведення гарячого вологого повітря.

Текст

Реферат: UA 107605 U UA 107605 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до деревообробної промисловості і може бути використана у виробництві композиційних матеріалів із шпону, зокрема фанери і фанерної продукції, клеєних дощок із шпону (LVL). Відомий пристрій для термооброблення насипного харчового матеріалу, який містить дозувальний бункер, лоток для відведення і термоізольовану камеру між ними, де розміщена конвеєрна стрічка, яка несе шар оброблюваного матеріалу. Над стрічкою змонтовано трубчасті інфрачервоні випромінювачі [1]. Даний пристрій не здатен забезпечити рівномірне прогрівання насипного харчового матеріалу з обох боків (площин) та по його товщині, через низьку температуру, яку генерують інфрачервоні випромінювачі, одностороннє (тільки зверху) розташування випромінювачів та значну відстань між ними. Крім того, переміщення насипного матеріалу конвеєрною стрічкою не дозволяє сформувати багатоповерховий пристрій та займає значну площу, що не дає змоги значно інтенсифікувати процес. Відома завантажувальна етажерка, яка складається з рами, крайніх і середніх полиць, штовхача, приводів переміщення етажерки та штовхача [2]. Недоліком даної етажерки є те, що вона призначена тільки для виконання однієї функції завантаження пакетів у прес, що не дає змоги збільшити продуктивність преса. В основу корисної моделі поставлена задача створити завантажувальну етажерку преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону, в якій завдяки попередньому прогріванню одночасно з двох сторін підпресованих пакетів шпону інфрачервоними (ІЧ) випромінювачами перед операцією їх пресування забезпечується рівномірне та швидке (одночасне) прогрівання пакета за його товщиною, зменшення тривалості пресування, можливість одночасного розміщення по кілька пакетів шпону між плитами преса, а отже, збільшується продуктивність преса. Поставлена задача вирішується тим, що завантажувальна етажерка преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону, яка складається з рами, полиць, штовхача (на фіг. 1 не вказано), приводів переміщення етажерки та штовхача, згідно корисної моделі оснащена інфрачервоними випромінювачами для попереднього прогрівання одночасно з двох сторін підпресованих пакетів шпону, що дає змогу завантажувальній етажерці одночасно виконувати (суміщати) дві функції завантаження пакетів шпону до проміжків преса та попереднє прогрівання пакетів шпону. На фіг. 1 схематично зображено завантажувальну етажерку преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону, на фіг. 2 - зображено фрагмент поперечного перерізу завантажувальної етажерки. Завантажувальна етажерка преса має керамічні інфрачервоні випромінювачі 1 з довжиною хвилі випромінювання 3,0 мкм, рефлектори 2 з високою відбивною здатністю, вмонтовані вентилятори 4, сітчасті полиці 5 для розміщення пакета шпону 3, міжповерхові проміжки 6 та корпус із механізмом 7 для підіймання та опускання. Завантажувальна етажерка преса працює так. Підпресовані пакети шпону 3 один за одним подаються до етажерки на її полиці, завдяки тому, що етажерка поступово піднімається з шахти завдяки підйомному механізму 7. Пакет розміщують в міжповерхові проміжки 6 на сітчастій полиці 5, яка дозволяє безперешкодно проникати інфрачервоному випромінюванню знизу пакета шпону для його прогрівання. Інфрачервоні випромінювачі 1 розміщуються в одному проміжку етажерки сформованими блоками з декількох випромінювачів зверху та знизу проміжку з метою швидшого підведення тепла до пакета шпону. Відстань між торцями випромінювачів повинна становити близько 1 см. Для ефективнішого використання теплової енергії, яку генерують ІЧ випромінювачі 1, їх також оснащено рефлекторами 2, що дозволяє зберегти до 95 % енергії, котру випромінює задня стінка випромінювача та скеровувати її в напрямку поверхні пакета шпону. Відстань від випромінювачів до пакета шпону становить 5-7 см. Пакети шпону опромінюються з двох сторін (площин) по всій товщині до заданої температури впродовж часу, що регламентується згідно з режимними параметрами. Після завершення прогрівання, всі пакети шпону одночасно подаються безпосередньо до проміжків гарячого/холодного преса. Волога, яка випаровується з пакетів шпону у вигляді гарячої пари, безперешкодно виводиться з проміжків етажерки за допомогою вентиляторів 4, які вмонтовано у верхню стінку корпусу етажерки. Попереднє прогрівання пакетів шпону за допомогою ІЧ-випромінювання перед завантаженням їх у прес для пресування, а також вільне відведення зайвої вологи та газопарової суміші, дає змогу у 2,5-3,5 разу зменшити тривалість пресування. Оскільки ІЧ прогрівання є короткотривалим, то це дає змогу застосовувати вищі температури пресування без небезпеки передчасного затвердіння клею у зовнішніх шарах. Крім того, оскільки пакети шпону рівномірно прогріваються по всій їх товщині, це приводить до зменшення внутрішніх 1 UA 107605 U 5 напружень всередині листа фанери та дає змогу розміщувати по кілька пакетів шпону в одному проміжку між плитами преса. Джерела інформації: 1. Патент RU № 2481004 С2 16.05.2011 2. Бехта П.А. Виробництво фанери. - Київ: Основа, 2003. - С. 177, фіг. 53. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Завантажувальна етажерка преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону, яка складається з рами, полиць, штовхача, приводів переміщення етажерки та штовхача, яка відрізняється тим, що оснащена керамічними інфрачервоними випромінювачами, встановленими зверху та знизу сітчастих полиць, для попереднього прогрівання одночасно з двох сторін підпресованих пакетів шпону перед їх завантаженням у прес, а також вентиляторами для відведення гарячого вологого повітря. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Sedliacik Jan

МПК / Мітки

МПК: B27D 3/00

Мітки: завантажувальна, преса, інфрачервоним, етажерка, шпону, прогріванням, пакетів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-107605-zavantazhuvalna-etazherka-presa-z-infrachervonim-progrivannyam-paketiv-shponu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Завантажувальна етажерка преса з інфрачервоним прогріванням пакетів шпону</a>

Подібні патенти